Navigácia a obsah

Vážený Užívateľ,

Tieto stránky navštevujete pomocou prehliadača, ktorý nemusí poskytovať najoptimálnejšie prostredie.

Stále môžete pokračovať, ale pre čo najlepšie fungovanie tejto stránky Vám odporúčame používať prehliadač Edge, Firefox a Chrome.

Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vyberte iné miesto

INTEGROVANÉ RIEŠENIA

Zjednodušenie vašej prevádzky a optimalizácia vášho podnikania

Naše integrované riešenia vám pomôžu rozšíriť výhody efektivity, flexibility a nákladov na váš celý dodávateľský reťazec. Zlúčením všetkých potrebných služieb (dopravy, skladovania a riadenia) do jedného kompletného, optimalizovaného balíčka sa prevádzka vášho dodávateľského reťazca zjednoduší a vaše podnikanie bude silnejšie a efektívnejšie.

DHL Lead Logistics Partner

Prehľad o celom dodávateľskom reťazci a jeho fungovaní
 • Využite výhody odborných znalostí o dodávateľskom reťazci a inovatívnych analytických nástrojoch
 • Zjednodušte získavanie zdrojov logistických služieb, prehľad o dodávateľoch a riadenie styčných bodov so zákazníkmi
 • Získajte prehľad o prevádzke a minimalizujte prevádzkové riziká
 • Zaistite neustále komplexné zlepšovanie

Premeňte svoj dodávateľský reťazec s pomocou DHL ako vášho hlavného logistického partnera a využite naše odborné znalosti v nasledujúcich oblastiach:

 • Návrh – Zaistite, aby vaše procesy v rámci dopravy a dodávateľského reťazca plynuli čo nejefektívnejšie vďaka odborným znalostiam a inovatívnym analytickým nástrojom spoločnosti DHL
 • Služby riadenia – Zaisťovanie poskytovateľov logistických služieb, riadenie dodávateľov a styčných bodov so zákazníkmi vďaka našej ponuke v oblasti riadenia, ktorá tiež zahŕňa nákladné listy, audítorske a colné služby
 • Prevádzka – Získajte prehľad, synchronizujte dopravu a minimalizujte každodenné prevádzkové riziká vďaka našej jedinečnej ponuke „Control Tower“ (Kontrolná veža)
 • Neustále vylepšovanie – Podporujte komplexnú prehľadnosť vďaka nášmu prístupu riadenia celkových nákladov na logistiku, ktorý vám pomôže minimalizovať náklady pomocou neustálej analýzy meniacich sa požiadaviek trhu, nestálosti objemu a vývoja trendov v oblasti riadenia dodávateľských reťazcov

 

DHL Fulfillment

Vytváranie objednávok, skladovanie a odosielanie spotrebiteľom
 • Rozsah B2B & B2C služieb skladovania
 • Plynulé riadenie logistiky

Integrované riešenie logistiky elektronického obchodu pokrývajúce komplexný proces od zadania objednávky až po skladovanie a doručenie spotrebiteľom; zdieľané a vyhradené centrá plnenia nachádzajúce sa na atraktívnych trhoch pre elektronické obchody.

Rozsah B2B & B2C služieb skladovania

 • Bezpečné uskladnenie, vyzdvihnutie & balenie
 • Služby s pridanou hodnotou, napr. kompletizácia, balenie, vyzdvihnutie v predajni a zhromažďovanie alebo priame doručenie
 • Vyhradené riešenia pre zákazníkov, ako aj štandardizované nastavenie pre viacerých používateľov (Plug and Play)

Rýchle a jednoduché doručenie

 • Široký rozsah prepravných služieb (vnútroštátna a medzinárodná doprava)
 • Neskoré časy zúčtovania
 • Bez ohľadu na prepravcu

