Navigácia a obsah

Vážený Užívateľ,

Tieto stránky navštevujete pomocou prehliadača, ktorý nemusí poskytovať najoptimálnejšie prostredie.

Stále môžete pokračovať, ale pre čo najlepšie fungovanie tejto stránky Vám odporúčame používať prehliadač Edge, Firefox a Chrome.

Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vyberte iné miesto

NAŠE ODBORNÉ ZNALOSTI O SPOTREBITEĽOCH

Plníme požiadavky zákazníkov

Dnešní zákazníci očakávajú, že v miestnych predajniach i online bude neustále dostupný obrovský sortiment produktov – a to v správny čas a za správnu cenu. Spoločnosť DHL to umožňuje pomocou služieb, ktoré maximalizujú efektivitu, pružnosť a udržateľnosť globálnych dodávateľských reťazcov.

 • Spoločnosti zaoberajúce sa spotrebným tovarom neustále hľadajú spôsob, ako odstrániť náklady zo svojich dodávateľských reťazcov. Ich ciele sú obvykle zamerané na väčší výkon s menšími zdrojmi, nízky kapitál na prevádzku a zvyšovanie pružnosti siete, aby sa dokázali prispôsobiť neustále sa meniacim požiadavkám trhu. Spoločnosť DHL pomáha firmám tieto ciele dosiahnuť pomocou automatizovaných riešení, ktoré zvyšujú výkon, a systémov riadenia práce (LMS), ktoré znižujú náklady na personál. Ponúkame tiež špičkovú kapacitu a skúsenosti pri vytváraní sietí.

 • Tlak zo strany vlád a spotrebiteľov na vylepšenie udržateľnosti viedol k zvýšenému dopytu po ekologických produktoch, ktoré sú jednoducho dostupné, zabalené do udržateľných obalov a dopravované čo najekologickejším spôsobom. To znamená, že spoločnosti zamerané na spotrebný tovar musia zohľadňovať environmentálne i finančné náklady svojich dodávateľských reťazcov. Spoločnosť DHL disponuje systémami a procesmi pre komplexný monitoring, sledovanie a redukciu emisií. Naše environmentálne riešenia, spoločne s naším zdieľaným skladovaním a dopravnými zdrojmi, sú vytvorené tak, aby znižovali prevádzkové náklady i uhlíkovú stopu a odpad.

 • Rastúce ceny paliva a surovín prispievajú k nákladom na spotrebný tovar, pretože predražujú výrobu i dopravu. Spoločnosť DHL vyrovnáva tento nárast pomocou vylepšenej efektivity dodávateľského reťazca. Jedným z našich kľúčových prístupov je podpora koordinácie horizontálnej spolupráce medzi partnermi, a to obzvlášť v oblasti dopravy. Tým, že pomáhame firmám zladiť logistické aktivity a zdieľať kapacitu vozidiel i skladov, zlepšujeme využitie aktív, čo znižuje náklady i uhlíkové emisie.

Produkt dlhodobej spotreby

DHL Supply Chain má k dispozícii riešenia pre každý typ produktu dlhodobej spotreby, ktoré pomôžu firmám rozšíriť ich globálny dosah a maximalizovať efektivitu nákladov.

 • Nárast online predaja a distribúcie priamo k zákazníkom spôsobil rozšírenie kanálov, čoho dôsledkom je dopad na náklady spojené s poskytovaním služieb a potreba individuálneho prispôsobenia obchodu. DHL tieto nároky dokáže splniť vďaka flexibilite kapacít a nákladových štruktúr. Naše dopravné služby napríklad ponúkajú prenajaté alebo zdieľané zariadenia a celý rad možností pre cestnú dopravu. Zlepšujeme tiež efektivitu nákladov vďaka našim komplexným službám v oblasti balenia, ktoré pokrývajú všetko od návrhu po doručenie a ktoré môžeme umiestniť do vášho distribučného centra. Týmto spôsobom výrazne skracujeme čas dodania, od prijatia tovaru po jeho doručenie do regála v predajni. 

 • Modely plnenia sa stále viac globalizujú, aby docielili škálu a efektivitu, a obzvlášť aby splnili nároky nových spotrebiteľov v rozvíjajúcich sa trhoch. Spoločnosť DHL s globálnou sieťou a dosahom a ako hlavný poskytovateľ logistických služieb má ideálne podmienky na správu zmien v rámci celého dodávateľský reťazec. Navyše zaisťujeme rovnakú prevádzkovú excelenciu a štandardizáciu v každej časti reťazca spolu s procesmi riadenia kvality. Či už je vaša lokalita nearshoringová alebo offshoringová, pomôžeme vám ju riadiť bezpečne, efektívne a produktívne vďaka nášmu rozsahu služieb v rámci podniku. Naše odborné znalosti pre "right-shoring" a nájdenie ideálnej kombinácie medzi nearshoringovou a offshoringovou prevádzkou umožňuje dodávateľom spotrebného tovaru rozšíriť ich globálny dosah maximálne výhodným spôsobom.

