Navigácia a obsah
Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vybrať inú krajinu

Odborné znalosti pre vaše odvetvie

Odborné znalosti v oblasti logistiky pre váš priemyselný sektor, podporované celosvetovou sieťou, ktorá dokáže doručiť akúkoľvek zásielku kdekoľvek na svete


Úplný prehľad o zásielkach, najlepšia správa odchýlok vo svojej triede a najsilnejšia letecká a námorná sieť sú štandardnou súčasťou všetkých našich zásielok pre všetkých našich zákazníkov. Ponúkame však ešte viac pre vaše špecifické odvetvie a jeho jedinečné logistické výzvy – od multimodálnych riešení až po poradenstvo v oblasti obchodných noriem.

Čo robíme pre vaše odvetvie


Auto-Mobilita

Využite našu bohatú logistickú odbornosť a znalosti v oblasti mapovania hodnotového toku auto-mobility na zvýšenie vašej produktivity a efektívne riadenie vašich zásob.

Naše odborné znalosti
 • Viac ako 150 pracovísk auto-mobility na celom svete a deväť kompetenčných centier v Číne, Indii, USA, Brazílii, Mexiku a Nemecku.
 • Celosvetová skupina odborníkov na auto-mobilitu v rámci komunity DHL podporovaná naším podnikom
 • Vlastné baliarenské riešenia pre auto-mobilitu

Chemický priemysel

Ponúkame spoľahlivé riešenia na mieru a zjednodušený súlad s regulačnými predpismi, vrátane špecializovanej námornej prepravy regulovanej Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO).

Naše odborné znalosti
 • Celosvetová prevádzka v súlade s pravidlami HSSE (zdravie, bezpečnosť a ochrana životného prostredia) na splnenie všetkých medzinárodných noriem
 • Kompetenčné centrá pre chemikálie na celom svete, so špecializovanými skladmi na nebezpečný tovar.
 • Riešenia na riadenie nádrží ISO pre nebezpečné kvapaliny alebo prášky

Spotrebný priemysel

Ako odborníci na logistiku ponúkame prispôsobený návrh logistiky a dodávateľského reťazca pre dovoz pre výrobu (I2M) a exportovanie hotových produktov, s ponukou znižovania nákladov zjednodušením procesov.

Naše odborné znalosti
 • Desiatky tisícov štvorcových metrov pracovísk na konsolidáciu a služby s pridanou hodnotou, s regionálnymi centrami v hlavných vstupných miestach (Panama, Singapur, Malajzia, Hongkong a Šanghaj)
 • Spotrebiteľské kompetenčné centrá na zaistenie viditeľnosti a komplexného toku informácií, až na úroveň nákupnej objednávky alebo položky
 • Odborné znalosti v oblasti ciel a regulácií na konzultovanie dodržiavania súladu s predpismi

Strojársky priemysel a výroba

V spolupráci s našimi partnerskými obchodnými jednotkami skupiny DHL Group (DHL Express, DHL Supply Chain) poskytujeme integrované logistické riešenia pre všetky výrobné odvetvia, na akomkoľvek mieste na celom svete.

Naše odborné znalosti
 • Bezkonkurenčný tím prvotriednych odborníkov na jednotlivé odvetvia, ktorí sa špecializujú na letectvo, konštrukčné zariadenia, priemyselné zariadenia a ťažbu neenergetických surovín.
 • Riešenia GoGreen podporujú vaše programy znižovania emisií CO2 – vo všetkých spôsoboch prepravy.
 • Významná investícia do miestneho tímu, vrátane krajín BRIC+M a vzdialených lokalít s drsným podnebím.

Energetický priemysel

Ako odborníci na logistiku ponúkame bezpečné riešenia v súlade s predpismi, ktoré prinášajú hodnotu zlepšovaním produktivity a zvyšovaním efektivity. Naším prvoradým záujmom je bezpečnosť a ohľaduplnosť k životnému prostrediu.

Naše odborné znalosti
 • Celosvetová sieť viac ako 650 špecialistov a odborníkov s preverenými kompetenciami v oblasti ťažkých nákladov, riadenia základní, riadenia prepravy vrtných súprav, MRO, konštrukcie nákladov.
 • Podpora počas celého životného cyklu projektu a operácií
 • Skúsenosti v oblasti ťažby ropy a zemného plynu, spracovania ropy a zemného plynu, ťažby energetických surovín, energetiky a obnoviteľných zdrojov.

Zdravotníctvo a farmaceutický priemysel

Ponúkame bezproblémovú komplexnú prepravu liekov a zdravotníckych nákladov citlivých na teplotu vo všetkých krajinách a spôsoboch prepravy. O vaše zásielky Thermonet sa exkluzívne postará naša certifikovaná sieť odborníkov na oblasť zdravotníctva.

