#คําแนะนําด้านโลจิสติกส์

ทำไมบรรจุภัณฑ์และกล่องรักษ์โลกจึงสําคัญต่อธุรกิจของคุณ

Garry Mockeridge
Garry Mockeridge
Discover content team
5 min read
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share
Food plastic packaging, trash on green moss background after picnic in forest.

ถ้าคุณยังไม่ได้ใช้โซลูชันบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนมาใช้อาจเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณในหลากหลายด้าน และถ้าคุณไม่เปลี่ยน ความเสี่ยงคือ ลูกค้าอาจมองผลิตภัณฑ์ของคุณว่าล้าสมัยก่อนที่จะออกจากกล่องด้วยซ้ำ

ครั้งต่อไปที่คุณแกะพัสดุ ให้สังเกตว่าคุณต้องฉีกวัสดุบรรจุภัณฑ์กี่ชั้นเพื่อให้ได้สินค้าของคุณในที่สุด คาดว่าคุณอาจต้องเจอวัสดุและบรรจุภัณฑ์มากถึง 7 ประเภท1 ภายในกล่อง 1 .บ ไม่ว่าจะเป็น  เทปกาว กล่องกระดาษแข็ง แผ่นโฟมและบับเบิลกันกระแทกคือตัวอย่างวัสดุทั่วไปที่ใช้ปกป้องสินค้าระหว่างการขนส่ง ก่อนที่พัสดุจะมาถึงประตูบ้านของผู้บริโภคอย่างปลอดภัย ก็เท่ากับได้ทิ้งร่องรอยการทําลายสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว และบ่อยครั้งที่บรรจุภัณฑ์ส่วนเกินนี้ลงเอยในถังขยะ

จากรายงานร่วมของ World Economic Forum และ Ellen MacArthur Foundation ระบุว่าตัวบรรจุภัณฑ์เองใช้เวลาเกือบ 1 ใน 3 ของการผลิตพลาสติกทั้งหมด แต่มีเพียง 14% เท่านั้นที่จะถูกรีไซเคิล และปัญหาขยะพลาสติกนี้กําลังทวีความรุนแรงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของอีคอมเมิร์ซซึ่งกําลังขยายตัวในอัตราเฉลี่ย 20% ต่อปีทั่วโลก ยอดขายอีคอมเมิร์ซค้าปลีกทั่วโลกมีมูลค่า 2.29 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (2.01 ล้านล้านยูโร) ในปี 2017

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกคืออะไร

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก กล่องรักษ์โลก บรรจุภัณฑ์สีเขียว บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นคําที่มีความหมายเหมือนกัน ซึ่งหมายถึง บรรจุภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระดับต่ำนี้เกิดขึ้นได้หลายวิธี โดยการจํากัดการสร้างขยะสูญเปล่า หรือใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้หรือย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และโดยการใช้พลังงานหมุนเวียนในระหว่างการผลิต

เหตุใดบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนจึงสําคัญต่อธุรกิจ

มีสองเหตุผลหลัก ประการแรกเนื่องจากความยั่งยืนเป็นปัญหาใหญ่ในหมู่ผู้บริโภคที่ถูกมองว่าการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีความสําคัญต่อความนิยมของแบรนด์ของคุณและความยั่งยืนของธุรกิจคุณ และประการที่สอง เนื่องจากบรรจุภัณฑ์แบบเก่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปทั่วโลก

บรรจุภัณฑ์หรือกล่องใส่สินค้าส่งผลกระทบต่อธุรกิจคุณอย่างไร

ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย้อนกลับไปในปี 2020 ในการวิจัยโดย Trivium Packaging1 74% ของผู้ตอบแบบสํารวจในสหรัฐอเมริกา ยุโรปและอเมริกาใต้บอกว่าพวกเรายินดีจ่ายมากขึ้น จึงกลายเป็นเทรนด์ตั้งแต่นั้นมา

ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างแบรนด์เชิงบวก โดยมีกลุ่มสนับสนุนผู้บริโภคจํานวนมากส่งเสริมบริษัทที่ใช้กล่องรักษ์โลกหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และข้อมูลล่าสุดพบว่า 44% ของลูกค้าเลือกซื้อจากแบรนด์ที่มีความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนในเรื่องความยั่งยืน

เป็นผลให้ธุรกิจจํานวนมากขึ้นตระหนักว่ากลยุทธ์ด้านบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกนั้นสมเหตุสมผลอย่างไร ในแง่ของการได้มาซึ่งลูกค้า การรักษาลูกค้าและความภักดีในระยะยาว และในสภาพแวดล้อมทางการค้าที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งสําคัญกว่าที่เคยสําหรับการสร้างผลกําไร หากธุรกิจคุณใช้แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน

Hermit crab with a plastic shell

ผลกระทบของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

เราทุกคนรู้สึกหงุดหงิดกับพัสดุที่มีสินค้าบรรจุในกล่องที่มีขนาดใหญ่เกินไปสําหรับมันและมีพื้นที่ว่างในกล่องมากเกินไป เพราะเป็นการสิ้นเปลืองอย่างเห็นได้ชัด

และไม่ว่าบรรจุภัณฑ์จะมีขนาดที่เหมาะสมหรือไม่ก็ตาม วัสดุหลายประเภทถูกนํามาใช้สําหรับพัสดุชิ้นเดียว เช่น เทปกาว กล่องกระดาษแข็ง แผ่นใยโฟม และห่อกันกระแทก วัสดุเหล่านี้ประกอบด้วยพลาสติก ที่จริงแล้ว จากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ3 ระบุว่าประมาณ 36% ของพลาสติกที่ผลิตได้ทั้งหมดถูกใช้ในบรรจุภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องกําเนิดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

การผลิตพลาสติกยังเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตที่ใช้พลังงานมากที่สุดในโลก ดังนั้นก่อนที่พัสดุที่บรรจุในกล่องแบบดั้งเดิมจะเดินทางมาถึงประตูบ้านของผู้บริโภค มันมีส่วนทําให้เกิดวิกฤตสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจัง

และบ่อยครั้งที่บรรจุภัณฑ์นี้จบลงด้วยการฝังกลบหรือกลายเป็นขยะ พลาสติกอาจใช้เวลาถึง 1,000 ปีในการย่อยสลาย จึงทําลายดิน เป็นพิษต่อน้ำใต้ดินและทำให้สัตว์น้ำตายได้ถ้ากินเข้าไป ไมโครพลาสติกยังสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง เชื่อไหมว่าไมโครพลาสติกเคยพบในรกของทารกแรกเกิดด้วย

ผลกระทบของขยะพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อม

จากข้อมูลของ The Ellen Macarthur Foundation4 สาเหตุของขยะทั้งหมดนี้คือโครงสร้างปัจจุบันของเศรษฐกิจ เรานําวัสดุจากโลก ทําผลิตภัณฑ์ออกมาและในที่สุดก็ทิ้งเป็นขยะ มูลนิธิสนับสนุนการเปลี่ยนจากสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจเชิงเส้นไปสู่ เศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งเราหยุดการผลิตของเสียตั้งแต่แรก

เศรษฐกิจหมุนเวียนตั้งอยู่บนหลักการสามประการ คือ กําจัดของเสียและมลพิษ หมุนเวียนผลิตภัณฑ์และวัสดุ (ที่มูลค่าสูงสุด) และฟื้นฟูธรรมชาติ ได้รับการสนับสนุนจากการเปลี่ยนไปสู่พลังงานหมุนเวียนและวัสดุและแยกกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกจากการใช้ทรัพยากรที่จํากัด มูลนิธิอ้างว่าระบบมีความยืดหยุ่นและดีต่อธุรกิจผู้คนและสิ่งแวดล้อม

เห็นได้ชัดว่าโซลูชันบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนเป็นองค์ประกอบสําคัญของการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

Customer Paying For Shopping At Checkout Of Sustainable Plastic Free Grocery Store

