Navigácia a obsah
Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vybrať inú krajinu

Colné služby

Zjednodušujeme pre vás colné konanie, aby ste sa mohli sústrediť na svoje podnikanie a svojich zákazníkov


Rozumieme, že potrebujete odolného colného partnera s miestnymi znalosťami a globálnymi nástrojmi, ktorý vám poskytne konzistentné a kvalitné služby bez ohľadu na to, kam vás vaše podnikanie zavedie.

Zbavte sa starostí v neustále sa meniacom regulačnom prostredí s vedomím, že váš tovar sa preclí rýchlo a v úplnom súlade s pravidlami vášho trhu. Využite celosvetovú sieť jedného z najväčších colných maklérov na svete.

Súlad s predpismi na celom svete…

Udržiavajte blízke vzťahy s orgánmi na všetkých úrovniach. Vďaka robustným pravidlám pre zabezpečenie súladu s predpismi sme schválený hospodársky subjekt vo viac ako 50 krajinách a aktívni účastníci vo všetkých vládnych bezpečnostných programoch.

…blízko pri vás

Každý deň spracúvajú vaše colné prípady naši odborníci na colné služby, prítomní vo viac ako 100 krajinách – aj pre spoločnosti, ktoré neprepravovali svoj tovar so spoločnosťou DHL. Neustále vás informujeme a zabraňujeme problémom predtým, než sa vyskytnú.

Od poskytovateľa k partnerovi

Dosiahnite konzistentný súlad s predpismi na všetkých vašich trhoch – a zamerajte svoju pozornosť tam, kde ju váš podnik potrebuje. Staňte sa naším partnerom s cieľom navrhnúť riešenie na mieru, skrátiť časy konaní a obmedziť pokuty a poistné zásoby.

Digitálna excelentnosť

Digitálne spôsobilosti umožňujú väčšie úrovne transparentnosti a kontroly vášho importu/exportu.

Preskúmajte pokrytie našich colných služieb


Naše globálne pokrytie vám pomôže rozšíriť váš dosah bez ohľadu na to, kam vás vaše podnikanie zavedie.

Naše colné služby a riešenia


Dovozné a vývozné preclenie

Chápeme, že držať krok s obchodnými predpismi vášho kľúčového trhu sa môže ukazovať ako náročné a môže pritom dôjsť k meškaniam, pokutám a sankciám. Zabezpečte jednotné a konzistentné obchodné aktivity v súlade s predpismi: náš vyškolený personál neustále sleduje zmeny predpisov, aby ste sa mohli sústrediť na svoje podnikanie.

  • Kompletné colné služby pri exporte a importe: vyhlásenia odstránia obchodné prekážky predtým, než vzniknú, a tak vám šetria čas, námahu a peniaze.
  • Transparentnosť pre všetkých: či už prepravujete svoj náklad so spoločnosťou DHL alebo nie, váš tovar si zaslúži spoľahlivé colné konanie s plnou transparentnosťou údajov vyhlásenia a cien.
  • Predkladanie ostatným vládnym orgánom: zaisťujeme, aby vaše povolenia a licencie včas dostali a preverili všetky relevantné orgány
  • Služba úhrady ciel a daní vopred: znamená, že uhradíme všetky clá vopred, v našom mene, aby sa váš tovar dostal na regály predajní a na montážne linky rýchlejšie.
  • Globálne štandardné vykazovanie: umožňuje vám plnú viditeľnosť a transparentnosť toho, čo bolo preclené, na úrovni riadkových položiek.
  • Komplexný súlad s predpismi: náš viacvrstvový prístup k súladu s predpismi pomáha obmedziť omeškania a prípadné prekvapenia z nedodržania predpisov po vstupe.

Integrované colné riešenia

Spravujete veľké, komplexné logistické operácie? Posuňte efektívnosť svojich colných aktivít na ďalšiu úroveň s riešením šitým na mieru vašim jedinečným potrebám, s dôveryhodným logistickým partnerom.

  • Riadenie zákazníkov v oblasti colných služieb: vašou jedinou kontaktnou osobou na koordináciu všetkých vašich globálnych colných služieb DHL v úplnej transparentnosti – vrátane vykazovania, špeciálnych projektov a riešenia problémov je skúsený odborník na colné služby.
  • Colná riadiaca veža: flexibilné, prispôsobené riešenie na optimalizáciu vašich komplexných dovozných/vývozných dodávateľských reťazcov. Vylepšite plánovanie dopytu, skráťte dodacie lehoty a obmedzte zásoby – a v konečnom dôsledku znížte náklady.
  • Centralizovaná globálna implementácia: pridelíme vám tím, ktorý dôkladne pozná obchodné zákony a colné postupy vašich cieľových trhov. Implementuje váš colný obchod v krajinách pôsobnosti na zaistenie hladkého priebehu.
  • Globálne postupy SOP a ukazovatele KPI: Získajte plnú viditeľnosť vašej služby colného zastupovania spoločnosťou DHL – zistite, čo bolo vo vašom mene preclené a prijímajte lepšie, informované rozhodnutia.

Riadenie a optimalizácia všetkých postupov colného konania


Zistite, ako globálna implementácia vašich aktivít v oblasti súladu s normami spolu so správou prostredníctvom jediného partnera pomôže vášmu podnikaniu.

Pohľad do divízie Customs Brokerage


Colné sprostredkovanie vie byť zložité, ale nemusí byť. Zistite, ako spoločnosť DHL Global Forwarding zjednodušuje colné konania. Údaje colného vyhlásenia nájdete cez webový portál myDHLi. Navyše ponúkame flexibilné rozhrania so zákazníkmi, aby mohli zdieľať údaje týkajúce sa colného vybavenia.

Spojme sa

Spojte sa s našimi odborníkmi na colné služby


Povedzte nám najprv trochu viac o vašej organizácii.