Vážený Užívateľ,

Tieto stránky navštevujete pomocou prehliadača, ktorý nemusí poskytovať najoptimálnejšie prostredie.

Stále môžete pokračovať, ale pre čo najlepšie fungovanie tejto stránky Vám odporúčame používať prehliadač Edge, Firefox a Chrome.

Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vyberte iné miesto

ODBORNÉ ZNALOSTI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A FARMACEUTICKÉHO PRIEMYSLU

Riešime výzvy vášho priemyselného odvetvia

Súhrn našich úspechov a odborníci v priemyselných odboroch zaisťujú, že spoločnosť DHL môže v rámci zdravotníctva a farmaceutického priemyslu ponúkať bezkonkurenčné služby, špecialistov a vysoko kvalitné riešenia, bez ohľadu na to, v akej oblasti podnikáte.

 • Udržať krok s neustále sa meniacim prostredím globálnych regulácií je neustálou výzvou, pretože požiadavky jednotlivých krajín a regiónov sa neustále menia. Vďaka našej skupine Global Quality Assurance s viac než 100 odborníkmi na zabezpečenie prevádzkovej konzistencie a správu máme vždy aktuálne informácie o posledných zmenách v miestnych i medzinárodných nariadeniach. Naša globálna sieť poskytuje vysoko kontrolované prostredia a zaisťujeme plné zaistenie súladu s osvedčenými postupmi (GxP) od počiatku až k cieľu.

 • Chápeme, že nahradenie čo i len jedného balenia kriticky dôležitých produktov s vysokou hodnotou nie je jednoduchá úloha, preto sme vyvinuli usporiadané postupy pre riadenie teploty, aby sme tento cenný tovar ochránili. Zdravotnícke a farmaceutické zásoby skladujeme a dopravujeme pri teplotách, ktoré zahŕňajú hlboko zmrazené, chladené a kontrolované prostredia. Zóny pre balenie a prípravu na odoslanie sme navyše umiestnili do kontrolovaných prostredí a používame inovatívne obalové materiály, aby sme zaistili, že teploty zostanú zachované v rámci celého reťazca starostlivosti.

 • Pomôžeme vám dosiahnuť vysoké štandardy v oblasti zdravia a bezpečnosti pomocou rozsiahlych školení a včasného monitoringu. Ponúkame poradenstvo týkajúce sa globálnych bezpečnostných predpisov a vykonávame pravidelné inšpekcie a procesné audity vo všetkých našich zariadeniach.

Logistika v oblasti klinického skúšania

Pätnásť rokov skúseností s riadením logistiky potrebnej pre úspešné klinické testy.

 • Kľúčom k úspešnému testu je zaistiť, aby všetky produkty dorazili v správnom čase a v správnom stave, a zaistila sa tak ich bezpečnosť a účinnosť pre pacienta. Chápeme, že tieto obavy sú na prvom mieste vášho zoznamu, a preto sme integrovali naše ochranné služby pomocou sledovania zásielok, aby sme zaistili, že vaši pacienti obdržia správny produkt vtedy, keď ho potrebujú.

 • Na zlepšenie rozhodovania, zníženie nákladov a zaistenie toho, aby štúdie neboli ovplyvnené nedostatočnou dostupnosťou alebo sledovateľnosťou produktov, ponúka spoločnosť DHL dokonalý prehľad o zásobách a aktivitách v rámci celého dodávateľského reťazca.

 • Väčšina testov sa momentálne vykonáva na globálnom základe, naša celosvetová sieť pozostávajúca z 20 depových stredísk preto dokáže splniť vaše potreby na globálnej i regionálnej úrovni. Aby sme vám pomohli zjednodušiť celý proces, môžeme riadiť distribúciu vývozu klinických potrieb a tok dovozu vrátených položiek vrátane vytvorenia siete, riadenia štúdií a riadenej dopravy.

Nemocničná logistika

Podporujeme zariadenia poskytujúce zdravotnícke služby a nemocnice pri strategickom vytváraní dodávateľského reťazca na zaistenie transformačných vylepšení.

 • Nemocnice by sa mali zameriavať na potreby pacientov, nie na ďalšie povinnosti, ktoré im pridávajú početné doručenia produktov počas dňa. Naše externé konsolidačné centrá znižujú nemocničnú prevádzku a počet prichádzajúcich dodávok a zároveň umožňujú doručenie priamo na nemocničné oddelenia a operačné sály. Ďalšie výhody je možné dosiahnuť pomocou konsolidácie nákupov, zjednodušenia väčšieho množstva objednávok a štandardizácie produktov.

 • Váš personál sa potrebuje sústrediť na vašu hlavnú činnosť, a tou je starostlivosť o pacientov. Spoločnosť DHL môže pomôcť zvýšiť ich efektivitu prostredníctvom poskytovania celého sortimentu služieb na mieste vrátane navrhnutia a riadenia skladového priestoru nemocnice a internej distribúcie lekárskych zariadení a nástrojov.