โซลูชั่นบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

ด้านล่างนี้คือ ตัวเลือกบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก5 ที่เลือกใช้ได้ คําถามคือแบบไหนที่เหมาะกับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ

Heap of recyclable packaging material made from corn starch

วัสดุกันกระแทกแบบเม็ดที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

สิ่งเหล่านี้เป็นทางเลือกที่ยั่งยืนกว่าโฟมซึ่งเรียกอีกอย่างว่า EPS (โฟมโพลีสไตรีนที่ขยายตัว) ขณะนี้โฟมถูกแบนในหลายประเทศเนื่องจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หนึ่งในวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบดั้งเดิมนี้ช่วยป้องกันแรงกระแทกและช่วยป้องกันการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ขณะขนส่ง แต่ไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพและไม่สามารถรีไซเคิลได้ในราคาที่เหมาะสม โฟมเป็นหนึ่งในขยะที่มักพบในแม่น้ำและมหาสมุทรของเรา

วัสดุกันกระแทกแบบเมล็ดแต่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพทําจากวัสดุธรรมชาติมีทั้งความยั่งยืนและราคาถูกกว่า และสามารถดูดซับแรงกระแทกได้เช่นเดียวกัน

Harts of Stur ผู้ค้าปลีกเครื่องใช้ในครัวและของใช้ในบ้านในสหราชอาณาจักรเป็นบริษัทหนึ่งที่เปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณฑ์รูปแบบนี้จาก Greenlight Packaging โดยมีเป้าหมายเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า6

"ลูกค้าตอบรับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเราอย่างล้นหลาม ลูกค้ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทนโฟม"  ฮาร์ทสตูร์

Close-up of corrugated cardboard paper pieces

ห่อกันกระแทกจากกระดาษลูกฟูก

ห่อกันกระแทกแบบพลาสติกนี้มีมานาน และนิยมใช้กันเพื่อปกป้องสินค้าที่เปราะบางระหว่างการจัดส่ง อย่างไรก็ตามการใช้พลาสติกไม่ใช่แนวทางของบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมแน่นอน

ทางเลือกหนึ่งที่ยั่งยืนคือการใช้วัสดุดันกระแทกที่ทําจากกระดาษลูกฟูกแบบหมุนเวียน แทนที่จะทิ้ง ยังสามารถนำไปรีไซเคิลใช้ซ้ำได้อีก การตัดวัสดุกันกระแทกในขนาดเล็กแบบนี้ ทำให้สร้างเอฟเฟกต์แบบคอนแชร์ตินาที่ป้องกันแรงกระแทกเช่นเดียวกับการห่อบับเบิล

Biodegradable inflatable paper air pillows

หมอนลมทําจากวัสดุรีไซเคิล

หมอนลมพองเป็นอีกหนึ่งโซลูชันบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนสําหรับใช้แทนโฟมหรือห่อบับเบิล มีให้เลือกหลายขนาดเหมาะอย่างยิ่งสําหรับการเติมช่องว่างในกล่องหรือกันกระแทก

หมอนลมเป็นถุงขนาดเล็กที่สามารถพองตัวได้ดังนั้นส่วนใหญ่ประกอบด้วยอากาศ สิ่งนี้จะช่วยลดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตและการขนส่งเมื่อเทียบกับวัสดุกันกระแทกอื่นๆ แต่ถึงแม้ว่าจะสามารถนํากลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิลได้ แต่สิ่งสําคัญคือต้องเลือกรุ่นที่ทําจากวัสดุรีไซเคิลและย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 100%

Paper mill factory workers

กระดาษแข็งรีไซเคิล

กล่องกระดาษแข็งถูกใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ด้านนอกอย่างแพร่หลาย เมื่อเทียบกับพลาสติก กล่องกระดาษแข็งช่วยลดการปล่อยน้ำมันและ CO2 ได้ 60%7 และด้วยความที่เป็นวัสดุออแกนิค กระดาษแข็งจึงสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 100% และสามารถรีไซเคิลได้หลายครั้ง

