Navigacija i sadržaj
Vi ste u  Srbija
ili Izaberite drugu zemlju

Drumski transport tereta

DHL Global Forwarding nudi pouzdan drumski transport tereta na vašim najvažnijim rutama


Naši proizvodi za drumski transport tereta nude kvalitetan drumski transport, od standardnih usluga kao što su LTL – Less-than-Truck Load (Zbirni kamionski transport), PTL – Part Truck Load (Transport kamionom u dotovaru) ili FTL – Full Truck Load (Transport punim kamionima), do transporta sa kontrolom temperature i visoko obezbeđenog transporta.

Pouzdano i predvidivo

Redovni odlasci na međunarodne lokacije za vreme isporuke (LT) rezultiraju visoko pouzdanim vezama od vrata do vrata. Predvidiva vremena isporuke vam omogućavaju da sa potpunim samopouzdanjem planirate svoj posao.

Transparentno i bezbedno

Kamioni opremljeni GPS-om obezbeđuju precizno praćenje kamiona i pošiljki.

Evropski drumski transport tereta


DHL Freight odeljenje se bavi LTL, FCL, PTL i temperaturnim drumskim transportom tereta u većem delu Evropske unije i Velike Britanije. Saznajte više o DHL Freight odeljenju ili istražite drumski transport tereta širom Evrope.

Drumski transport tereta u Africi i Aziji


DHL Asia Connect

Isplativ mrežni proizvod za zbirni kamionski transport (LTL), koji nudi redovne odlaske u domaće i međunarodne zemlje širom Azije.

POKRIVENE ZEMLJE: Mreža koja se stalno širi uključujući Kinu, Vijetnam, Tajland, Maleziju i Singapur, kao i aktivnosti prekograničnog drumskog transporta tereta u Indiji i Bangladešu

Uključuje
 • Onlajn/SMS praćenje i POD na zahtev
 • Paletizovan i nepaletizovan opšti teret
Izuzima
 • Opasna roba
 • Nema pošiljki van gabarita
Dodatne (opcione) usluge
 • Carinjenje
 • Dodatno pokriće odgovornosti
 • Prilagođene izveštaje o isporuci za registrovane kupce

DHL Africa Connect

Sa potvrđenim rokovima isporuke na osnovu porekla/destinacije, ova veoma pouzdana usluga drumskog transporta tereta od vrata do vrata obezbeđuje veze širom Afrike.

POKRIVENE ZEMLJE: Angola, Bocvana, DRK, Lesoto, Malavi, Mozambik, Namibija, Južna Afrika, Svazilend, Tanzanija, Uganda, Zambija i Zimbabve

Uključuje
 • Onlajn/SMS praćenje i POD na zahtev
 • Paletizovan i nepaletizovan opšti teret
Izuzima
 • Opasna roba
 • Nema pošiljki van gabarita
Dodatne (opcione) usluge
 • Carinjenje
 • Dodatno pokriće odgovornosti
 • Prilagođene izveštaje o isporuci za registrovane kupce

DHL AsiaLine

Alternativa transporta punog utovara kamionom (FTL) ili transporta kamionom u dotovaru (PTL) od tačke do tačke za drumske teretne pošiljke. DHL AsiaLine nudi veliki izbor tipova opreme i kapaciteta, uklj. poluprikolice, 20ft i 40ft kontejnere za domaću i međunarodnu logistiku drumskog tereta u pokrivenim zemljama.

POKRIVENE ZEMLJE: Kina, Vijetnam, Tajland, Malezija, Singapur, Pakistan, Bangladeš i Indija

Uključuje
 • Onlajn/SMS praćenje i POD na zahtev
 • Paletizovan i nepaletizovan opšti teret
Dodatne (opcione) usluge
 • Opasna roba
 • Pošiljke van gabarita
 • Drumski teretni transport sa kontrolisanom temperaturom
 • Carinjenje
 • Dodatno pokriće odgovornosti
 • Prilagođene izveštaje o isporuci drumskim transportom tereta za registrovane kupce

DHL AfricaLine

Fleksibilna i ekonomična logistička rešenja drumskog transporta tereta za delimične (PTL) i pune terete (FTL). Brojni tipovi opreme i kapaciteti su dostupni za domaći i međunarodni transport koji pokriva podsaharsku Afriku.

POKRIVENE ZEMLJE: Angola, Bocvana, DRK, Lesoto, Malavi, Mozambik, Namibija, Južna Afrika, Svazilend, Tanzanija, Uganda, Zambija i Zimbabve

Uključuje
 • Direktno od tačke do tačke
 • Poželjni operativni model dobavljača sa strogim standardima kvaliteta
 • Oprema kao što je zategnuta obloga, zatvorena, ravna paluba / sklopivi guščiji vrat / vazdušno oslanjanje / kiper 1
 • Opasna roba dostupna za pune terete
Dodatne (opcione) usluge
 • Carinjenje
 • Dodatno pokriće odgovornosti

Drumski transport tereta u SAD-u i Severnoj Americi


DHL U.S. Domestic Day Definite Ground (LTL)

Alternativa zbirnog kamionskog transporta (LTL) od tačke do tačke za kretanje drumskih teretnih pošiljki. Dostupni su brojni tipovi opreme i kapaciteti kao što su poluprikolice, prikolice od 40 stopa/53 stopa i mnoge druge.

POKRIVA: 48 država u kontinentalnom delu SAD

Uključuje
 • Definisana tranzitna vremena (1 – 5 dana) se zasnivaju prema mestu preuzimanja/dostave
 • Polasci po rasporedu i na zahtev
 • Preveliki teret
 • Nema doplata za jednu pošiljku
Dodatne (opcione) usluge
 • Usluga precizne isporuke

DHL U.S. Domestic FTL

Alternativa transporta punog utovara kamionom (FTL) od tačke do tačke za kretanje drumskih teretnih pošiljki. Širok raspon tipova opreme i kapaciteta uključujući opcije sa kontrolom temperature.

POKRIVA: 48 država u kontinentalnom delu SAD

Uključuje
 • Definisana tranzitna vremena (1 – 5 dana) se zasnivaju prema mestu preuzimanja/dostave
 • Polasci po rasporedu i na zahtev
 • Preveliki teret
 • Nema doplata za jednu pošiljku
Dodatne (opcione) usluge
 • Usluga precizne isporuke

DHL U.S. Domestic Transborder Connect (FTL i LTL)

Prekogranično rešenje koje kombinuje dokazanu stručnost u špediciji, rešenja za skladištenje u vezi sa transportom, carinsko posredovanje, niz usluga sa dodatom vrednošću na tržištu destinacije kako bi se pojednostavile operacije lanca nabavke koji prelaze severne i južne granice SAD. 

POKRIVA: 48 država u kontinentalnom delu SAD

Uključuje
 • Interne brokerske usluge u SAD i Meksiku i Kanadi
 • 24-7/365 dvojezična služba za korisnike, jedna faktura
 • Sistem upravljanja uvozom (IMS) za usaglašenost i izveštavanje Carinskog brokera SAD
Dodatne (opcione) usluge
 • Upravljanje zalihama, ispunjenje porudžbina i distribucija krajnjim kupcima
 • Programi za nerezidentne uvoznike (NRI), uključujući podešavanje
 • Kurirske usluge malih paketa dostupne su za velike kupce NRI

Hajde da odnesemo vašu robu na tržište

Imate pitanja za stručnjaka za drumski transport tereta?


Recite nam nešto o vašim potrebama da bismo započeli.

Istražite naše proizvode i usluge sa dodatnom vrednošću