Navigacija i sadržaj
Vi ste u  Srbija
ili Izaberite drugu zemlju

Umetanje rešenja: prelazak na održiva goriva radi smanjenja emisije CO₂

Pojednostavljivanje održive logistike uz GoGreen Plus


Kompenzacija (indirektna kompenzacija emisija CO₂ vezanih za transport izvan transportnog lanca) može biti smislena, ali neće omogućiti potpunu dekarbonizaciju slanja tereta. Uvođenje kroz upotrebu održivih goriva (kao što su na primer biogoriva) ili ažuriranje flotnih vozila sa ekološki prihvatljivijim avionima i pomorskim plovilima, može pomoći svim učesnicima u lancu nabavke da postignu svoje klimatske ciljeve.

CO₂ smanjenje prelaskom na održivo gorivo


Pojednostavljivanje održive logistike uz GoGreen Plus

Potencijal i izazovi održivih goriva


Zelena goriva su važan element DHL Global Forwarding mape puta za dekarbonizaciju i ključna poluga za umetanje. Biogoriva i e-goriva posebno pokazuju veliki potencijal za dekarbonizaciju.

Biogoriva su lako dostupna i zahtevaju malo ili nimalo promena u tehnologiji motora – i stoga će igrati ključnu ulogu u narednih 10 godina.

Međutim, nekoliko lokacija trenutno omogućava zamenu goriva u morskim plovilima ili na aerodromu. Štaviše, pošiljaocima je teško da se angažuju izvan pilot projekata, a prevoznicima da se povećaju na povećanu potražnju.

Korišćenje pristupa jedne atmosfere za iskorišćavanje umetanja


Povećanje umetanja može pomoći da se kanališu prijeko potrebna sredstva za ulaganje u održivu proizvodnju, infrastrukturu i upotrebu goriva. Pristup jedne atmosfere može pomoći da se iskoristi umetanje.

Svi kontejnerski brodovi izduvaju gas u istoj atmosferi. Stoga za našu klimu nije bitno gde se ili u kom kontejneru koristi biogorivo umesto fosilnog goriva – sve dok se smanjenje dešava negde u industriji.

Kao posledica toga, dva elementa su potrebna za uspostavljanje održivog ubacivanja goriva:

  • Povećanje udela zelenog goriva u mreži
  • Jasan proces računovodstva i verifikacije. Ovde DHL preuzima vodstvo u ime svojih klijenata.

Prelazak na održiva goriva uz DHL Global Forwarding


Radeći sa pouzdanim partnerima, DHL može pomoći klijentima ne samo da smanje emisije, već i da doprinesu ubrzanju održive proizvodnje goriva i globalnoj dostupnosti. Evo primera sa pomorskim transportom tereta:

  1.  DHL predviđa emisije ugljenika koje će biti smanjene
  2. Odgovarajuća količina održivog brodskog goriva se „nabavlja“ i koristi na jednom ili više kontejnerskih brodova.
  3. Prevoznici skladište održivo brodsko gorivo, ali samo treba da pokriju troškove konvencionalnog goriva. Razlika u ceni između konvencionalnog i održivog brodskog goriva određuje cenu za premiju zelenog goriva.
  4. Primena pristupa sa jednom atmosferom pojednostavljuje prebacivanje goriva, pošto održivo brodsko gorivo ne mora da bude na istim plovilima kao i kontejner čije emisije treba da budu smanjene

Iako je konceptualno ovo veoma jednostavna praksa, svakim korakom procesa treba pažljivo upravljati kako bi se osiguralo da se smanjenje CO₂ može verifikovati i zahtevati. To je upravo ono što DHL Global Forwarding radi za svoje klijente sa rezervacijama i potraživanjem.

Rezervacija i potraživanje


Uz rezervaciju i potraživanje, klijenti mogu biti sigurni da se biogoriva koriste kroz transparentno računovodstvo i stalno praćenje njihove ponude i potražnje. Smanjenje CO₂ i prelazak na održiva goriva su verifikovani. Na kraju procesa, naši klijenti dobijaju sertifikat (verifikovan od strane nezavisne organizacije), koji navodi i potvrđuje uticaj smanjenja ugljenika.

Rezervacija i potraživanje je deo našeg portfolija GoGreen Plus rešenja. Emisije pri glavnom transportu se smanjuju uz pomoć zelenih goriva, a preostale emisije u unutrašnjosti mogu se opciono nadoknaditi.

Od januara 2020. godine, sve emisije naših LCL pošiljki su smanjene održivim brodskim gorivom – bez dodatnih troškova za klijenta. Ova usluga je sada dostupna i za naše FCL pošiljke (po određenoj ceni), a naravno DHL Global Forwarding takođe pilotira istu uslugu za klijente avio prevoza tereta.

Stupite u kontakt sa svojim menadžerom ključnih naloga ako želite da saznate više o GoGreen Plus.

Da li imate konkretan izazov za otpremu sa kojim biste želeli pomoć?


Naši stručnjaci za otpremu su spremni da pomognu