Plynulé riadenie logistiky

 • Komplexný prehľad objednávok a zásob
 • Globálna organizácia objednávok
 • Jednoduché rozšírenie na nové trhy prostredníctvom zdieľaných skladov
 • Konzistentné IT platformy s bezproblémovou integráciou
Široký rozsah použití
 • Domáca a celosvetová distribúcia
 • Plne prispôsobiteľné riešenie založené na špecifických požiadavkách zákazníka

DHL Inbound to Manufacturing

Kontrola prichádzajúcich materiálov pre optimalizáciu výroby a zásob
 • Riadenie dodávateľov
 • Optimalizácia, vyrovnávanie a synchronizácia zásob
 • Vnútrozávodná logistika; metóda Just-in-time a Kanban doplňovania surovín/komponentov pre výrobu
 • Riadenie zásob predávajúcim

Získajte plnú kontrolu nad celým svojím dodávateľským reťazcom, od pôvodu materiálov u predajcu až po výrobnú linku. Vďaka prehľadu o zásobách v reálnom čase pomáhame znižovať skladovacie náklady, vylepšovať časy dodania a rýchlo reagovať na zmeny trhu. Kľúčové služby zahŕňajú:

 • Sieť, dopravu a návrh zariadení
 • Riadenie dopravy a nákladov
 • Colné sprostredkovanie
 • Dodávateľské parky
 • Triedenie a kompletizácia vo firme i mimo nej
 • Prebaľovanie
 • Montážna podskupina
 • Automatizácia, automatizované dopravné systémy, inovácia skladových systémov
 • Manipulácia s odpadom
 • Zníženie CO2
 • Flexibilné a agilné riadenie spustenia
 • Preprava hotových vozidiel

DHL Service Logistics

Presúvanie a riadenie ponákupných dielov a materiálov
 • Doručenie náhradných dielov
 • Opravy na mieste alebo s návratom na miesto
 • Logistika výmien a podpora montážnych technikov

Služby, akými sú doručenie náhradných dielov, opravy, výmeny a recyklácia na pracovisku, sú rozhodujúcimi pre povesť vašej značky. Naša bezkonkurenčná celosvetová sieť pre globálne ponákupné služby vám ponúka modulárne komponenty, ktoré možno integrovať tak, aby vyhovovali vašim špecifickým požiadavkám:

 • Nástroje na správu a prehľadnosť objednávok
 • Plánované ekonomické služby
 • Dodanie kritických materiálov s dobou dodania už za jednu hodinu
 • Recyklácia

DHL Indirect Materials Management (MRO)

Riadenie údržby, opráv a prevádzky dodávateľského reťazca
 • Plánovanie a riadenie MRO dodávateľského reťazca
 • Riadenie zásob
 • Výrobná dostupnosť
 • Kritické náhradné diely a znižovanie rizika

Zabezpečte maximálnu produktivitu prostredníctvom efektívneho riadenia dodávok materiálov a dielov na údržbu, opravu a prevádzku (MRO) vašich výrobných závodov a prevádzky na mieste. Pomôžeme vám presne predpovedať, monitorovať a obstarávať inventár náhradných dielov a udržiavať tak vybavenie a prevádzku v chode a zabraňovať nákladným prestojom. Naše odborné znalosti zahŕňajú:

 • Údržba
 • Zachovanie záruky
 • Trvalé alebo dočasné odstavenie závodu
 • Kapitálové projekty a modernizácie

DHL Envirosolutions

Zvyšovanie environmentálnej udržateľnosti vašej prevádzky
 • Recyklácia a odpadové hospodárstvo
 • Služby likvidácie a služby po skončení životnosti
 • Zodpovednosť výrobcu, dozor nad výrobkami a dodržiavanie právnych predpisov

Využite integrovaný prístup spoločnosti DHL k odpadu, recyklácii, energetike a dodržiavaniu environmentálnych predpisov a udržte si ziskovosť, plňte ciele udržateľnosti a znížte svoju uhlíkovú stopu. Naše riešenia vám ušetria peniaze v nasledujúcich oblastiach:

 • Služby správy údajov a tvorby prehľadov o odpadoch, recyklácii a opätovnom používaní

DHL Passenger Gateway Services

Logistické služby pre firmy zaisťujúce osobnú prepravu
 • Obstarávanie
 • Riadenie dovozu, konsolidácia a globálna distribúcia na pobočky
 • Skladovanie (vrátane colných skladov)
 • Príprava jedál a vozíkov

Bez ohľadu na to, či sa vaša spoločnosť zameriava na leteckú alebo vlakovú dopravu alebo na ďalšie potreby cestujúcich, spoločnosť DHL vám môže pomôcť zlepšiť kvalitu a znížiť režijné náklady na služby pre cestujúcich, ako sú jedlo, pohodlie, zábava a čistenie. Poskytujeme inteligentné riadenie logistiky a zásob, minimalizáciu nákladov na obstarávacie služby a flexibilné komerčné modely vrátane nasledujúcich možností:

 • Doručenie na miesto predaja
 • Návratové a odpadové hospodárstvo

DHL HealthConnect

Dodávanie zdravotníckych výrobkov priamo zákazníkom
 • Kompletné riešenie B2B order-to-cash
 • Podpora zákazníckeho servisu
 • Sledovanie objednávok a zásielok v reálnom čase s potvrdením o doručení
 • Riadenie dodávok a vrátenia

Vynechajte tradičných distribútorov a obchodujte priamo s vašimi zákazníkmi kupujúcimi zdravotnícke výrobky pomocou riešenia pre priamu distribúciu na trh. Naše štandardizované služby plnenia a distribúcie, ktoré sú plne integrované s viackanálovým riadením objednávok a pohľadávok, zahŕňajú:

 • Štandardizované riadenie skladov
 • Zariadenia s reguláciou okolia a teploty
 • Skladovanie na jednej alebo viacerých lokalitách a správa zásob
 • Integrované riadenie dopravy s domácim a medzinárodným doručovaním
 • Predpripravené možnosti integrácie, ktoré znižujú čas a náklady na implementáciu

DHL Clinical Trials Logistics

Riadenie logistiky nutné pre úspešné klinické testy
 • Viac než 20 depových stredísk, ktoré poskytujú služby viac než 80 krajinám s udržiavaním teploty na hodnote 2 – 8 °C a 15 – 25 °C
 • Odborné znalosti v oblasti biotechnológií vrátane teplôt pod bodom mrazu (–80 °C až –196 °C)
 • Implementácia a monitoring štúdií
 • Riadená preprava so zabezpečením správnej teploty

Zabezpečte prísne dodržiavanie predpisov, presné monitorovanie a riadenie teploty a rýchle doručenie s využitím globálnej siete účelových zariadení DHL špecializovaných na klinické testy. Naše integrované riešenie pre zdravotnícke testy a pomocné zariadenia pozostáva z:

 • Vytvorenie a optimalizácia globálnej siete
 • Distribúcia vývozu klinických potrieb a príslušenstva
 • Zosúladenie tokov dovozu a vrátenia tovaru

 

Pohľad na dodávateľský reťazec

Udržte si prehľad o najnovšom dianí vďaka článkom plným priekopníckych a inovatívnych myšlienok.

  Možno sa vám tiež bude páčiť…

  Prepravné riešenia

  Zníženie nákladov, zlepšenie prehľadnosti a zvýšenie efektivity pohybu produktov

  Služby riadenia

  Poradenské služby a riešenia riadenia, ktoré optimalizujú váš dodávateľský reťazec

  Skladovacie riešenia

  Zlepšenie efektivity zásob a urýchlenie reakcie na meniace sa požiadavky zákazníkov

  Kontakt a informácie

  Ak chcete získať viac informácií o našich riešeniach alebo sa prihlásiť na odber nášho mesačného bulletinu so zdrojmi o dodávateľskom reťazci: