Navigacija i sadržaj
Vi ste u  Srbija
ili Izaberite drugu zemlju

IMO 2020 smanjuje emisije sumpora, ne CO₂

Naši stručnjaci objašnjavaju promene i DHL-ov GoGreen put napred


1. januara 2020. Međunarodna pomorska organizacija (IMO) uvela je novo ograničenje količine sumpora koju brodska goriva mogu da sadrže – značajna promena za pomorske prevoznike i čitavu logističku industriju. 

Finansijski uticaj IMO 2020 povećao je troškove transporta širom geografskih područja, a mnogi otpremnici koji brinu o životnoj sredini se pitaju zašto se emisija ugljen-dioksida (CO₂) njihovih pošiljki neće smanjiti ovom promenom. 

Naši stručnjaci DHL Global Forwarding objašnjavaju pravi uticaj IMO 2020 na životnu sredinu i kako utire put za budućnost logistike.

Zašto posebno treba smanjiti emisije sumpora?


Motori kontejnerskih plovilaemituju oksid sumpora (SOx) prilikom sagorevanja goriva. SOx ne samo da direktno utiče na zdravlje priobalnih zajednica koje žive u blizini glavnih brodskih ruta, već i pogoršava našu životnu sredinu.

Što se tiče zdravlja ljudi, dokazano je da SOx povećava učestalost kardiovaskularnih bolesti i moždane udare. Takođe može izazvati plućne bolesti. Broj slučajeva raka pluća raste u primorskim regionima, a astma pogađa sve veći broj dece. Studija iz 2016. godine dostavljena IMO-ovom Komitetu za zaštitu morske sredine (MEPC) procenjuje da bi smanjenje ograničenja emisije sumpor-dioksida pomoglo da se spreči 570.000 dodatnih prevremenih smrti širom sveta između 2020. i 2025.

Sumpor takođe negativno utiče na našu okolinu. Sumpor koji se emituje zakiseljuje vodu i naše okeane, šteti vodenim vrstama i divljim životinjama. I dok se oblaci vraćaju na kopno, kisele kiše oštećuju tlo priobalnih regiona, uzrokujući štetu usevima i šumama kroz zakiseljavanje.

Od 3,5% u prošlosti, nova granica sadržaja sumpora u brodskim gorivima postavljena je na 0,5%, a na samo 0,1%  u određenim oblastima za kontrolu emisije (ECA) kao što su Sjedinjene Države i priobalni regioni Kanade. To će dovesti do 77% smanjenja ukupne emisije sumpor-oksida sa brodova – što je ekvivalent godišnjem smanjenju od približno 8,5 miliona metričkih tona sumpor-oksida.

Ovi napori da se smanje emisije sumpora – sa kojima su se složili glavni akteri globalne trgovine – predstavljaju veliki humanitarni korak napred u borbi protiv klimatskih promena.

Kako pomorski prevoznici smanjuju emisiju sumpora sa svojih plovila i šta ograničava smanjenje emisije CO₂


Pomorski prevoznici mogu birati između tri različite metode za smanjenje emisije sumpora iz svojih kontejnerskih brodova. Iako svako rešenje nudi značajno smanjenje emisije SOx, sva ona dolaze na ustupke kada su u pitanju emisije CO₂ ili drugih gasova staklene bašte. Oni se sastoje od:

 • Korišćenja rafinisanih dizel goriva ili destilata kao što je brodsko gasno ulje (MGO), sa sadržajem sumpora ispod 0,5%. Ovo gorivo je skuplje od teškog loživog ulja (HFO).
 • Instaliranjačistača za svoje brodove – u suštini mašine za pranje veša koja odvaja sumpor od ostatka goriva kada se sagore.
 • Korišćenjaalternativnih izvora goriva kao što je tečni prirodni gas (LNG). LNG zahteva prilagođene motore, ali je relativno jeftiniji za kupovinu. Zbog opasne prirode gasa, on ograničava tipove tereta koji se prevozi na brodu.

Studije se razlikuju o pravim ekološkim troškovima smanjenja emisije sumpora IMO 2020. Svaki metod smanjenja sumpora ima uočljive nedostatke koji, iako ne prevazilaze prednosti IMO 2020, opravdavaju dalje istraživanje i kreiranje politike.

