Navigácia a obsah
Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vybrať inú krajinu

Riešenia GoGreen

Spoločnosť DHL Global Forwarding vám môže pomôcť znížiť emisie a zvýšiť efektívnosť vašich medzinárodných logistických operácií


S rastúcimi uhlíkovými emisiami, ktoré sú jednou z najväčších environmentálnych a ekonomických výziev súčasnosti, poskytuje spoločnosť DHL Global Forwarding  bohatú ponuku ekologických logistických služieb vrátane udržateľných alternatív pre všetky druhy prepravy. Ponúkame tiež nástroje prehľadu o uhlíkovej stope, ktoré poskytujú zdroje o ekologickej optimalizácii vašej logistiky a zlepšujú uhlíkovú efektívnosť vášho dodávateľského reťazca.

Získajte vždy aktuálne zdroje pre výkaz emisií uhlíka, prístupy k znižovaniu emisií a ďalšie oblasti. 

Prihláste sa na odber noviniek spoločnosti DHL pre oblasť udržateľnosti

Priekopníci ekologickej logistiky

Naše vzťahy s environmentálnymi orgánmi a členstvo vo všetkých kľúčových organizáciách odvetvia (na globálnej a regionálnej úrovni) nám umožňujú byť kľúčovou hybnou silou pri nastavovaní štandardov odvetvia.

Komplexné portfólio služieb

Náš široký rad udržateľných riešení môže zabezpečiť všetky vaše požiadavky bez ohľadu na používaný spôsob prepravy. Odborníci na logistiku DHL GoGreen tiež môžu pripraviť na mieru šité odporúčania na zlepšenie uhlíkovej stopy vášho dodávateľského reťazca.

Zdokumentovaná zodpovednosť

Ponúkame plnú transparentnosť emisií vytvorených prepravou vašich zásielok spoločnosťou DHL, externe overenú a v súlade s poprednými smernicami na vykazovanie emisií uhlíka.

Zameranie na ukazovatele KPI

Sme odhodlaní pomôcť vám znížiť uhlíkovú stopu vašich dodávateľských reťazcov. Monitorujú sa ukazovatele KPI uhlíkovej efektívnosti s cieľom nájsť potenciál optimalizácie, v nákladoch aj emisiách.

Vyskúšajte naše zhodnotenie dekarbonizácie logistiky


Tento nástroj sme vytvorili, aby sme vám pomohli získať prehľad o vašom pokroku pri dosahovaní cieľov dekarbonizácie. Odpovedzte na 10 rýchlych otázok a my vám pošleme e-mail, v ktorom uvedieme, ako pokročila vaša spoločnosť, pokiaľ ide o dekarbonizáciu leteckej alebo námornej nákladnej dopravy.

Pochopenie vašej stopy


Naše portfólio DHL GoGreen vám ponúka rôzne úrovne nástrojov prehľadu o uhlíkovej stope

Online kalkulačka

Vypočítajte si uhlíkové emisie pre jednu zásielku na mieste a/alebo nasimulujte potenciálny vplyv modálnych posunov a zmeny trasovania.

Kľúčové funkcie
 • Vypočítajte si uhlíkové emisie pre jednotlivé zásielky okamžite
 • Jednoduché porovnanie rôznych scenárov zásielok
 • Emisie CO₂ pre všetky úseky prepravy

Odhad emisií uhlíka


Získajte súhrn celkovej uhlíkovej stopy v jednom výkaze pre všetkých poskytovateľov prepravy. Toto riešenie umožňuje začlenenie všetkých zásielok od všetkých poskytovateľov logistických služieb, pomocou toho istého výpočtového rámca.

K dispozícii: prostredníctvom našich odborníkov na logistiku GoGreen

Kľúčové funkcie
 • Využitie odborných znalostí spoločnosti DHL v oblasti výpočtu emisií uhlíka a priemerov siete pre celkovú uhlíkovú stopu
 • Zahrnutie údajov 3. strán
 • Emisie CO₂ pre zásielky leteckej nákladnej prepravy a námornej nákladnej prepravy

Výkaz emisií uhlíka


Spoznajte podrobnú uhlíkovú stopu všetkých vašich zásielok DHL vo všetkých úsekoch a spôsoboch prepravy a obchodných trasách. Naše vykazovanie emisií uhlíka je externe overené a v súlade s poprednými smernicami a najviac akceptovanými štandardmi na celom svete, napr. Greenhouse Gas Protocol, EN 16258:2012, alebo rámec rady Global Logistics Emission Council (GLEC).

K dispozícii: prostredníctvom našich odborníkov na logistiku GoGreen

Kľúčové funkcie
 • Ilustrácia emisií uhlíka a ukazovateľov KPI a kľúčových obchodných trás
 • Získajte prehľad o nástrojoch na znižovanie uhlíkovej stopy
 • Vývoj a trendy v oblasti CO₂
 • Zodpovedá najvyšším externým štandardom a je overený externým audítorom

Redukcia vašich emisií


Spoločnosť DHL Global Forwarding sa zaviazala pomáhať vám znižovať vašu uhlíkovú stopu. Naše riešenia pomáhajú nájsť najlepšie nástroje na znižovanie uhlíkovej stopy pre váš dodávateľský reťazec.

GoGreen Plus

Naša spoločnosť vedie svoje odvetvie k čistej a udržateľnej námornej a leteckej nákladnej preprave a teraz vám ponúka možnosť znížiť emisie uhlíka pri hlavnej preprave pomocou udržateľných námorných a leteckých palív. Udržateľné palivá sú naším riešením pre skutočnú dekarbonizáciu vášho dodávateľského reťazca.

K dispozícii: prostredníctvom našich odborníkov na logistiku GoGreen

Kľúčové funkcie
 • Eliminácia emisných povoleniek bez kompromisov v úrovni služieb
 • Použitie zníženia emisií CO₂ systémom „book & claim“
 • Využitie prístupu „jednej atmosféry“
 • Podpora inovácií a dekarbonizácie
 • Overený certifikát znižovania CO₂

Kompenzácie GoGreen

Kompenzujte emisie CO₂ zo všetkých úsekov prepravy s vysoko kvalitnými emisnými povolenkami. Spoločnosť DHL Global Forwarding ponúka emisné povolenky VER (Verified Emission Reductions) od uznávaných projektov zameraných na ochranu klímy na celom svete, v súlade so „zlatým štandardom“ a vlastnými prísnymi požiadavkami spoločnosti DHL.

K dispozícii: prostredníctvom našich odborníkov na logistiku GoGreen

Kľúčové funkcie
 • Emisné povolenky od uznávaných projektov zameraných na ochranu klímy na celom svete
 • Kompenzácia emisií CO₂ zo všetkých úsekov prepravy
 • Ročný certifikát, na základe certifikovaného výkazu emisií uhlíka

Optimalizácia GoGreen

Predchádzajte emisiám CO₂ s ekologickým návrhom dodávateľského reťazca (menej spaľovania). Spoločnosť DHL Global Forwarding ponúka poradenstvo na zvýšenie uhlíkovej efektívnosti a zníženie emisií CO₂ prostredníctvom optimalizovaného návrhu dodávateľského reťazca. Spolu riešenia DHL GoGreen skúmajú potenciálne možnosti optimalizácie emisií uhlíka a identifikujú nástroje konkrétnych zákazníkov s najvyšším vplyvom na váš dodávateľský reťazec, napríklad modálne posuny alebo konsolidáciu zásielok.

K dispozícii: prostredníctvom našich odborníkov na logistiku GoGreen

Kľúčové funkcie
 • Výber prepravcu
 • Optimalizácia trasovania
 • Modálne posuny
 • Konsolidácia

Zdroje a vzdelávanie v oblasti udržateľnosti


DHL bola prvá, globálna logistická spoločnosť, ktorá si vytýčila merateľný cieľ ochrany klímy v roku 2007. V roku 2017 sme si vytýčili nový cieľ: Znížiť všetky emisie z logistiky na nulu do roku 2050.

Spojme sa

Máte otázky pre odborníka na logistiku GoGreen?


Povedzte nám najprv trochu viac o vašej organizácii.

Preskúmajte naše hlavné produkty a služby