Navigacija i sadržaj
Vi ste u  Srbija
ili Izaberite drugu zemlju

Carinjenje: šta morate da znate

Naši stručnjaci za špediciju nude savete za izbegavanje kašnjenja u carinjenju


Kada se roba kreće iz jedne zemlje u drugu, postoji jedan korak koji vaša međunarodna pošiljka ne može da izbegne – prolazak kroz carinjenje. Carinske aktivnosti uglavnom obavljaju posvećeni stručnjaci, ali dobra priprema može vam pomoći da izbegnete nepotrebna kašnjenja i frustracije: stručnjaci za špediciju dele nekoliko najboljih praksi koje možete da usvojite danas da bi proces tekao nesmetano.

Carinjenje i plaćanje dažbina (koje se takođe nazivaju „tarife“) mogu biti složeni za upravljanje. Ali bilo da ste pošiljalac ili primalac, verovatno ćete biti odgovorni za uvoz ili izvoz vaše pošiljke. U zavisnosti od izabranih Incoterms® pravila, možda ćete morati da se pobrinete i za jedno i za drugo da razjasnite ko treba da se pobrine za carinjenje na odredištu što je pre moguće sa vašim poslovnim partnerom u inostranstvu.

Saznajte više o Incoterms® pravilima 

Pre svega ostalog: identifikovanje vaše robe


Neometano rukovanje vašim carinskim aktivnostima počinje preciznim opisom robe koju otpremate. Ovo se postiže putem međunarodno standardizovanog kodeksa robe, Kodeksa harmonizovanog sistema (HS), koji će obezbediti da carina primenjuje ispravne carine i poreze. Imajte na umu da se HS kodovi razlikuju od zemlje do zemlje, tako da je važno da se uverite da ste ispravno klasifikovali proizvode i za zemlju izvoza i za uvoznu zemlju.

Resursi HS kodova za Evropu, Severnu Ameriku i Latinsku Ameriku

Stavke u vašoj pošiljci su ispravno identifikovane – ali da li mogu da napuste zemlju ili uđu na odredišnu lokaciju? Posebno prilikom uvoza, neka roba može biti podložna određenim propisima vladinog odeljenja i zahtevati licence ili druge dozvole u ​​zavisnosti od njihove prirode – na primer, za proizvode koji se odnose na zdravlje mogu biti potrebne licence od zdravstvenih organa. Ključno je da saznate specifične zahteve za vašu pošiljku pre uvoza ili izvoza.

Da li moja roba podleže državnim propisima? Nekoliko primera

 • Roba dvostruke namene. To je roba koja se može koristiti u civilne i vojne svrhe. To uključuje proizvedene proizvode, delove za mašine, softver i tehnologiju. Nacionalne vlasti kontrolišu izvoz, tranzit i generalno međunarodnu trgovinu takvih artikala. U nekim slučajevima izvoz u određene zemlje može biti zabranjen – ovo je embargo.
 • Poljoprivredni proizvodi – da bi zaštitile svoju poljoprivrednu ekonomiju, zemlje su usvojile posebne mere koje ograničavaju ili zabranjuju uvoz – to su kvote.
 • Akcizna roba – neka roba će biti podložna povećanom teretu uvoznih dažbina na osnovu njihove uvezene količine pored vrednosti – tu su alkoholna pića, duvan, gorivo i mineralna ulja

Vaš teret će takođe morati da prođe određene procedure bez obzira na njegovu prirodu. Ako se vaša roba samo privremeno izvozi ili uvozi, na primer, tokom selidbe preko zemlje do konačnog odredišta, može biti potreban tranzitni postupak ili ATA karnet da bi se sprečila primena carinskih dažbina.

Izvoz


Uz odgovarajuću dokumentaciju, carinjenje izvoza može proći glatko. Pošiljalac deli neophodnu dokumentaciju (pogledajte padajuće menije u nastavku) sa svojim brokerom, koji zauzvrat podnosi carinskoj ispostavi usklađeni obrazac. Carinska ispostava može odlučiti da odmah pusti teret i deli odobrenje pošiljke za izvoz (kao što je MRN broj u Evropi): spremni ste!

Olakšavanje carinjenja: vaša savršena komercijalna faktura

Pravilno oblikovana faktura će olakšati kontrolu vaše pošiljke za carinsku službu, vašeg inostranog poslovnog partnera i vašeg carinskog brokera. Evo šta treba da sadrži:

 • HS kod za svaki artikal, i za zemlje uvoza i za izvoz
 • Ukupan iznos, bez PDV-a
 • Valutu u kojoj je izvršena transakcija
 • Broj fakture
 • Ime i adresu pošiljaoca (tj. prodavca) i primaoca (kupca)
 • PDV broj – nije obavezan i za pošiljaoca i za primaoca, ali prikazivanje oba može značajno da ubrza proces
 • Za izvoz i uvoz u Evropu, EORI broj (registracija i identifikacija privrednih subjekata), kako bi vaš carinski posrednik mogao da obavlja potrebne aktivnosti.
 • Indikaciju ukupne težine i broja pakovanja koja odgovara svim ostalim otpremnim dokumentima.