อย่างไรก็ตาม แม้จะนับกระดาษแข็งว่าเป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก แต่ก็มีข้อเสียด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อทิ้งลงในสถานที่ฝังกลบ การย่อยสลายทางชีวภาพจะปล่อยก๊าซมีเทนทําให้เกิดรอยเท้าคาร์บอนจํานวนมาก นอกจากนี้ยังทําจากเส้นใยต้นไม้ ดังนั้นจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการตัดไม้ทําลายป่า เพื่อลดปัญหานี้ ให้พยายามหาแหล่งกระดาษและกระดาษแข็งรีไซเคิลหลังการบริโภคหรือหลังอุตสาหกรรม และมองหาวัสดุที่ได้รับการรับรองเพื่อสนับสนุนป่าที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน

Heap of recyclable packaging materials

บรรจุภัณฑ์แป้งข้าวโพด

แป้งข้าวโพดเป็นวัสดุอินทรีย์ที่ทําจากข้าวโพดหรือพืชข้าวโพด มีคุณสมบัติคล้ายกับพลาสติกทําให้เป็นทางเลือกพลาสติกที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้นในหลายๆ ด้าน ตั้งแต่ขวดไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ฟิล์มยืด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแป้งข้าวโพดได้มาจากธัญพืชของข้าวโพด จึงแข่งขันกับระบบจัดหาอาหารของมนุษย์และสัตว์ อาจทําให้ข้าวโพดมีราคาแพงขึ้น ดังนั้นแม้ว่าจะมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมสําหรับบรรจุภัณฑ์ แต่คุณอาจต้องการเลือกใช้พลาสติกทดแทนอื่น

Biodegradable plastic food bags in the fruits and vegetables aisle

พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและรีไซเคิลได้

หากลักษณะของผลิตภัณฑ์ของคุณต้องใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก อย่างน้อยคุณสามารถเลือกตัวเลือกบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลหรือย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 100% แม้ว่าพลาสติกจะสามารถรีไซเคิลได้ในจำนวนครั้งที่จำกัดก่อนที่จะลงเอยด้วยการฝังกลบ ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือการจัดหาวัสดุพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพซึ่งสามารถย่อยสลายได้โดยจุลินทรีย์ที่มีชีวิต

ในขณะที่มีพลาสติกชีวภาพบางชนิดที่แข่งขันกับแหล่งอาหารของมนุษย์ เช่นที่ทําจากแป้งข้าวโพด อ้อยและข้าวสาลี นอกจากนี้ยังมีโพลีเอสเตอร์จุลินทรีย์หรือโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (PHA) PHAs เป็นโพลีเอสเตอร์ที่สังเคราะห์และจัดเก็บโดยจุลินทรีย์ต่างๆ ข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือค่าใช้จ่ายของคาร์บอนเพิ่มเติมที่จําเป็นสําหรับจุลินทรีย์ในการเผาผลาญและผลิตโพลีเอสเตอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเหล่านี้ แม้ว่าน้ำมันปรุงอาหารและน้ำมันสัตว์จะมีแนวโน้มคุ้มค่าและยั่งยืน บริษัทที่นําพลาสติก PHA เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ Nestle, Pepsico และ Bacardi

woman holding knitwear

สิ่งทอเชิงนิเวศอินทรีย์

บรรจุภัณฑ์สิ่งทอเชิงนิเวศช่วยลดของเสียเนื่องจากทําจากวัสดุที่ทนทานและใช้งานได้หลากหลายเช่นป่านออร์แกนิกฝ้ายอินทรีย์หรือรีไซเคิลมันสําปะหลังหรือใบปาล์ม ทั้งหมดสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพดังนั้นใช้เวลาน้อยลงในการย่อยสลายตามธรรมชาติ ตัวอย่างการใช้งาน ได้แก่ สําลีออร์แกนิกสําหรับซับแรงกระแทก ผ้าลินินและดอกป๊อปลินเป็นผ้าคลุมหรือถุงป้องกันรอยขีดข่วน และเทปกัญชงเพื่อมัดผลิตภัณฑ์เข้าด้วยกัน

นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

ในขณะที่บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกเป็นเทรนด์ระดับโลกด้วยตัวของมันเอง โซลูชันบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของมัน นี่คือบรรจุภัณฑ์เชิงนวัตกรรมอีก 3 ประเภทที่อาจกลายเป็นตัวเลือกหลักในอนาคต

บรรจุภัณฑ์จากเห็ด

บรรจุภัณฑ์จากเห็ดทําจากเห็ดจริงๆ ใช้กระบวนการที่รวมของเสียทางการเกษตรที่ทําความสะอาดล่วงหน้ากับรากเห็ด วัตถุดิบนี้ถูกขึ้นรูปเป็นรูปร่างที่ต้องการ แห้ง และใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ ขยะทางการเกษตรไม่สามารถใช้เป็นอาหารได้ ดังนั้นบรรจุภัณฑ์จากเห็ดจึงเลี่ยงภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกทางจริยธรรมเมื่อเทียบกับการใช้บรรจุภัณฑ์จากแป้งข้าวโพดที่เป็นการนำอาหารมนุษย์และสัตว์มาใช้  นอกจากนี้ยังย่อยสลายตามธรรมชาติในอัตราที่รวดเร็วมาก ถึงกระนั้นแม้จะมีความเหมาะสมในฐานะบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน แต่ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์นี้ยังใช้ได้แค่กับสินค้าขนาดเล็กเท่านั้น

บรรจุภัณฑ์จากสาหร่าย

สาหร่ายทะเลเป็นโซลูชันบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนที่ทําจากวุ้นซึ่งเป็นสารเจลาตินที่พบในสาหร่ายทะเลและสาหร่ายหลายชนิด วุ้นถูกสกัดและคายน้ำเพื่อผลิตวัสดุที่เหมาะสมสําหรับบรรจุภัณฑ์ การทําจากวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนทำให้บรรจุภัณฑ์จากสาหร่ายอาจกลายเป็นหนึ่งในเทรนด์ใหม่ที่ยิ่งใหญ่ในบรรจุภัณฑ์สีเขียว

แผ่นฟิล์มที่กินได้

ฟิล์มที่กินได้เป็นโซลูชันบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนที่ทันสมัย เหมาะสมที่สุดสําหรับผลิตภัณฑ์อาหารโดยคาดว่ามูลค่าตลาดโลกจะสูงถึง 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 20288  นอกจากนี้ยังสามารถลดขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์ ในขณะเดียวกันก็ลดการชะล้างสารเคมีจากพลาสติก

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่แตกต่างกันสามารถใช้ในการสร้างบรรจุภัณฑ์ที่กินได้ แต่มีประสิทธิภาพและใช้กันอย่างแพร่หลายคือไคโตซานซึ่งเป็นน้ำตาลที่ทําจากเปลือกไคตินของกุ้ง สิ่งนี้ทําให้ไคโตซานเป็นหนึ่งในพอลิเมอร์ชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด และบรรจุภัณฑ์ที่กินได้เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าพลาสติก

Eco vendor go green packaging parcel carton box

เช็คลิสต์สำหรับโซลูชันบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

ต่อไปนี้คือ 6 วิธีในการทําให้บรรจุภัณฑ์ของคุณยั่งยืนยิ่งขึ้น มาดูว่าแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

  1. ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้
  2. ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพหรือย่อยสลายได้
  3. ลดขนาดบรรจุภัณฑ์ของคุณ
  4. ปรับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับการขนส่ง
  5. ช่วยให้ลูกค้าสามารถส่งคืนและสนับสนุนการนําบรรจุภัณฑ์เปล่ากลับมาใช้ใหม่ได้
  6. จัดส่งสินค้าทีละจํานวนมาก

สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีอื่นๆ ในการทําให้การขนส่งของคุณเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายขาย DHL ของคุณ