Navigácia a obsah

Vážený Užívateľ,

Tieto stránky navštevujete pomocou prehliadača, ktorý nemusí poskytovať najoptimálnejšie prostredie.

Stále môžete pokračovať, ale pre čo najlepšie fungovanie tejto stránky Vám odporúčame používať prehliadač Edge, Firefox a Chrome.

Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vyberte iné miesto

INTEGROVANÉ RIEŠENIA

Zjednodušenie vašej prevádzky a optimalizácia vášho podnikania

Naše integrované riešenia vám pomôžu rozšíriť výhody efektivity, flexibility a nákladov na váš celý dodávateľský reťazec. Zlúčením všetkých potrebných služieb (dopravy, skladovania a riadenia) do jedného kompletného, optimalizovaného balíčka sa prevádzka vášho dodávateľského reťazca zjednoduší a vaše podnikanie bude silnejšie a efektívnejšie.

DHL Lead Logistics Partner

Prehľad o celom dodávateľskom reťazci a jeho fungovaní
 • Využite výhody odborných znalostí o dodávateľskom reťazci a inovatívnych analytických nástrojoch
 • Zjednodušte získavanie zdrojov logistických služieb, prehľad o dodávateľoch a riadenie styčných bodov so zákazníkmi
 • Získajte prehľad o prevádzke a minimalizujte prevádzkové riziká
 • Zaistite neustále komplexné zlepšovanie
Zobraziť podrobnosti Skryť podrobnosti

Premeňte svoj dodávateľský reťazec s pomocou DHL ako vášho hlavného logistického partnera a využite naše odborné znalosti v nasledujúcich oblastiach:

 • Návrh – Zaistite, aby vaše procesy v rámci dopravy a dodávateľského reťazca plynuli čo nejefektívnejšie vďaka odborným znalostiam a inovatívnym analytickým nástrojom spoločnosti DHL
 • Služby riadenia – Zaisťovanie poskytovateľov logistických služieb, riadenie dodávateľov a styčných bodov so zákazníkmi vďaka našej ponuke v oblasti riadenia, ktorá tiež zahŕňa nákladné listy, audítorske a colné služby
 • Prevádzka – Získajte prehľad, synchronizujte dopravu a minimalizujte každodenné prevádzkové riziká vďaka našej jedinečnej ponuke „Control Tower“ (Kontrolná veža)
 • Neustále vylepšovanie – Podporujte komplexnú prehľadnosť vďaka nášmu prístupu riadenia celkových nákladov na logistiku, ktorý vám pomôže minimalizovať náklady pomocou neustálej analýzy meniacich sa požiadaviek trhu, nestálosti objemu a vývoja trendov v oblasti riadenia dodávateľských reťazcov

 

DHL Fulfillment

Vytváranie objednávok, skladovanie a odosielanie spotrebiteľom
 • Rozsah B2B & B2C služieb skladovania
 • Plynulé riadenie logistiky
Zobraziť podrobnosti Skryť podrobnosti

Integrované riešenie logistiky elektronického obchodu pokrývajúce komplexný proces od zadania objednávky až po skladovanie a doručenie spotrebiteľom; zdieľané a vyhradené centrá plnenia nachádzajúce sa na atraktívnych trhoch pre elektronické obchody.

Rozsah B2B & B2C služieb skladovania

 • Bezpečné uskladnenie, vyzdvihnutie & balenie
 • Služby s pridanou hodnotou, napr. kompletizácia, balenie, vyzdvihnutie v predajni a zhromažďovanie alebo priame doručenie
 • Vyhradené riešenia pre zákazníkov, ako aj štandardizované nastavenie pre viacerých používateľov (Plug and Play)

Rýchle a jednoduché doručenie

 • Široký rozsah prepravných služieb (vnútroštátna a medzinárodná doprava)
 • Neskoré časy zúčtovania
 • Bez ohľadu na prepravcu

