#คําแนะนําเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ

การทําธุรกิจในประเทศเยอรมนี

Anna Thompson
Discover content team
10 min read
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share
picture of a building

พวกเขามีชื่อเสียงมีประสิทธิภาพ แต่สิ่งที่ทําให้ชาวเยอรมันเห็บ? ตั้งแต่นักปรัชญาและนักคิดไปจนถึงวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์เยอรมนีมีชื่อเสียงในด้านความเป็นเลิศความมั่นคงและประสิทธิภาพขององค์กรดังนั้นโอกาสสําหรับธุรกิจใหม่ ภายในเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลกอยู่ที่ไหน

โควิด-19 ทําให้เกิด ภาวะถดถอยอย่างรุนแรง แต่เยอรมนีกลับ ถดถอย การผลิตเป็นผู้นําโดยมีคําสั่งซื้อเกินระดับก่อนวิกฤต ในขณะที่มหาอํานาจทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปฟื้นตัวและกลับมาสู่เส้นทางเดิมมีลู่ทาง ที่น่าตื่นเต้นเปิดขึ้น หากคุณรู้ว่าจะมองไปที่  ใด

กุญแจสําคัญคือ การทําความเข้าใจภูมิทัศน์และวัฒนธรรมทางธุรกิจ เช่นเคย  และคาดการณ์ได้ว่า พวกมันมีรายละเอียดปลีกย่อยมากกว่า  ที่คุณคิด สิ่งนี้แปลว่าเวทีอีคอมเมิร์ซซึ่ง  ลูกค้า ชาวเยอรมันเป็นหนึ่งใน กลุ่มที่มีความต้องการ และมีคุณภาพ มากที่สุดในยุโรป  ในการสร้างเกรดคุณต้อง เข้าสู่ ความคิด  วิสัยทัศน์ และ  มารยาท ทางธุรกิจ ทําถูกต้อง    และคุณ  สามารถเข้าถึง    ผู้ซื้ออิเล็กทรอนิกส์กว่า 72 ล้านคนได้ หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของมัน นั่นก็เป็นไปได้มากกว่า อ่าน คู่มือ ฉบับเต็มของเราเพื่อดูวิธีการ       

คู่มือประเทศ: เยอรมนี

Download your free guide now!

คู่มือประเทศ: เยอรมนี
คู่มือประเทศ: เยอรมนี