Prelazak na održiva goriva uz DHL Global Forwarding

Radeći sa pouzdanim partnerima, DHL može pomoći klijentima ne samo da smanje emisije sumpora, već i da doprinesu ubrzanju održive proizvodnje goriva i globalnoj dostupnosti. Evo primera sa pomorskim transportom tereta:

 1. DHL predviđa emisije ugljenika koje će biti smanjene.
 2. Odgovarajuća količina održivog brodskog goriva se „nabavlja“ i koristi na jednom ili više kontejnerskih brodova.
 3. Prevoznici skladište održivo brodsko gorivo, ali samo treba da pokriju troškove konvencionalnog goriva. Razlika u ceni između konvencionalnog i održivog brodskog goriva određuje cenu za premiju održivog goriva.
 4. Primena pristupa sa jednom atmosferom pojednostavljuje prebacivanje goriva, pošto održivo brodsko gorivo ne mora da bude na istim plovilima kao i kontejner čije emisije treba da budu smanjene.
Iako je konceptualno ovo veoma jednostavna praksa, svakim korakom procesa treba pažljivo upravljati kako bi se osiguralo da se smanjenje CO₂ može verifikovati i zahtevati. To je upravo ono što DHL Global Forwarding radi za svoje klijente sa rezervacijama i potraživanjem.

Goriva sa niskim sadržajem sumpora i crni ugljenik

Nisu sva goriva sa niskim sadržajem sumpora stvorena jednaka. Gorivo ulje sa veoma niskim sadržajem sumpora (VLSFO) se dobija mešanjem aditiva i takozvanih aromatičnih jedinjenja radi poboljšanja njegove efikasnosti i mazivosti. Ova aromatična jedinjenja, kao što su toluen ili benzen, mogu stvoriti crni ugljenik kada su u kontaktu sa vazduhom.

Crni ugljenik je aerosol koji nastaje nepotpunim sagorevanjem goriva, a Ujedinjene nacije ga smatraju pokretačem zagrevanja klime, pored toga što je toksičan za ljude. Studija koju je Nemačka dostavila IMO upozorava da prelazak sa HFO bogatog sumporom na VLSFO može povećati emisiju crnog ugljenika do 85%. Studija takođe ističe da brodovi koji rade pri manjim brzinama mogu povećati emisiju crnog ugljenika.

Čistači: otvorena ili zatvorena petlja?

Da bi bili u skladu sa propisima IMO 2020, vlasnici brodova mogu da instaliraju čistače na svoja plovila. Ovi čistači „ispiraju“ sumpor oksid sa motora i izduvnih sistema plovila, omogućavajući korišćenje tradicionalnog HFO, sa sadržajem sumpora iznad 0,5%.

Ovi čistači dolaze u dve kategorije: sa otvorenom i zatvorenom petljom. Sistemi zatvorene petlje skladište otpadne vode na brodu i zahtevaju da se odlažu u namenske lučke objekte. Sistemi otvorene petlje, međutim, ispuštaju zagađenu vodu u okean, potencijalno nanoseći štetu divljim životinjama okeana. Zemlje kao što je Kina sada razmatraju sprovođenje politike koja bi ubuduće zabranila čistače otvorenog kruga iz njihovih priobalnih regiona.

Tečni prirodni gas (LNG): metan, drugi gas staklene bašte

Iako korišćenje LNG-a smanjuje emisiju CO₂ iz plovila, LNG se u suštini sastoji od metana – tehnički još uvek fosilnog goriva i gasa staklene bašte. Pored smanjenja emisije CO₂, Međuvladin panel Ujedinjenih nacija za klimatske promene preporučuje smanjenje emisije metana za 35% ili više do 2050. godine, u poređenju sa nivoima iz 2010. godine, kako bi se globalno zagrevanje zadržalo na 1,5° Celzijusa.

Iako proizvodnja i distribucija LNG-a može izazvati zabrinutost za emisiju CO₂, njegovo normalno sagorevanje unutar brodskog motora stvara manje emisije CO₂ nego kod HFO. Međutim, suboptimalan dizajn motora omogućava curenje, poznato i kao proklizavanje metana – kontinuirano ispuštanje metana u atmosferu. Takav fenomen naglašava važnost boljeg dizajna broda i motora, zajedno sa detaljnim i redovnim merenjem emisija nabrodu. Ovo je delimično cilj Inicijalne strategije IMO 2050, koja se bavi tačkama koje su pokrenule studije predstavljene iznad – i otpremnici mogu da deluju već danas.