Plynulé riadenie logistiky

 • Komplexný prehľad objednávok a zásob
 • Globálna organizácia objednávok
 • Jednoduché rozšírenie na nové trhy prostredníctvom zdieľaných skladov
 • Konzistentné IT platformy s bezproblémovou integráciou
Široký rozsah použití
 • Domáca a celosvetová distribúcia
 • Plne prispôsobiteľné riešenie založené na špecifických požiadavkách zákazníka

DHL Inbound to Manufacturing

Kontrola prichádzajúcich materiálov pre optimalizáciu výroby a zásob
 • Riadenie dodávateľov
 • Optimalizácia, vyrovnávanie a synchronizácia zásob
 • Vnútrozávodná logistika; metóda Just-in-time a Kanban doplňovania surovín/komponentov pre výrobu
 • Riadenie zásob predávajúcim
Zobraziť podrobnosti Skryť podrobnosti

Získajte plnú kontrolu nad celým svojím dodávateľským reťazcom, od pôvodu materiálov u predajcu až po výrobnú linku. Vďaka prehľadu o zásobách v reálnom čase pomáhame znižovať skladovacie náklady, vylepšovať časy dodania a rýchlo reagovať na zmeny trhu. Kľúčové služby zahŕňajú:

 • Sieť, dopravu a návrh zariadení
 • Riadenie dopravy a nákladov
 • Colné sprostredkovanie
 • Dodávateľské parky
 • Triedenie a kompletizácia vo firme i mimo nej
 • Prebaľovanie
 • Montážna podskupina
 • Automatizácia, automatizované dopravné systémy, inovácia skladových systémov
 • Manipulácia s odpadom
 • Zníženie CO2
 • Flexibilné a agilné riadenie spustenia
 • Preprava hotových vozidiel

DHL Service Logistics

Presúvanie a riadenie ponákupných dielov a materiálov
 • Doručenie náhradných dielov
 • Opravy na mieste alebo s návratom na miesto
 • Logistika výmien a podpora montážnych technikov
Zobraziť podrobnosti Skryť podrobnosti

Služby, akými sú doručenie náhradných dielov, opravy, výmeny a recyklácia na pracovisku, sú rozhodujúcimi pre povesť vašej značky. Naša bezkonkurenčná celosvetová sieť pre globálne ponákupné služby vám ponúka modulárne komponenty, ktoré možno integrovať tak, aby vyhovovali vašim špecifickým požiadavkám:

 • Nástroje na správu a prehľadnosť objednávok
 • Plánované ekonomické služby
 • Dodanie kritických materiálov s dobou dodania už za jednu hodinu
 • Recyklácia

DHL Indirect Materials Management (MRO)

Riadenie údržby, opráv a prevádzky dodávateľského reťazca
 • Plánovanie a riadenie MRO dodávateľského reťazca
 • Riadenie zásob
 • Výrobná dostupnosť
 • Kritické náhradné diely a znižovanie rizika
Zobraziť podrobnosti Skryť podrobnosti

Zabezpečte maximálnu produktivitu prostredníctvom efektívneho riadenia dodávok materiálov a dielov na údržbu, opravu a prevádzku (MRO) vašich výrobných závodov a prevádzky na mieste. Pomôžeme vám presne predpovedať, monitorovať a obstarávať inventár náhradných dielov a udržiavať tak vybavenie a prevádzku v chode a zabraňovať nákladným prestojom. Naše odborné znalosti zahŕňajú:

 • Údržba
 • Zachovanie záruky
 • Trvalé alebo dočasné odstavenie závodu
 • Kapitálové projekty a modernizácie

DHL Envirosolutions

Zvyšovanie environmentálnej udržateľnosti vašej prevádzky
 • Recyklácia a odpadové hospodárstvo
 • Služby likvidácie a služby po skončení životnosti
 • Zodpovednosť výrobcu, dozor nad výrobkami a dodržiavanie právnych predpisov
Zobraziť podrobnosti Skryť podrobnosti

Využite integrovaný prístup spoločnosti DHL k odpadu, recyklácii, energetike a dodržiavaniu environmentálnych predpisov a udržte si ziskovosť, plňte ciele udržateľnosti a znížte svoju uhlíkovú stopu. Naše riešenia vám ušetria peniaze v nasledujúcich oblastiach:

