#คําแนะนําด้านโลจิสติกส์

Green Logistics คืออะไรและจะเปลี่ยนธุรกิจของคุณได้อย่างไร

Anna Thompson
Anna Thompson
Discover content team
4 min read
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share
DHL van on a road

จากข้อมูลเมื่อเร็วๆ นี้พบว่า โลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในเทรนด์อุตสาหกรรมที่สําคัญที่สุดที่น่าจับตามองของปี เหตุใดเทรนด์นี้จึงสําคัญและกลยุทธ์ Green Logistics ใดที่ธุรกิจของคุณควรพิจารณา อ่านต่อเลย! 

โลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคืออะไร

โลจิสติกส์ครอบคลุมการจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การกระจายคลังสินค้า การขนส่งบรรจุภัณฑ์ และการจัดการความเสี่ยง โลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Logistics เป็นแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกระบวนการเหล่านี้ ตัวอย่างของโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าสําหรับการขนส่งไมล์สุดท้ายเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ประโยชน์ของโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อธุรกิจของคุณ

นอกจากการทำเพื่อโลกที่ดีขึ้น มีเหตุผลหลายประการที่ธุรกิจของคุณควรพิจารณากลยุทธ์การปรับโลจิสติกส์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ทั่วทั้งเครือข่าย

two DHL employees looking at solar panels

เพิ่มชื่อเสียงให้กับแบรนด์ของคุณ

หรือไม่ว่า 72% ของผู้บริโภคกล่าวว่าความยั่งยืนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของพวกเขา 1 พวกเขากังวลมากขึ้นกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากพฤติกรรมการช้อปปิ้งของตัวเองและคาดหวังให้แบรนด์ต่างๆ รับผิดชอบเช่นกัน รายงานโดย McKinsey พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความลึกของการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) ของแบรนด์และความภักดีที่สร้างขึ้นกับผู้บริโภค

ลูกค้าปัจจุบันและคนที่จะเป็นลูกค้าในอนาคตของคุณจะพิจารณานโยบายเชิงนิเวศของธุรกิจคุณมากขึ้นกว่าเดิม การนําเสนอ บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ไม่เพียงพออีกต่อไป ธุรกิจของคุณควรพิจารณากลยุทธ์โลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มรูปแบบและทั่วถึง ถ้าคุณกำลังอ่านบทความนี้ คุณมาถูกทางแล้ว!

woman holding a mobile phone

ลดการปล่อยมลพิษ

โลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้นการใช้เชื้อเพลิงทางเลือก ยานพาหนะไฟฟ้าและเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ยังส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานทั่วทั้งเครือข่ายโลจิสติกส์ เช่น การนําระบบการจัดการพลังงาน (EMS) มาใช้ภายในคลังสินค้า ขั้นตอนเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมได้

ลดค่าใช้จ่าย

ในขณะที่กลยุทธ์โลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบางอย่างต้องการการลงทุนล่วงหน้าเพื่อนําไปใช้ แต่การออมที่พวกเขาสร้างขึ้นในภายหลังทําให้พวกเขาคุ้มค่า การวิจัยได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างแนวทางปฏิบัติ GCSM ของบริษัท (การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การรีไซเคิล ของเสีย และพลังงานหมุนเวียน) และความสามารถในการทํากําไรนี่เป็นเพราะโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพและลดของเสีย ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ส่งผลกระทบต่อผลกําไรของธุรกิจ

โลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ควรนํามาใช้

ดังนั้น กลยุทธ์โลจิสติกส์สีเขียวใดที่ธุรกิจของคุณควรพิจารณาเพื่อปรับปรุงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประสิทธิภาพและผลกําไร นี่เป็นบางส่วนที่ต้องพิจารณา

woman placing parcel in parcel locker

คิดแบบวงกลม

คุณส่งสินค้าให้กับลูกค้า แต่บางครั้งสินค้าอาจถูกส่งกลับ (ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและการส่งสินค้าคืนเป็นของคู่กัน) คุณมีตัวเลือกมากกว่าการนำสินค้านั้นไปขายต่อหรือการกําจัดทิ้ง รูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนส่งเสริมแนวคิดในการแบ่งปัน ซ่อมแซม ตกแต่งและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์และวัสดุให้นานที่สุดเพื่อลดการเกิดขยะ

การใช้กลยุทธ์โลจิสติกส์ย้อนกลับจะช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวไปสู่รูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนในขณะที่ลูกค้าของคุณมีทางเลือกมากขึ้นในการจัดการกับการส่งคืนสินค้า ลองอ่านบทความเฉพาะของเราเพื่อค้นหาประโยชน์ทั้งหมด  

ทํางานร่วมกับซัพพลายเออร์ของคุณ

ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่คุณเลือกใช้กับผลิตภัณฑ์ของคุณไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้รุ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพูดคุยกับซัพพลายเออร์ของคุณจะช่วยให้คุณสํารวจตัวเลือกต่างๆ เช่น วัสดุที่ยั่งยืนหรือบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