DHL-ova zaštita životne sredine: biogoriva i IMO Incijalna strategija za 2050.


Uprkos gorenavedenom stepenu kompromisa, IMO 2020 utire put za dalje ekološke inicijative na globalnom nivou, od kojih su mnoge formulisane u IMO Inicijalnoj strategiji za 2050. Štaviše, prevoznici danas imaju moć da smanje svoj uticaj na životnu sredinu – DHL Global Forwarding vodi klijente širom sveta u korišćenju biogoriva, održive alternative fosilnim gorivima.

Biogoriva: reagujemo već danas

Biogoriva će ostati jedna odnajrealnijih alternativa tradicionalnim gorivima, bilo da su teška ili laka po sumporu, u narednih pet do deset godina. Važno je da se oni dobijaju od održivih sirovina, ali imaju prednost da su danas široko komercijalno dostupni. Uz dalju optimizaciju lanca nabavke i ekonomiju obima, oni bi se u budućnosti mogli nabaviti po još nižim cenama. Kada se uradi ispravno, i proizvodnja i upotreba biogoriva su takođe ekološki prihvatljiviji, jer su goriva biorazgradiva i mnogo manje toksična od fosilnih goriva.

Biogoriva obično uključuju:

 • Biodizel: dobijen od biljnih ili životinjskih masti i alkohola, generalno se koristi kao aditiv za dizel goriva, sa mešavinom u rasponu od 2% (B2) do 100% biodizela (B100). Kada je napravljen od otpadne sirovine (ili HVO, za hidrotretirana biljna ulja) može se koristiti kao čisto gorivo.
 • Bioetanol: koristi se kao dodatak konvencionalnom benzinu i obično se proizvodi alkoholnom fermentacijom kukuruza ili zrna. Najpoznatija verzija je E10, koja se koristi u putničkim automobilima i kamionima, mešavina 10% etanola i 90% benzina.
 • Biokerozin: poznat i kao biodžet, proizvodi se od biljnih i životinjskih masti. Biodžet goriva mogu smanjiti emisije gasova staklene bašte u vazduhoplovstvu za bilo gde od 50% do 95% u poređenju sa fosilnim mlaznim gorivom.

Biogoriva postoje paralelno sa e-gorivima, koja su sintetička goriva proizvedena od vode i ugljen-dioksida. Pročitajte o e-gorivima i drugim napretcima u našem belom dokumentu o održivim gorivima u PDF-u (1,9 MB).

IMO2050 Inicijalna strategija: planiranje sutrašnjice

Napori Međunarodne pomorske organizacije ne prestaju sa smanjenjem emisije sumpora. Inicijalna strategija je planirana sve do 2050. godine, ovog puta sa jasnim fokusom na smanjenje emisije gasova staklene bašte.

Kao što je predstavljeno u IMO 2020, sledeći koraci uključuju:

 • Smanjenje intenziteta ugljenika u brodovima projektovanjem boljih, energetski efikasnijih brodova, daljom implementacijom njihovog indeksa projektovanja energetske efikasnosti (EEDI).
 • Smanjenje emisije CO₂ za najmanje 40% do 2030. godine i za 70% do 2050. godine u poređenju sa 2008.
 • Smanjenje ukupnih godišnjih emisija stakleničkih plinova (gasova staklene bašte) za najmanje 50% do 2050. u poređenju sa 2008., u skladu sa temperaturnim ciljevima Pariskog sporazuma.

Pročitajte više o IMO strategiji

DHL Global Forwarding je u partnerstvu sa GoodShipping programom od 2017. kako bi ponudio jedinstveno rešenje za morsko biogorivo za otpremnike širom sveta. To je takođe razlog zašto pomorski transport tereta ostaje najzeleniji način za otpremu vašeg tereta danas.

Izračunajte ugljenični otisak vaše pošiljke na alatu myDHLi Ponuda + rezervacija

Preuzmite Infografiku


Da li imate konkretan izazov za otpremu sa kojim biste želeli pomoć?


Naši stručnjaci za otpremu su spremni da pomognu