Navigácia a obsah
Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vybrať inú krajinu

DHL Industrial Projects

Bezpečnosť, agilnosť a efektívnosť v logistike veľkých priemyselných projektov


Od svetových noriem v oblasti bezpečnosti a zhody až po nekompromisne včasné doručenie so silnou celosvetovou sieťou – získajte tie najlepšie rozsiahle logistické znalosti s divíziou DHL Industrial Projects

Bezpečnosť a súlad s predpismi

Sme odhodlaní poskytovať najvyššie štandardy v oblasti zdravia, bezpečnosti a životného prostredia a súladu s predpismi. Všetky operácie sa vykonávajú prísne s hlavnými zásadami „nulových škôd“ a „nulovej tolerancie“, aby naši ľudia, majetok a prostredie zostali mimo ohrozenia.

Flexibilná škála

V priebehu rokov sme pomohli malým aj veľkým zákazníkom úspešne realizovať ich projekty, či už to boli jednorazové presuny alebo ad-hoc zásielky, kapitálové projekty a údržba, opravy a prevádzka (MRO) vrátane globálneho riadenia viacerých dodávateľov.

Projektové odborné znalosti

Spoľahnite sa na náš globálny dosah a miestne vedomosti a skúsenosti s pôsobením v náročnom prostredí, bez ohľadu na vzdialenosť. Vďaka nášmu internému technickému riadeniu a prítomnosti priamo na mieste preberieme nad projektom úplné prevádzkové a technické vlastníctvo.

Prehľadnosť v reálnom čase

Náš vlastný webový systém riadenia materiálov (MMS) umožňuje zber údajov, riadenie a vykazovanie na zlepšenie prevádzkovej kontroly a lepšie úspory nákladov prostredníctvom viditeľnosti presných údajov o výkonnosti a podrobných záznamov o výdavkoch.

Pohľad do divízie DHL Industrial Projects


Možnosti našich služieb


Projekty na kľúč

Ústredným prvkom našej ponuky projektov je komplexná (E2E) logistika. Vďaka nášmu skorému zapojeniu a znalostiam odvetvia poskytujeme špičkové logistické riešenia priemyselných projektov a informované rozhodovanie.

Služba zahŕňa
 • Skoré zapojenie od predprojektových inžinierskych a projektových štúdií
 • Podpora plánovania na zaistenie cenovej a prevádzkovej efektívnosti
 • Špecializovaný projektový realizačný tím a riadiaca veža
 • Viditeľnosť a vykazovanie prostredníctvom systému riadenia materiálov
 • Kompletné prevádzkové a technické vlastníctvo

Ad-hoc zásielky

Naša globálna prítomnosť a miestne znalosti nám umožňujú poskytovať potrebnú včasnú, dynamickú a robustnú podporu pre ah-hoc požiadavky pri zaisťovaní bezpečného a efektívneho logistického riešenia pre priemyselné projekty za konkurencieschopné ceny

Služba zahŕňa
 • Prepravu nadrozmerného, ťažkého a neštandardného nákladu
 • Rýchly čas spracovania pre časovo kritické presuny
 • Zváženie obmedzení pohybov nákladu a plánovanie
 • Spoľahlivý program riadenia subdodávateľov

Chartering pre delený hromadný náklad

Náš tím zaoberajúci sa charteringom pre delený hromadný náklad, ktorý pôsobí vo všetkých hlavných globálnych centrách a pokrýva všetky časové pásma, slúži ako jeden kontaktný bod pre všetkých kľúčových prepravcov a preberá úplné vlastníctvo zásielky.

Služba zahŕňa
 • Priame prepojenie na sieť najväčších prepravcov
 • Rozsiahly záber a zmluvné zakotvenie
 • Technická podpora pre chartering 24/7
 • Celosvetové pokrytie

Technické konštrukcie

Náš vlastný technický konštrukčný tím podporuje realizáciu projektov vo všetkých fázach od skorého zapojenia na overenie dopraviteľnosti až po overenie navrhovaných realizačných plánov. 

Služba zahŕňa
 • Prieskumy trás a štúdie realizovateľnosti
 • Technické výkresy a technickú dokumentáciu
 • Podrobné plány uskladnenia a prepravy
 • Overenie 3. stranou
 • Komplexné plány prevádzkovej realizácie

Naša celosvetová sieť


Naša sieť skúsených zákazníckych manažérov a projektových operátorov ponúka bohatú odbornosť nadobudnutú dlhoročnými praktickými skúsenosťami.  

Systém riadenia materiálov (MMS)


MMS360 je robustný webový nástroj na plánovanie, organizovanie a riadenie všetkých tokov materiálov od ich počiatočného nákupu až po miesto určenia.

 • Nepretržitý prístup k dynamickým údajom prostredníctvom webového portálu
 • Prispôsobenie a jednoduché integrácie (čiarový kód, možnosti RFID a GPS)
 • Integrácia všetkých spôsobov prepravy, predajcov a dodávateľov v jednom zobrazení
 • Riadenie nákupných objednávok s viditeľnosťou riadkových položiek
 • Riadenie polohy kontajnerov.
 • Výkazy, informačné panely a prehľady pre možnosti optimalizácie 

Spojme sa

Máte otázky pre odborníka na logistiku priemyselných projektov?


Povedzte nám najprv trochu viac o vašej organizácii.

Preskúmajte naše hlavné produkty a služby