 • Optimalizácia úrovne zásob je nikdy nekončiaca výzva. Naše nástroje na riadenie materiálu & zásob vám poskytnú poznatky o efektívnom riadení zásob lekárskych zariadení, liečiv a spotrebného materiálu. Počiatočný zber údajov identifikuje oblasti, na ktoré je nutné sa zamerať, a zjednodušuje bezproblémovú implementáciu špecializovaného softvéru a metód zhromažďovania, ktoré znížia úroveň zásob, zastarávanie a stratu produktov. Identifikujeme tiež vhodné umiestnenia pre sklady, aby sa zlepšila prehľadnosť a kontrola a minimalizovali sa možné poškodenia.

Liečivá

Máme veľké skúsenosti s produktmi s náročným rozvozom, ako sú vakcíny a biologický materiál, a sme schopní spĺňať požiadavky sezónneho zásobovania, pandemického plánovania a monitorovania teploty po celom svete.

 • Falšovanie produktov je narastajúci problém, ktorý je zosilnený nárastom online obchodovania. Potreba zabezpečiť bezpečné a pôvodné výrobky viedla mnoho spoločností k prehodnoteniu procesov dodávateľského reťazca, aby umožňoval elektronické preukázanie pôvodu tovaru. Spoločnosť DHL dokáže pomocou dodávok priamo do lekární alebo zaistením doplňujúceho označenia zabezpečiť súlad so schválenými zákonmi pre serializáciu v príslušnej krajine.

 • Farmaceutický priemysel je svedkom nárastu zlučovaní a akvizícií, keďže firmy sa snažia navýšiť výrobu, nadobudnúť nevyhnutné odborné znalosti v oblastiach, ako sú napr. biotechnológie, a získať prístup k novým tokom príjmov, ako je napr. genetika. Zlučovaným firmám môžeme pomôcť integrovať ich prístupy k dodávateľským reťazcom najefektívnejším spôsobom s minimálnym počtom prestojov a ušetriť tak náklady aj efektivitu.

 • Výrobcovia farmaceutického tovaru vyžadujú flexibilitu a cenovo efektívne riešenia pre skladovanie a distribúciu. Keďže spoločnosť DHL prevádzkuje vyhradené sklady i špičkové zdieľané používateľské sklady v kľúčových oblastiach po celom svete, je schopná poskytnú vám flexibilitu potrebnú na plnenie meniacich sa požiadaviek.

Lekárske zariadenia

Chápeme a podporujeme logistické požiadavky na rôznorodý sortiment produktov od implantovateľných zariadení až po diagnostické nástroje.

 • Spätná väzba od zákazníkov pomáha podporovať výmenu zásob, využitie sledovania a umožňuje skoršiu fakturáciu. Na podporu tohto procesu poskytuje DHL riadenie konsignačného skladu založeného na práci tímov, ktoré obchádzajú jednotlivé lokality a sledujú zásoby. Máme tiež systémy a prevádzku na mieste, aby sme zaistili, že splníte regulačné požiadavky, pričom využívame jedinečné identifikačné číslo a nástroje na zobrazovanie a sledovanie šarží.

 • Nie všetky zdravotnícke produkty by mali prechádzať rovnakým dodávateľským reťazcom. So spotrebným materiálom a s kapitálovo náročnými produktmi, ako sú zariadenia MRI, je nutné zaobchádzať rozdielnym spôsobom. Pracujeme na vytvorení dokonalej siete a návrhu služieb, ktoré zaistia vaše súčasné a plánované obchody a splnia požiadavky na vaše konkrétne produkty.

 • Výrobcovia musia rýchlo reagovať na požiadavky zákazníkov a krajín na produkty. DHL napomáha zvyšovať rýchlosť tejto reakcie prevádzkovaním celosvetovej siete zariadení so správnou výrobnou praxou (GMP), ktoré poskytujú celý rad služieb pridanej hodnoty. Tie zahŕňajú balenie a kompletizáciu, čím sa zaistí nielen to, že produkty budú mať správnu špecifikáciu pre daný trh, ale tiež sa umožní odloženie alebo neskoršie prispôsobenie. Navyše vykonávame serializáciu a označovanie, rovnako ako zostavovanie sád zdravotníckych zariadení.

Zdroje v oblasti zdravotníctva a farmaceutického priemyslu

Udržte si prehľad o najnovšom dianí vďaka článkom plným priekopníckych a inovatívnych myšlienok.

Kontakt a informácie

Ak chcete získať viac informácií o našich riešeniach alebo sa prihlásiť na odber nášho mesačného bulletinu so zdrojmi o dodávateľskom reťazci: