Navigácia a obsah

Vážený Užívateľ,

Tieto stránky navštevujete pomocou prehliadača, ktorý nemusí poskytovať najoptimálnejšie prostredie.

Stále môžete pokračovať, ale pre čo najlepšie fungovanie tejto stránky Vám odporúčame používať prehliadač Edge, Firefox a Chrome.

Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vyberte iné miesto

NAŠE ODBORNÉ ZNALOSTI O TECHNOLOGICKOM PRIEMYSLE

Posúvame hranice technológie

Cieľom spoločnosti DHL v tomto vysoko dynamickom sektore, ktorý sa neustále mení pod vplyvom nových technológií, je poskytovať špičkové riešenia, ktoré si poradia so špecifickými nárokmi dodávateľského reťazca.

 • Dnešné firmy sa musia prispôsobovať nielen rýchlym inováciám a kratším produktovým cyklom, ale tiež rozvíjajúcim sa trhom, komoditizácii produktov a zmenám nákupného správania zákazníkov. Reakciou spoločnosti DHL sú inovatívne a flexibilné modely dodávateľského reťazca schopné uspokojiť rôzne objemy, rôzne produktové cykly a potreby viackanálovej distribúcie. Aby sme vymenovali niekoľko kľúčových prvkov, sú to: odloženie, elektronické plnenie, doručenie na miesto konečného určenia a technické služby. Vďaka nášmu globálnemu dosahu a prístupu na rozvíjajúce sa trhy môžu zákazníci tiež využívať výhody našej zdieľanej infraštruktúry, flexibilných obchodných modelov a miestnych odborných znalostí.

 • Klesajúce ceny produktov a konsolidácia trhu sú dôsledkami silnej konkurencie. V tomto novom svete, v ktorom je skúsenosť zákazníka rovnako dôležitá ako vlastnosti produktu, môžeme pomôcť firmám zachovať si orientáciu na zákazníka a zároveň optimalizovať náklady a efektivitu kapitálu. Tie, ktoré sa rozhodnú pre outsourcing v DHL, môžu využívať výhody našich špičkových programov kontinuálneho zlepšovania a naše integrované riešenia pre dodávateľský reťazec. V priebehu celého cyklu, od predpredajných po ponákupné aktivity, je zákazník v centre všetkých činností a vďaka strategickým partnerstvám zostávame v čele inovácií.

 • Ku zložitosti a nestálosti globálneho trhu prispieva nárast regionálne koncentrovanej výroby v kombinácii s miestnymi predpismi. Preto vytvárame spoľahlivé a odolné dodávateľské reťazce s globálnym pokrytím a vysokou úrovňou súladu s predpismi založené na posudzovaní, zjednodušovaní a riadení najrôznejších hrozieb. Ako jediný globálny partner vám môžeme ponúknuť prehľadnosť každého jedného kroku dodávateľského reťazca, integrované riešenia a odborné znalosti v oblasti dodržiavania nariadení a colných predpisov vrátane nášho špecializovaného nástroja pre riadenie rizík – DHL Resilience360.

Osobné zariadenia

Požiadavky na efektívne a dynamické dodávateľské reťazca v tomto vysoko konkurenčnom segmente orientovanom na zákazníka spĺňa DHL vďaka integrovaným riešeniam, v ktorých jednoduchosť, pružnosť a prehľadnosť vytvárajú vynikajúce zákaznícke skúsenosti a zároveň znižujú celkové náklady na vlastníctvo.

 • Skracovanie životného cyklu produktov, ako sú počítače, notebooky, mobilné zariadenia a všeobecne spotrebná elektronika, vyžaduje vysokú flexibilitu distribučných modelov. DHL dokáže ponúknuť rozmanité modely a úrovne služieb vrátane prenajatých a zdieľaných skladov, vďaka ktorým je možné prispôsobiť sa akémukoľvek konkrétnemu cyklu. Môžeme vytvoriť komplexný a integrovaný hodnotový reťazec, ktorý zahŕňa fyzické, finančné i informačné toky.

 • Výsledkom zvýšenej nasýtenosti trhu s osobnými zariadeniami je komoditizácia produktov a silná konkurencia založená na cene. Firmy sa snažia zachytiť potenciál atraktívnych rastúcich trhov a produktových segmentov. V spolupráci s vami dokáže DHL vytvoriť flexibilné obchodné modely a celý rad zdieľaných infraštruktúrnych príležitostí. Preveríme možnosti outsourcingu pre dodávateľský reťazec a naše procesy budú zdrojom neustáleho vylepšovania nákladových štruktúr. 

 • Zvyšujúci sa dopyt rozvíjajúcej sa strednej triedy s vyšším disponibilným príjmom naďalej poskytuje príležitosti na globálny rast. Spoločnosť DHL dokáže definovať stratégie dodávateľského reťazca pre vstup na trh, ktoré zaistia rozšíriteľnosť, dodržiavanie pravidiel a prepojenosť s cieľovými segmentmi. Máme schopnosti i skúsenosti na to, aby sme vyvinuli a zdokonalili rôzne prístupy vrátane omnikanálovej a multikanálovej distribúcie a vrátenia tovaru. Každý z nich využíva výhody flexibilných úrovní služieb, komplexnej prehľadnosti a globálneho pokrytia.

