Navigacija i sadržaj
Vi ste u  Srbija
ili Izaberite drugu lokaciju

Poštovani korisniče,

Ovu stranicu posećujete pretraživačem koji Vam možda neće pružiti najoptimalnije iskustvo.

Još uvek možete da nastavite, ali da biste najbolje iskoristili ovu stranicu, preporučujemo Vam da koristite Edge, Firefox i Chrome.

STRUČNJACI LANCA NABAVKE

Kao najveći stručnjaci za logistiku na svetu, nudimo sveobuhvatan paket usluga prilagođene nabavke zasnovan na našim globalnim razmerama i lokalnim uvidima radi isporuke vrednosti širom vašeg lanca nabavke.