Detaljno: ostale informacije potrebne vašem brokeru

Ovi dokumenti će biti neophodni i na poreklu i na odredištu, bez obzira da li se vaša roba ocarinjuje za izvoz ili uvoz:

 • Ime i broj kontakta za primaoca i pošiljaoca: vaš broker će morati da kontaktira primaoca ili pošiljaoca kako bi dogovorio carinjenje.
 • Lista pakovanja: treba da odgovara svim ostalim otpremnim dokumentima u smislu ukupne težine i broja pakovanja.
 • Zemlja porekla: dokaz o poreklu može biti zatražen tokom izvoznog carinjenja i obavezan je za uvoz ako želite da koristite niže – ili nulte – uvozne carine.
 • Ovlašćenja na osnovu vašeg proizvoda – da li je potrebna licenca? U nekim slučajevima, teret će zahtevati dalju inspekciju pre puštanja u promet – ovo se često naziva izvoznom kontrolom. U tom slučaju morate da razjasnite prirodu i svrhu vaše robe carinskim organima zemlje izvoza.

 

Inspekcija se može odvijati fizički ili biti ograničena na dokumentaciju vaše pošiljke, pri čemu će carinski organi primeniti različite nivoe kontrolnih procedura kako bi utvrdili da je izvoz u skladu sa nacionalnim i međunarodnim zakonima i propisima. Oni mogu zahtevati da pregledaju kontejner, njegove proizvode ili da im se pokaže upotreba proizvoda pre nego što dozvole izvoz.

Evo našeg profesionalnog saveta: konsultujte se sa svojim carinskim brokerom pre izvoza tako što ćete obezbediti uzorke dokumentacije i informacije o prirodi vaše robe i mogućim upotrebama. Zahvaljujući ovome, vaši stručnjaci će moći da vam omoguće da izbegnete nepotrebna odlaganja ili kazne.

Uvoz


Ako koristite usluge carinskog posrednika, proces uvoza i kontrole će biti sličan onom prilikom carinjenja izvoza. Važno je da svoj plan isporuke podelite sa svojim brokerom, zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom – oni će zauzvrat kreirati carinsku deklaraciju u skladu sa pravilima. Ključni dokumenti ostaju isti kao što je gore prikazano, sa posebnom pažnjom koja je potrebna za uvozne dozvole i dokaz o poreklu.

Na osnovu dokumentacije koju deli vaš broker, carinarnica odlučuje da pusti robu ili da pregleda transakciju. U ovom drugom slučaju, vaš carinski posrednik će koordinirati sa vama potrebne dalje radnje.

Plaćanje carine


Osim ako nije izuzeta, sva uvezena komercijalna roba podleže carinama i porezima na osnovu njihove tarifne klasifikacije kod HS. Uopšteno govoreći, uvoznik je taj koji će platiti uvoznu carinu i porez.

Neka roba se takođe procenjuje u odnosu na druge poreze. Ovo uključuje akcize i antidampinške dažbine, koje se primenjuju na robu čija je cena znatno niža od njihove vrednosti na njihovom uvoznom tržištu.

Podešavanje plaćanja: vaša kontrolna lista

 • Da li vaša transakcija ima PDV broj i u zemlji porekla i u odredišnoj zemlji?
 • Direktno plaćanje ili odloženo plaćanje? Uverite se da ste u mogućnosti da plaćate carinu, akcize, PDV ili direktno ili preko računa za odlaganje. Vaš carinski broker takođe može da podmiri i izmiri plaćanje u vaše ime uz malu naknadu za isplatu.
 • Da li imate ispravna punomoćja? Ako koristite carinskog posrednika, vi i vaši trgovinski partneri morate da imate ispravne odredbe kako biste im omogućili da rade u vaše ime.
 • Da li imate EORI broj? Moraćete da se kvalifikujete kao registrovani ekonomski operater ako izvozite ili uvozite u Evropu, ili koristite carinskog posrednika koji je ovlašćeni ekonomski operater.

Dokumentacija koja proizilazi iz procesa odobrenja mora da se čuva određeni vremenski period koji se razlikuje od zemlje do zemlje, ali može biti do 10 godina ili duže. Za potrebe revizije usklađenosti. DHL Global Forwarding nudi usluge arhiviranja, tako da će na upite carinskih organa biti odgovoreno efikasno, bez odlaganja ili rizika od krivičnog gonjenja.

Izvoz ocarinjen, uvoz ocarinjen i carine plaćene? Vreme je da vaša pošiljka stigne na odredište. Doživite neometano putovanje uvoza ili izvoza uz DHL Global Forwarding.

Preuzmite Infografiku


Hajde da odnesemo vašu robu na tržište

Imate pitanja za stručnjaka za pomorski transport tereta?


Recite nam nešto o vašim potrebama da bismo započeli.