Infraštruktúra

Tento veľmi náročný segment hardvéru a služieb poskytuje technologickú infraštruktúru pre prepojenosť zariadení, úložnú a výpočtovú kapacitu i obchodné procesy s podporou IT. My na tieto požiadavky reagujeme v podobe komplexných flexibilných riešení a celým radom ponákupných služieb.

 • Rastúce potreby na dáta a prepojenie vytvárajú požiadavky na vyššiu kapacitu serverov a úložísk i na rýchlejšie sieťové systémy. Konsolidácia a virtualizácia dátových centier predstavuje kľúč ku zdokonaľovaniu efektivity IT, pričom nové štandardy ako 4G a LTE zas podporujú globálne investície do komunikačných sietí. Spoločnosť DHL preto vytvorila komplexné riešenia s využitím konsolidovaných dátových centier a poskytuje služby, ktoré zaisťujú bezchybnú inštaláciu a podporu pre údržbu použitých zariadení vysokej hodnoty. Naše flexibilné ponákupné technické a logistické služby ponúkajú viacero úrovní služieb vrátane dodania do dvoch hodín alebo do druhého dňa, spolu s procesmi pre obnovenie aktív drahých zariadení v súlade s miestnymi predpismi.

 • Dôležitosť inovácie hardvéru neklesá, avšak rýdzi "dodávatelia skriniek" riskujú komoditizáciu svojich produktov. Mnohí z nich preto zameriavajú svoju pozornosť na vývoj softvérových aplikácií a nových modelov služieb. DHL pomáha firmám rozširovať ponuku produktov smerom k podnikaniu založenému na službách, posilňovať ich pozíciu na trhu a vyhnúť sa komoditizácii. Dosahujeme to hlavne vytváraním plne integrovaného, flexibilného a citlivo reagujúceho dodávateľského reťazca, ktorý podporuje rozširovanie firiem poskytujúcich služby. Príklady zahŕňajú financovanie zásob alebo ponákupné služby, ako sú opravy, vrátenie tovaru a logistika služieb.

Polovodiče

Zložitosti trhovej dynamiky, dodávateľského reťazca a výrobných procesov v oblasti polovodičov, spolu s potrebou spĺňať vysoké nároky na kvalitu produktov a riadiť náklady, čelí spoločnosť DHL zjednodušovaním a vylepšovaním prehľadnosti.

 • Hoci sa polovodiče stále používajú prevažne v oblasti komunikácie a výpočtovej techniky, oblasti pre rast tohto segmentu sa otvárajú aj vo vertikálnych odvetviach, ako je automobilový priemysel a výroba. DHL zaisťuje potrebnú kvalitu týchto vysoko hodnotných komponentov v celom hodnotovom reťazci vďaka mentalite "nulová chyba" (zero defect), založenej na neustálom zdokonaľovaní procesov a vynikajúcej prehľadnosti.  Svoje odborné znalosti opierame o relevantné vertikálne trhy, ako biologické vedy a zdravotníctvo, automobilový priemysel a moderné technológie a pomáhame tak vytvárať bezchybnú zákaznícku skúsenosť.

 • Segment polovodičov je charakterizovaný intenzitou R&D, nákladným výrobným vybavením, viackrokovými výrobnými procesmi a cyklickým vývojom obchodu. Je tiež svedkom nevídaného urýchľovania zlučovacích a akvizičných aktivít a konsolidácií trhu. DHL vytvára flexibilné dodávateľské reťazce, ktoré reagujú na rast, prispôsobujú sa cyklickému kolísaniu dopytu a zabraňujú prerušeniu zložitých a drahých výrobných procesov. Naša špičková logistická podpora zaisťuje splnenie kritických dodacích dôb a zároveň i špecifických požiadaviek na dodávateľský reťazec, napríklad požiadaviek na kontrolu teploty alebo čisté priestory.

 • Technológie ďalšej generácie sú predmetom dlhých vývojových cyklov a vyžadujú veľké investície do výrobných procesov. Viackrokový proces výroby polovodičov znamená, že ich dodávateľský reťazec je jedným z najzložitejších na akomkoľvek trhu. Spoločnosť DHL zjednodušuje všetky aspekty dodávateľského reťazca– od získavania materiálov, cez výrobu, montáž a skúšanie, až po distribúciu. Obzvlášť dôležité prvky našich služieb zahŕňajú dodávky so zabezpečením zdrojov pre výrobu (I2M), distribúciu hotového tovaru a komplexné zaistenie prehľadnosti pre položky s vysokou hodnotou.

Technologické zdroje

Udržte si prehľad o najnovšom dianí vďaka článkom plným priekopníckych a inovatívnych myšlienok.

  Kontakt a informácie

  Ak chcete získať viac informácií o našich riešeniach alebo sa prihlásiť na odber nášho mesačného bulletinu so zdrojmi o dodávateľskom reťazci: