DHL PARCEL

U slučaju da ste dobili specifikovan link od pošiljaoca, pomoću njega pratite svoju pošiljku. Ukoliko niste dobili ID pošiljke, kontaktirajte pošiljaoca za upit o statusu vaše pošiljke.

Pogledajte naša Pogledajte našačesto postavljana pitanja  ili stupite u kontakt stupite u kontakt s našomKorisničkom službom  ako imate pitanja.