#จัดส่งกับDhl

บริการเสริม ค่าธรรมเนียมพิเศษ และบริการด้านศุลกากร

facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share

บริการเสริม ค่าธรรมเนียมพิเศษ และบริการด้านศุลกากร ของ DHL 

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งระหว่างประเทศ ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติที่ผ่านการรับรองกว่า 100,000 คน DHL Express นําเสนอทางเลือกบริการเสริม ค่าธรรมเนียม และบริการด้านศุลกากรที่หลากหลาย ซึ่งให้ความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า บริการเสริม ค่าธรรมเนียม และบริการด้านศุลกากรของ DHL จะมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมจากค่าขนส่งที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียมพิเศษ

เพื่อรักษาระดับบริการที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง DHL Express จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติม สําหรับกิจกรรมพิเศษบางกรณี เพื่อให้มั่นใจว่าค่าธรรมเนียมเหล่านี้เป็นธรรมแก่ลูกค้าของเราทุกคน

บริการด้านศุลกากร

DHL Express เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติในการขนส่ง ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญในการจัดการด้านศุลกากรทั่วโลก เพื่อความสบายใจของคุณ เราให้การสนับสนุนด้านศุลกากรที่หลากหลายสําหรับพิธีการศุลกากรทั้งแบบที่เป็นมาตรฐาน และเป็นกรณีพิเศษ ด้วยการทําให้แน่ใจว่าพิธีการศุลกากรจะดำเนินไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ชิปเมนต์ของคุณมาถึงโดยเร็วที่สุด และทําให้คุณมีเวลาในการให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักของคุณ ด้วยเครื่องมือออนไลน์ MyGTS ของเรา เรามีข้อมูลศุลกากรที่จําเป็นเพื่อช่วยคุณเตรียมการจัดส่งชิปเมนต์ของคุณ