#คําแนะนําด้านโลจิสติกส์

ทําความเข้าใจค่าขนส่งระหว่างประเทศ

5 นาทีอ่าน
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share

ในโลกที่เชื่อมต่อถึงกันในปัจจุบัน การทําความเข้าใจต้นทุนที่แท้จริงของการขนส่งระหว่างประเทศเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการจัดทํางบประมาณอย่างถูกต้อง และทําให้มั่นใจได้ว่าการจัดส่งของคุณจะมาถึงตรงเวลา DHL Express อาจดูมีราคาสูงกว่าเมื่อคุณตรวจสอบราคาที่เรียกเก็บเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการอื่นๆ ในครั้งแรก อย่างไรก็ตาม การเลือกพันธมิตรด้านโลจิสติกส์ที่เชื่อถือได้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทางเลือกเท่านั้น แต่เป็นการลงทุนเพื่อป้องกันความล่าช้า และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ไม่คาดคิด ทําไมต้องเสี่ยงกับสิ่งที่ไม่คาดคิดในเมื่อสามารถเลือกรับคุณค่าที่ยอดเยี่ยมสําหรับทั้งธุรกิจ และลูกค้ารายบุคคลได้?

เริ่มตั้งแต่ช่วงที่คุณคํานวณค่าบริการขนส่ง ไปจนถึงช่วงเวลาที่พัสดุของคุณถูกส่งมอบ เราให้ประสบการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการลงทุนที่คุ้มค่า คู่มือนี้จะแจกแจงปัจจัยต่างๆ ที่กําหนดต้นทุนสุดท้ายของคุณ ไม่เพียงแค่ค่าบริการขนส่งพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงค่าบริการเพิ่มเติม บริการเสริมพิเศษ ตลอดจนอากรและภาษีที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจที่ต้องการทําความเข้าใจค่าขนส่งระหว่างประเทศของคุณ หรือบุคคลที่พยายามหาวิธีที่คุ้มค่าที่สุดในการขนส่งพัสดุไปต่างประเทศ เราก็มีบริการให้คุณ อ่านต่อเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อต้นทุนค่าขนส่ง

เหตุใดความเข้าใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับต้นทุนค่าขนส่งระหว่างประเทศจึงมีความสําคัญ

เมื่อคุณตั้งเป้าไปที่ตลาดต่างประเทศ การทําความเข้าใจเกี่ยวกับค่าขนส่งสินค้าทั่วโลก ไม่ได้เป็นเพียงงานทางการเงินเท่านั้น แต่ยังมีความสําคัญต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ DHL Express อาจดูเหมือนมีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อคุณดูตัวเลขเป็นครั้งแรก แต่บริการที่ครอบคลุมและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมทําให้เป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า ด้วยเครือข่ายทั่วโลกที่แข็งแกร่ง และฟีเจอร์ในการติดตามที่เหนือชั้น เรารับประกันการขนส่งของคุณได้อย่างทันเวลาและปลอดภัย

ดังนั้น เมื่อคุณวิเคราะห์ค่าขนส่งโดยใช้เครื่องคํานวณต้นทุน หรือเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการต่างๆ โปรดจําไว้ว่าตัวเลขเริ่มต้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ข้อดีของ DHL Express อยู่เหนือแง่มุมด้านการเงินที่ต้องชำระล่วงหน้าเหล่านี้ มาสํารวจปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อต้นทุนการขนส่งทั้งหมดของคุณ และวิธีจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสําหรับธุรกิจของคุณ

ถอดรหัสส่วนประกอบของค่าขนส่งสําหรับการขยายธุรกิจระหว่างประเทศ

การนําธุรกิจของคุณไปสู่ระดับโลกนั้น เกี่ยวข้องมากกว่าแค่มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ คุณยังต้องเข้าใจด้านการเงิน โดยเฉพาะค่าขนส่งระหว่างประเทศ ส่วนนี้แบ่งองค์ประกอบต่างๆ ที่มีส่วนในการกำหนดต้นทุนเหล่านั้น

