#คําแนะนําด้านโลจิสติกส์

ความต่างของการลดการปล่อยคาร์บอนแบบ offsetting และ insetting

4 นาทีอ่าน
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share

เมื่อโลกต้องเผชิญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้น การจัดการการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ก็ได้กลายเป็นส่วนสําคัญของความพยายามด้านความยั่งยืนระดับโลก ในขณะที่ธุรกิจและบุคคลทั่วไปต่างแสวงหากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดรอยเท้าคาร์บอน การทําความเข้าใจแนวทางการชดเชยคาร์บอนทั้งแบบ offsetting และ insetting จึงเป็นสิ่งสําคัญ บทความนี้จะพาคุณสํารวจกลยุทธ์เหล่านี้ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการนําไปใช้ ประโยชน์ และการประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ต่างๆ  และแนะนํา GoGreen Plus โซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในการลดการปล่อยคาร์บอนแบบ insetting ด้วย

ทําความเข้าใจการชดเชยคาร์บอนแบบ offsetting

การชดเชยคาร์บอนเป็นกลไกที่ช่วยให้ธุรกิจ รัฐบาล และบุคคลทั่วไปสามารถรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ โดยให้ทุนสนับสนุนโครงการที่ลดหรือกําจัดก๊าซเรือนกระจกออกจากชั้นบรรยากาศที่อื่น วิธีการนี้ช่วยให้หน่วยงานสามารถสร้างสมดุลให้กับบัญชีแยกประเภทการปล่อยมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดของคาร์บอนเครดิตเป็นส่วนสําคัญของกระบวนการนี้ คาร์บอนเครดิตแต่ละเครดิตรับรองการลดหรือกําจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งตันหรือเทียบเท่าในก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ ออกจากชั้นบรรยากาศ เครดิตเหล่านี้สามารถซื้อและขายได้ และมักเกิดจากโครงการชดเชยที่การชดเชยคาร์บอนรองรับ ราคาของคาร์บอนเครดิตอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการรวมถึงตลาดที่มีการซื้อขายประเภทของสินเชื่อ โครงการที่สร้างเครดิตและการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์และอุปทานโดยรวม

หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการชดเชยคาร์บอน ด้วยการซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ลดหรือกําจัดก๊าซเรือนกระจกออกจากชั้นบรรยากาศได้อย่างตรวจสอบได้ แค่นี้ก็เท่ากับว่าได้ชดเชยการปล่อยมลพิษของตนเอง

โครงการชดเชยแตกต่างกันไป ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อลดการปล่อยมลพิษในอนาคตหรือดักจับ CO2 ที่มีอยู่จากชั้นบรรยากาศ โครงการพลังงานหมุนเวียน เช่น ฟาร์มกังหันลม การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ และเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ํา เป็นตัวเลือกยอดนิยมสําหรับการชดเชย เนื่องจากแทนที่การผลิตไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลด้วยแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยมลพิษในอนาคต

การลดการปล่อยคาร์บอนแบบ insetting 

ในทางตรงกันข้าม การชดเชยคาร์บอนแบบ insetting หรือลดจากข้างในเป็นการริเริ่มการลดคาร์บอนภายในห่วงโซ่อุปทานหรือระบบนิเวศของบริษัทเอง วิธีนี้จะจัดการกับการปล่อยมลพิษที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทโดยตรง เสริมสร้างความยั่งยืนจากภายใน การลดการปล่อยแบบ insetting เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต หรือการนําแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ยั่งยืนมาใช้ในการจัดหาวัสดุ ทำให้ไม่มีการปล่อยคาร์บอนหรือปล่อยน้อยลงตั้งแต่เริ่ม ไม่ใช่ปล่อยคาร์บอนแล้วจึงมาชดเชยทีหลัง

ความแตกต่างที่สําคัญระหว่างการลดการปล่อยคาร์บอนแบบ insetting และ offsetting  ได้แก่ ขอบเขตของผลกระทบและการมีส่วนร่วมโดยตรงของธุรกิจในความพยายามลดการปล่อยมลพิษ ซึ่งแบบ insetting จะให้ข้อดีเพิ่มเติม เช่น การลดการสูญเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน การเสริมสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน การเพิ่มมูลค่าแบรนด์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างใกล้ชิด

การเปรียบเทียบเชิงลึกระหว่าง Offsetting และ Insetting

แม้ว่าทั้งสองแนวทางมีเป้าหมายเพื่อลดรอยเท้าคาร์บอน แต่การใช้งานและผลกระทบจะแตกต่างกันไป การลดการปล่อยคาร์บอนแบบ Offsetting เหมาะสําหรับการจัดการกับการปล่อยมลพิษที่ไม่สามารถลดลงได้ทันทีผ่านการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงาน ในทางตรงกันข้าม Insetting มุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนในระยะยาวโดยการนำเอาแนวปฏิบัติเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนมาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของธุรกิจ

ทางเลือกระหว่างการลดการปล่อยคาร์บอนแบบ Offsetting และ Insetting ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะ เช่น ลักษณะของธุรกิจ ทรัพยากรที่มีอยู่ และเป้าหมายด้านความยั่งยืน อย่างไรก็ตาม Insetting มักจะให้ประโยชน์มากกว่าเพราะเป็นการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและเสริมสร้างห่วงโซ่คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

ขอแนะนำ GoGreen Plus บริการจาก DHL Express

บริการ GoGreen Plus จาก DHL Express เป็นโซลูชั่นแรกด้านโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนที่มุ่งเน้นไปที่การหลีกเลี่ยงการปล่อยมลพิษและการลงทุนในเทคโนโลยีและเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel - SAF) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดําเนินการขนส่ง

SAF เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นทั่วไป ซึ่งทําจากทรัพยากรที่ยั่งยืน เช่น น้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้ว ไขมันสัตว์ และของเสียทางการเกษตร พวกมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ต่ำกว่าโดยทํางานในวัฏจักรที่เป็นกลางของคาร์บอน: คาร์บอนที่ปล่อยออกมาเมื่อเผาไหม้จะเท่ากับคาร์บอนที่วัตถุดิบดูดซับในระหว่างการเจริญเติบโต ซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งปล่อยคาร์บอนที่ถูกกักเก็บไว้นับพันปีซึ่งจะเป็นการเพิ่มระดับ CO2 ในชั้นบรรยากาศ การนำ SAF ไปใช้สามารถช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้ถึง 80% ช่วยลดผลกระทบของอุตสาหกรรมการบินต่อภาวะโลกร้อน

เราสามารถใช้ SAF เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศได้ถึง 80% เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงเครื่องบินแบบเก่า DHL Express ตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยานภายใต้กรอบของโครงการ GoGreen Plus โดยมุ่งมุ่นจะใช้เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนคิดเป็นอัตรา 30% สําหรับการดําเนินการขนส่งทางอากาศทั้งหมดภายในปี 2030 

GoGreen Plus มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนวัตถุประสงค์อันกล้าหาญของ DHL ซึ่งรวมอยู่ในเป้าหมาย "Mission 2050: Zero Emissions" ความคิดริเริ่มนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการกําจัดการปล่อยคาร์บอนที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ทั้งหมด และมุ่งมั่นที่จะส่งผลกระทบสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ผ่าน GoGreen Plus DHL Express สนับสนุนธุรกิจในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยนําเสนอวิธีการที่เป็นรูปธรรมในการลดการปล่อยมลพิษที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมการจัดส่งของพวกเขา

ธุรกิจจะมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยคาร์บอนแบบ insetting ได้อย่างไร

ธุรกิจที่ต้องการมีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถหันมาลดการปล่อยคาร์บอนแบบ insetting ได้ โดยร่วมมือกับเราในโครงการต่างๆ เช่น GoGreen Plus ของ DHL Express ซึ่งบริการนี้มีความยืดหยุ่นและสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้:

  • ลงชื่อใช้บริการ GoGreen Plus: บริษัทต่างๆ เริ่มต้นด้วยการลงชื่อใช้บริการ GoGreen Plus เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของก้าวสำคัญนี้
  • บูรณาการแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน: หลังจากลงชื่อใช้บริการแล้ว ธุรกิจต่างๆ สามารถรวมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนเข้ากับการดําเนินงานประจําวัน ทําให้กิจกรรมของพวกเขาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
  • ติดตามตัวเลขการลดการปล่อยคาร์บอน: บริการ GoGreen Plus จะช่วยให้บริษัทต่างๆ ติดตามตัวเลขการลดการปล่อยคาร์บอนที่บริษัททำได้ มีรายงาน การติดตามผลและความคืบหน้าให้ดูอย่างโปร่งใสและชัดเจน  

เพียงลงชื่อแจ้งความสนใจใช้บริการ GoGreen Plus กับ DHL Express การเดินทางสู่การลดการปล่อยคาร์บอนจากกิจกรรมโลจิสติกส์ทางอากาศเพื่อความยั่งยืนก็เริ่มต้นขึ้นแล้ว กระบวนการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน แต่ยังปรับการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก

บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนไปกับ DHL Express 

ธุรกิจที่มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนควรพิจารณาผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศอย่าง DHL Express และใช้ประโยชน์จากบริการ GoGreen Plus ให้มากที่สุด แสดงความมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการลดการปล่อยคาร์บอนแบบ insetting โชว์ความมุ่งมั่นในการดูแลสิ่งแวดล้อมและปูทางไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

ในขณะที่โลกก้าวไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มอย่างบริการ GoGreen Plus มีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงการดําเนินธุรกิจเพื่อโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สํารวจชุดเครื่องมือ DHL Green Logistics ของเรา เพื่อดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ของโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนและวิธีการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