Naše odborné znalosti
 • Viac ako 150 biologických a zdravotníckych pracovísk v 25 krajinách a celosvetová sieť 45 kompetenčných centier pre oblasť zdravotníctva
 • Vylepšené hodnotenie rizík trás (LRA) na rýchle rozhodovanie na základe faktov
 • Plný súlad so správnou distribučnou praxou (GDP) a úplné dodržiavanie ostatných noriem farmaceutickej distribúcie
 • Aktívne monitorovanie a manažment intervencií: v prípade pohotovosti

Rýchlo sa kaziace potraviny

Náš kompletný sortiment služieb zaisťuje optimálne podmienky a riadny súlad s predpismi pre rýchlo sa kaziaci tovar, napríklad kvety, ovocie, zeleninu, syry, klobásy, čerstvé mäso a ryby, naprieč dodávateľským reťazcom. Naši odborníci na chladiarenský reťazec dokážu pracovať so všetkými druhmi potravinárskych výrobkov od -30 °C až po +30°C, a to na celom svete.

Naše odborné znalosti
 • Regulovaná atmosféra na reguláciu koncentrácie plynov a umožnenie dlhšej skladovateľnosti
 • Odvlhčovanie v chladiacich kontajneroch spoločnosti DHL na predchádzanie hubám aj plesniam, ako aj vysušovaniu.
 • Ošetrenie chladom na elimináciu škodcov a obmedzenie ich šírenia na iné miesta.
 • Nastavenia vetracích otvorov na udržiavanie prúdenia čerstvého vzduchu na spomalenie dozrievania a zmeny farby.

Verejný sektor

Ako popredný odborník a poskytovateľ logistiky vo verejnom sektore sa špecializujeme na prispôsobené riešenia pre poskytovanie humanitárnej pomoci, obranu a vládne organizácie. Ponúkame špeciálne vytvorené služby zaistením efektívneho súladu so všetkými zúčastnenými krajinami.

Naše odborné znalosti
 • Pobočky vo viac ako 150 krajinách (810 pracovísk), vrátane krajín s kľúčovým zameraním (napr. Afganistan, Irak, Líbya)
 • Skúsenosti s manipuláciou a prepravou nebezpečných materiálov, zbraní a nebezpečného tovaru
 • Špecializované služby – doručenie dvomi osobami, ťažký náklad, vojenské colné konanie oslobodené od colných poplatkov, charterové služby.
 • Úzka spolupráca s ministerstvami obrany a výrobcami obranných produktov na celom svete

Maloobchod

Ponúkame úplne integrované a na mieru šité riešenie dodávateľského reťazca vrátane riadenia objednávok, súladu dodávateľov s predpismi, konsolidácie nakládky, služieb s pridanou hodnotou, riadenia prepravy, doručenia na miesto konečného určenia a riadenia vratiek tovaru.

Naše odborné znalosti
 • Integrovaná regionálna maloobchodná distribúcia: komplexné riešenie medzinárodnej distribúcie z tovární alebo terminálov do viacerých predajní/k viacerým zákazníkom s jedným colným konaním v mieste určenia
 • Distribúcia luxusného tovaru vysokej hodnoty: prispôsobená preprava od dverí k dverám, ktorá zahŕňa dokumentáciu CITES na registráciu karnetu a ručný prenos pre luxusný tovar vysokej hodnoty
 • Textilné kontajnery na mieru od spoločnosti DHL Global Forwarding je špecializované vybavenie pre oblečenie na vešiakoch (GOH) pre malé množstvo oblečenia, ktoré pomáha obmedziť náklady na prepravu a zvýšiť spoľahlivosť.

Technologický priemysel

Ponúkame spoľahlivé komplexné riešenia dodávateľského reťazca v súlade s predpismi pre technologický priemysel, ktoré zlepšujú produktivitu, zvyšujú efektívnosť a znižujú náklady.

Naše odborné znalosti
 • Maximálne monitorovanie bezpečnosti s našou službou Ocean Secure
 • Priama distribúcia – medzikontinentálne zásielky „Door to More“ konsolidované na mieste nakládky a dekonsolidované na mieste vykládky na doručenie
 • Logistické odborné znalosti v preprave mobilných zariadení, počítačov, tlačových a zobrazovacích zariadení a inej spotrebnej elektroniky
 • Ďalšie spôsobilosti v počítačových sieťach, podnikovej výpočtovej technike, iných polovodičoch, EMS a ODM

Víno a liehoviny

Zaisťuje plynulý tok od plniacej linky až na stôl zákazníka. Ponúkame špecializovanú prepravu širokému spektru zákazníkov v celom odvetví vína a liehovín.  Náš vzťah so spoločnosťou Hillebrand Gori nám poskytuje sieť pracovníkov a zariadení, bezpečné a optimalizované skladovanie, pokročilú IT technológiu a rýchle, chránené a certifikované prepravné postupy.

Odborné znalosti v oblasti logistiky:
 • Vlastné pobočky a sklady v najdôležitejších krajinách produkujúcich víno a liehoviny
 • Špecializované tímy na všetkých spotrebiteľských trhoch
 • Kompetenčné centrá pre víno a liehoviny na celom svete
 • Sieť špecialistov, ktorí riadia produkty a manipulujú s nimi so špeciálnymi ochrannými opatreniami

Spojme sa

Máte otázky pre odborníka na logistiku špecializovaného vo vašom odvetví?


Povedzte nám najprv trochu viac o vašej organizácii.