ตัวแปรที่กําหนดอัตราค่าขนส่ง

  • ระยะทางและสถานที่: การทําความเข้าใจว่าระยะห่างระหว่างจุดเริ่มต้น และจุดหมายปลายทางของคุณไม่ใช่เพียงตัวเลขบนแผนที่เท่านั้นที่มีความสําคัญ ระยะทางยิ่งไกล ก็ยิ่งต้องใช้เชื้อเพลิง ระยะเวลา และการประสานงานด้านโลจิสติกส์ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับต้นทุน แม้กระทั่งลักษณะเฉพาะของจุดหมายปลายทาง เช่น การเข้าถึงหรือคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง อาจส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นได้
  • ขนาดของชิปเมนต์ : น้ําหนักและขนาดของชิปเมนต์ของคุณไม่ได้เป็นเพียงข้อกังวลด้านโลจิสติกส์เท่านั้น แต่ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุน บรรจุภัณฑ์ที่หนักและใหญ่ขึ้นต้องการกําลังคนมากขึ้น พื้นที่จัดเก็บที่ใหญ่ขึ้น และการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่มากขึ้นสําหรับการขนส่ง

น้ำหนักรวมเทียบกับน้ำหนักตามปริมาตร

การทําความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับน้ำหนักรวม และน้ำหนักตามปริมาตร เป็นสิ่งสําคัญสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายในการขนส่งของคุณ ไม่ว่าคุณจะขนส่งทางอากาศ หรือวิธี อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับการขนส่งทางอากาศ ค่าขนส่งของคุณอาจขึ้นอยู่กับน้ำหนักตามปริมาตร ซึ่งคำนวณจากพื้นที่ที่สินค้าใช้ ไม่ใช่เพียงน้ำหนักจริงเท่านั้น วิธีการคํานวณค่าขนส่งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ความผันผวนของราคาน้ำมันระหว่างประเทศสามารถสร้างผลกระทบต่อค่าขนส่งสินค้า ความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงนี้มักถูกปรับในอัตราค่าบริการโดยผู้ให้บริการ เพื่อรักษาคุณภาพการบริการ ซึ่งจะส่งผลต่อผลกําไรของคุณ

สภาวะตลาด

ในตลาดที่ควบคุมโดยอุปสงค์และอุปทาน ราคาจัดส่งก็ไม่มีข้อยกเว้น เมื่อความต้องการบริการจัดส่งพุ่งสูงขึ้น ท่ามกลางความพร้อมใช้งานที่จํากัด คุณสามารถคาดหวังได้ว่าต้นทุนจะเพิ่มขึ้นตามลําดับ ในทางกลับกันอุปสงค์ที่ลดลงมักจะส่งเสริมสภาพแวดล้อมการกําหนดราคาที่แข่งขันได้มากขึ้น

ปัจจัยตามฤดูกาลและเศรษฐกิจ

บางช่วงเวลาของปี เช่น วันหยุดหรือฤดูช้อปปิ้งสูงสุด สามารถเพิ่มความต้องการบริการขนส่ง ส่งผลให้มีการปรับขึ้นอัตราค่าบริการ นอกจากนี้ ตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาค เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และแนวโน้มทางการเงินทั่วโลกอาจส่งผลต่อต้นทุนการขนส่ง

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

นอกเหนือจากอัตราค่าขนส่งพื้นฐานแล้ว โครงสร้างค่าธรรมเนียมของเรายังรวมถึงบริการเสริม บริการศุลกากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ สิ่งเหล่านี้สามารถครอบคลุมความต้องการในการจัดการพิเศษ ความซับซ้อนด้านโลจิสติกส์ เช่น การจัดเก็บ และแม้แต่การจัดการวัตถุอันตราย ค่าใช้จ่ายอาจผันผวนเนื่องจากตัวแปรต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย รวมถึงปัจจัยอื่นๆ นอกจากนี้ยังมี "ค่าบริการภายในพื้นที่ห่างไกล" เฉพาะสําหรับสถานที่ที่เข้าถึงได้น้อย และอยู่ภายใต้ค่าขนส่งแบบแบ่งเขต

บรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ

วิธีที่คุณบรรจุผลิตภัณฑ์ของคุณอาจส่งผลต่อค่าขนส่งของคุณได้เช่นกัน  บรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ และกะทัดรัดช่วยลดทั้งน้ําหนักและขนาด ช่วยให้คุณประหยัดเงิน ไม่เพียงแต่ในการขนส่ง แต่ยังรวมถึงวัสดุของบรรจุภัณฑ์ด้วย

การนําทางด้านอากรและภาษีในการขนส่งระหว่างประเทศ

เมื่อคุณเข้าใจพื้นฐานของค่าขนส่งระหว่างประเทศแล้ว มาสํารวจกันว่าอากรและภาษีเป็นปัจจัยที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณอย่างไร การจัดเก็บภาษีเหล่านี้กําหนดโดยหน่วยงานศุลกากรในประเทศผู้นําเข้ามีอิทธิพลอย่างมากต่อค่าใช้จ่ายโดยรวมของคุณ

เริ่มจากการนําเข้าสินค้ามายังประเทศไทย จําเป็นต้องเข้าใจอากร และภาษีเฉพาะของประเทศ ซึ่งอาจแตกต่างอย่างมากจากตลาดอื่นๆ จึงจําเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ในทํานองเดียวกันสําหรับผู้ส่งออก โครงสร้างอากรและภาษีในตลาดสําคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) ยุโรป และจีน จะแปรผันขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าที่ขนส่ง นอกจากนี้ คุณควรเตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด ที่มีผลจากข้อตกลงทางการค้า หรือปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้อาจทําให้ค่าขนส่งของคุณเพิ่มขึ้นโดยไม่คาดคิด

เมื่อเข้าใจความซับซ้อนของอากร และภาษีในการขนส่งระหว่างประเทศแล้ว คุณจะสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบรู้และมั่นใจได้ว่าการดําเนินการขนส่งของคุณจะราบรื่น

ปรับแต่งประสบการณ์การขนส่งของคุณด้วยบริการจาก DHL Express

ตอนนี้คุณจัดการกับค่าขนส่งระหว่างประเทศได้แล้ว มาดูกันว่าบริการเสริมของเราสามารถปรับปรุงประสบการณ์การขนส่งของคุณได้อย่างไร เมื่อเปิดบัญชีธุรกิจกับ DHL Express คุณสามารถปรับแต่งบริการเพิ่มเติมเหล่านี้ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณได้

ที่ DHL Express เรามีบริการที่หลากหลาย ตั้งแต่การเตรียมชิปเมนต์ ไปจนถึงตัวเลือกการชําระภาษีอากร ต้องการบรรจุภัณฑ์หรือไม่? เรามีตัวเลือกมากมาย เช่น กล่องและซองเอกสาร หากการปกป้องสินค้าของคุณเป็นสิ่งสําคัญ สามารถเลือกบริการเสริมป้องกันมูลค่าสินค้า สําหรับการป้องกันที่เพิ่มขึ้นอีกขั้น

สําหรับผู้ที่มีความต้องการในการจัดส่งพิเศษ เราสามารถรองรับความต้องการที่หลากหลาย ด้วยตัวเลือกต่างๆ เช่น การขนส่งที่เป็นกลาง (Neutral Delivery) และการจัดส่งในวันเสาร์ และหากคุณมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริการ GoGreen Plus ของเราจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสำหรับชิปเมนต์ของคุณ

บริการเหล่านี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความสะดวก และความยืดหยุ่น แต่ยังช่วยให้คุณประหยัดเวลาและเงินในระยะยาว ด้วยการเลือกบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการขนส่งของคุณได้อย่างราบรื่น และมุ่งเน้นไปที่การเติบโตทางธุรกิจของคุณ หรือส่งสินค้าหรือพัสดุของคุณได้อย่างสบายใจ ใช้บริการต่างๆ วันนี้เพื่อให้การลงทุนใน DHL Express เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นสําหรับโซลูชันการขนส่งที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