 • Služby správy údajov a tvorby prehľadov o odpadoch, recyklácii a opätovnom používaní

DHL Passenger Gateway Services

Logistické služby pre firmy zaisťujúce osobnú prepravu
 • Obstarávanie
 • Riadenie dovozu, konsolidácia a globálna distribúcia na pobočky
 • Skladovanie (vrátane colných skladov)
 • Príprava jedál a vozíkov
Zobraziť podrobnosti Skryť podrobnosti

Bez ohľadu na to, či sa vaša spoločnosť zameriava na leteckú alebo vlakovú dopravu alebo na ďalšie potreby cestujúcich, spoločnosť DHL vám môže pomôcť zlepšiť kvalitu a znížiť režijné náklady na služby pre cestujúcich, ako sú jedlo, pohodlie, zábava a čistenie. Poskytujeme inteligentné riadenie logistiky a zásob, minimalizáciu nákladov na obstarávacie služby a flexibilné komerčné modely vrátane nasledujúcich možností:

 • Doručenie na miesto predaja
 • Návratové a odpadové hospodárstvo

DHL HealthConnect

Dodávanie zdravotníckych výrobkov priamo zákazníkom
 • Kompletné riešenie B2B order-to-cash
 • Podpora zákazníckeho servisu
 • Sledovanie objednávok a zásielok v reálnom čase s potvrdením o doručení
 • Riadenie dodávok a vrátenia
Zobraziť podrobnosti Skryť podrobnosti

Vynechajte tradičných distribútorov a obchodujte priamo s vašimi zákazníkmi kupujúcimi zdravotnícke výrobky pomocou riešenia pre priamu distribúciu na trh. Naše štandardizované služby plnenia a distribúcie, ktoré sú plne integrované s viackanálovým riadením objednávok a pohľadávok, zahŕňajú:

 • Štandardizované riadenie skladov
 • Zariadenia s reguláciou okolia a teploty
 • Skladovanie na jednej alebo viacerých lokalitách a správa zásob
 • Integrované riadenie dopravy s domácim a medzinárodným doručovaním
 • Predpripravené možnosti integrácie, ktoré znižujú čas a náklady na implementáciu

DHL Clinical Trials Logistics

Riadenie logistiky nutné pre úspešné klinické testy
 • Viac než 20 depových stredísk, ktoré poskytujú služby viac než 80 krajinám s udržiavaním teploty na hodnote 2 – 8 °C a 15 – 25 °C
 • Odborné znalosti v oblasti biotechnológií vrátane teplôt pod bodom mrazu (–80 °C až –196 °C)
 • Implementácia a monitoring štúdií
 • Riadená preprava so zabezpečením správnej teploty
Zobraziť podrobnosti Skryť podrobnosti

Zabezpečte prísne dodržiavanie predpisov, presné monitorovanie a riadenie teploty a rýchle doručenie s využitím globálnej siete účelových zariadení DHL špecializovaných na klinické testy. Naše integrované riešenie pre zdravotnícke testy a pomocné zariadenia pozostáva z:

 • Vytvorenie a optimalizácia globálnej siete
 • Distribúcia vývozu klinických potrieb a príslušenstva
 • Zosúladenie tokov dovozu a vrátenia tovaru

 

Pohľad na dodávateľský reťazec

Udržte si prehľad o najnovšom dianí vďaka článkom plným priekopníckych a inovatívnych myšlienok.

Možno sa vám tiež bude páčiť…

Prepravné riešenia

Zníženie nákladov, zlepšenie prehľadnosti a zvýšenie efektivity pohybu produktov

Služby riadenia

Poradenské služby a riešenia riadenia, ktoré optimalizujú váš dodávateľský reťazec

Skladovacie riešenia

Zlepšenie efektivity zásob a urýchlenie reakcie na meniace sa požiadavky zákazníkov

Kontakt a informácie

Ak chcete získať viac informácií o našich riešeniach alebo sa prihlásiť na odber nášho mesačného bulletinu so zdrojmi o dodávateľskom reťazci: