#PrepravaSDhl

Voliteľné služby, príplatky a colné služby

Akcia
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Akcia

Voliteľné služby, príplatky a colné služby DHL

Ako odborníci na medzinárodnú prepravu s viac ako 100 000 certifikovanými medzinárodnými špecialistami v DHL Express ponúka širokú škálu voliteľných prepravných služieb, príplatkov a colných služieb, ktoré ponúkajú ešte väčšiu flexibilitu pri riešení špecifických potrieb zákazníkov. Voliteľné služby, príplatky a colné služby DHL dopĺňajú príslušné prepravné poplatky. 

 

PRÍPLATKY

Aby sa udržala trvalo vysoká úroveň služieb, DHL Express za špecifických okolností účtuje príplatok za výnimočné činnosti, čím zabezpečuje, že tieto príplatky sú spravodlivé pre všetkých našich zákazníkov.

 

COLNÉ SLUŽBY

DHL Express je medzinárodný špecialista na prepravu s rozsiahlymi znalosťami a skúsenosťami s riešením colných tém po celom svete. Pre váš pokoj na duši poskytujeme širokú škálu colnej podpory pre štandardné aj nerutinné procesy colného odbavenia. Tým, že sa uistíme, že preclenie je hladký a efektívny proces, zabezpečíme, aby vaše zásielky dorazili čo najrýchlejšie a vy sa môžete sústrediť na svoje hlavné podnikanie. Pomocou nášho online nástroja (tas.dhl.com) poskytujeme základné colné informácie, ktoré vám pomôžu pripraviť vaše zásielky.