การวิจัยจาก McKinsey พบว่าผลิตภัณฑ์ที่อ้างสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับ ESG อย่างน้อยหนึ่งรายการบนบรรจุภัณฑ์มีประสิทธิภาพเหนือกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี4 เพียงแค่ระวัง "greenwashing" หรือการโฆษณาแอบอ้างเกินจริง เนื้อหาการสื่อสารทั้งหมดของคุณจะต้องเป็นเรื่องจริง จึงจะสัมผัสใจของลูกค้าได้

two DHL vans parked in a parking lot

พลิกโฉมการขนส่งของคุณ

ในปี 2021 การขนส่งคิดการปล่อย CO2 จากภาคการใช้งานขั้นสุดท้ายคิดเป็น เป็น 37%  ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงนี้และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งสามารถทำได้โดย

ใช้พื้นที่ให้เหมาะสม แพ็คผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างชาญฉลาดในกล่องที่มีขนาดถูกต้องซึ่งจะช่วยให้คุณใช้พื้นที่ในการขนส่งได้อย่างเหมาะสมได้ 

ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการวางแผนเส้นทาง เปิดใช้งานโดย AI เทคโนโลยีนี้จะค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการจัดส่งของคุณตามการวิเคราะห์การจราจรแบบเรียลไทม์ หมายความว่าคุณสามารถทําการจัดส่งหลายรายการภายใต้การสั่งซื้อที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เลือกพันธมิตรด้านโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หากคุณใช้บริการโลจิสติกส์ข้างนอก อย่าลืมเลือกผู้ให้บริการที่มีแนวทางการดำเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ตัวอย่างเช่น DHL Express ได้เปิดตัว GoGreen Plus ซึ่งเป็นโซลูชันที่ช่วยให้ธุรกิจลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งผ่านการใช้เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน

เสนอการจัดส่งแบบออนดีมานด์ การส่งของไม่สำเร็จมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของธุรกิจของคุณ ทุกครั้งที่ส่งของไม่สำเร็จจะเพิ่มการปล่อยมลพิษของยานพาหนะมากขึ้น (และแน่นอน ค่าใช้จ่ายมากขึ้นด้วย) แต่ด้วยการจัดส่ง แบบออนดีมานด์คุณสามารถลดอัตราการจัดส่งที่ล้มเหลวได้ ซึ่ง On Demand Delivery (ODD) ช่วยให้ลูกค้าสามารถกำหนดเวลาและสถานที่รับมอบสินค้าได้อย่างแม่นยํา ลูกค้าสามารถเลือกตัวเลือกให้คูเรียร์วางสินค้าไว้กับเพื่อนบ้าน หรือส่งใน Parcel Locker หรือส่งไปยังที่อยู่อื่น (เช่นที่ทํางาน) ในกรณีที่ลูกค้ารู้ตัวว่าเขาจะไม่อยู่บ้าน  นอกจากจะ ODD จะช่วยให้การจัดส่งสินค้าถึงมือผู้รับได้สำเร็จมากขึ้นแล้ว ลูกค้าของคุณยังได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งจะช่วยสร้างความภักดีต่อแบรนด์ของคุณ มีแต่ได้กับได้! 

Image showing discover app on a mobile screen

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าว Discover

  • Fortnightly insights, tips and free assets
  • We never share your data
  • Shape a global audience for your business
  • Unsubscribe any time
Image showing discover app on a mobile screen

ลงทุนในเทคโนโลยี

มีเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยคุณเพิ่มความยั่งยืนของกระบวนการโลจิสติกส์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลัง ซึ่งใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อช่วยคุณคาดการณ์ความต้องการและลดการโอเวอร์สต็อกและ เครื่องมือวัดสภาพอากาศซึ่งจะวิเคราะห์การปล่อยมลพิษในห่วงโซ่อุปทานของคุณและมอบโซลูชันการชดเชย

DHL ช่วยคุณได้อย่างไรบ้าง

ดีเอชแอลมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ทั้งหมดให้เหลือศูนย์ (Net-zero) ภายในปี 2050  เรามีโซลูชัน GoGreen ที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ลูกค้าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการขนส่งสินค้าของพวกเขา รวมถึงการจัดส่งที่เป็นกลางต่อสภาพอากาศ โปรแกรมการอินเซ็ต และยานพาหนะไฟฟ้า

ดังนั้นไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเกี่ยวกับอะไร ถ้าเป็นการนำเข้าและส่งออกไปต่างประเทศ ไว้ใจใช้บริการ DHL Express สำหรับลูกค้าใหม่ สามารถเปิดบัญชีธุรกิจกับ DHL Express แล้วใช้บริการและโซลูชัน GoGreen ที่หลากหลายของเราได้เลย