Navigácia a obsah
Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vybrať inú krajinu

Poistenie nákladu

Eliminujeme rozdiel medzi štandardnou zodpovednosťou a plnou hodnotou vášho tovaru, takže nemusíte mať žiadne obavy – bez ohľadu na to, čo sa môže stať počas prepravy


Počas medzinárodnej prepravy môže dôjsť k poškodeniu, strate alebo krádeži nákladu kedykoľvek a kdekoľvek. Špeditéri majú na základe medzinárodných dohovorov len obmedzenú zodpovednosť, čo znamená, že vyplatia náhradu len vtedy, ak dokážete, že poškodenie alebo stratu zásielky zavinili oni. Ak dokážete zavinenie, kompenzácia bude založená na hmotnosti alebo počte balíkov, čo môže byť oveľa menej ako skutočná hodnota vášho tovaru.

Spoločnosť DHL Global Forwarding vám dokáže zabezpečiť poistenie nákladu na ochranu vášho nákladu v prípade straty alebo poškodenia z akejkoľvek externej príčiny v jeho plnej hodnote.

Globálny dosah

Výnimočné úrovne služieb a cien pre všetkých zákazníkov bez ohľadu na veľkosť. Ponúkame jednorazové alebo viacnásobné poistenie a krytie pre vysokorizikový náklad a destinácie na celom svete, ktoré vám iné spoločnosti neponúknu.

Žiadna spoluúčasť ani starosti

Vieme ponúknuť konkurencieschopné sadzby bez spoluúčasti alebo doplatkov, navrhnuté našimi vlastnými špecialistami v divízii riadenia rizík. Poistenie prepravy a nákladu bude okrem toho na jednej faktúre.

Vyriešenie poistného nároku do 30 dní

Naším cieľom je vyriešenie poistných nárokov do 30 dní. 

Miestni zástupcovia a mena

Vaše jednotlivé prípady rieši na lokálnej úrovni pracovník hovoriaci miestnym jazykom, pričom i reklamačné plnenie môže byť vyrovnané v miestnej mene.

Možnosti poistenia nákladu


Ad-hoc poistenie nákladu

Jednorazové krytie pre konkrétnu zásielku.

K dispozícii: prostredníctvom vášho obchodného zástupcu alebo počas rezervácie zásielok v leteckej, námornej, cestnej alebo železničnej nákladnej preprave
 

Kľúčové funkcie
  • Konkurencieschopné sadzby a celosvetové pokrytie
  • Žiadna spoluúčasť
  • 30-dňový cieľ vyriešenia nárokov
  • Fakturácia prepravy a poistenia nákladu na jednej faktúre

Poistenie nákladu

Chráni všetky zásielky DHL Global Forwarding v priebehu vopred určeného obdobia, napríklad jedného roku, poskytuje maximálnu ochranu nákladu a minimálnu administratívu.

K dispozícii: prostredníctvom vášho obchodného zástupcu
 

Kľúčové funkcie
  • Na základe vášho prepravného profilu (obchodné trasy a typ prepravovaných komodít)
  • Konkurencieschopné sadzby a celosvetové pokrytie
  • Žiadna spoluúčasť
  • 30-dňový cieľ vyriešenia nárokov
  • Šetrí čas na administratívu

Spojme sa

Máte otázky pre odborníka na poistenie nákladu?


Povedzte nám najprv trochu viac o vašej organizácii.

Preskúmajte naše hlavné produkty a služby