Rýchloobrátkový spotrebný tovar

Rastúce nároky spotrebiteľov a zložité distribučné kanály sú príčinou veľkých nákladov, ktoré DHL vyvažuje pomocou vylepšenia efektivity.

 • Aktuálne stratégie viackanálovej distribúcie sú odpoveďou na dopyt spotrebiteľov po rýchlom objednaní a dodaní produktu. Spoločnosti obchodujúce so spotrebným tovarom sa môžu obrátiť na DHL a jej komplexné integrované služby pre riadenie dodávateľského reťazca, aby maximalizovali výhody. Vďaka väčšej prehľadnosti a kontrole sme schopní zaplniť medzeru medzi plánovaným predajom a prevádzkovými procesmi, zlepšiť predpovedanie a zjednodušiť zásobovanie. Rozsah našej podpory zahŕňa riešenia prístupu do areálu, v ktorých môžeme prevádzkovať vyhradené sklady alebo organizovať zdieľané priestory pre zákazníkov, a integráciu primárneho i sekundárneho balenia s pridanou hodnotou pre maloobchodníka i spotrebiteľa.

 • Spotrebitelia dnes očakávajú, že dostanú všetko, čo budú chcieť a potrebovať, v miestnych predajniach i online, kedykoľvek to budú chcieť, a za atraktívnu cenu. DHL ponúka sortiment riešení, ktoré poskytujú spoločnostiam obchodujúcim so spotrebným tovarom rýchlosť a efektivitu potrebné na plnenie týchto nárokov. Dôležitým prvkom v našom prístupe je cross-docking, ktorý minimalizuje zásoby skladované v sklade a súvisiace náklady presunutím materiálu rovno z prichádzajúcich na odchádzajúce vozidlá. To znižuje náklady na skladové nehnuteľnosti a skracuje časy dodania. Outsourcovaním svojej cross-dockingovej prevádzky na spoločnosť DHL zároveň plne využijete výhody našich špičkových skladových a dopravných systémov, ktoré poskytujú ďalšie zvýšenie efektivity.

Rýchlo sa kaziaci tovar

Pokiaľ ide o ochranu produktov, znižovanie prevádzkových nákladov a plnenie environmentálnych záväzkov, môžete sa spoľahnúť na efektivitu spoločnosti DHL.

 • Potreba efektívnej dopravy a efektívnej ochrany rýchlo sa kaziaceho tovaru pred teplom je stále väčšia. Hlavným problémom je maximalizácia skladovateľnosti produktov vďaka tomu, že budú dodané rýchlo a v perfektnom stave. DHL tieto požiadavky spĺňa vďaka inteligentným logistickým riešeniam a najnovšej technológií pre chladené skladovanie a dopravu. Máme kompletné vybavenie pre manipuláciu s mrazenými a chladenými nákladmi, ako aj nákladmi s teplotou okolitého prostredia.

 • Okrem požiadaviek spotrebiteľov na starostlivosť o životné prostredie čelia spoločnosti tlaku zo strany regulačných nariadení na splnenie kritérií pre trvalú udržateľnosť. Riešenia zamerané na životné prostredie sú kľúčovým prvkom reakcie spoločnosti DHL. Navrhujeme a riadime komplexné riešenia na recykláciu odpadov integrované do existujúcich logistických tokov, ktoré znižujú dopad na náklady i životné prostredie. Náš systém riadenia dodávateľov a údajov zaisťuje dodržiavanie miestnych i ďalších predpisov efektívnym, úsporným a ekologickým spôsobom.

 • K ochrane potravín pred pokazením a poškodením narastá potreba jasných informácií o obsahu vrátane špecifikácie všetkých geneticky modifikovaných (GMO) zložiek. To je potrebné vziať do úvahy obzvlášť v prípade exportu potravín. Každá krajina má svoje vlastné regulácie v súvislosti s tým, čo sa považuje za GMO, ktoré podrobnosti je nutné uvádzať (napríklad zloženie a kalorickú hodnotu) a v ktorých jazykoch. DHL ponúka okrem zaistenia vysokej úrovne bezpečnosti tiež individuálne balenie a označovanie, ktoré splní požiadavky každého exportného trhu.

Zdroje v oblasti spotrebného priemyslu

Udržte si prehľad o najnovšom dianí vďaka článkom plným priekopníckych a inovatívnych myšlienok.

  Kontakt a informácie

  Ak chcete získať viac informácií o našich riešeniach alebo sa prihlásiť na odber nášho mesačného bulletinu so zdrojmi o dodávateľskom reťazci: