#คําแนะนําด้านโลจิสติกส์

การส่งเสริมความยั่งยืนในการส่งออกสิ่งทอ: มองอุตสาหกรรมแฟชั่นสีเขียวของไทยอย่างใกล้ชิด

5 นาทีอ่าน
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share

อุตสาหกรรมแฟชั่นทั่วโลกกําลังเห็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืน เมื่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตสิ่งทอ แบบดั้งเดิม มีความชัดเจนมากขึ้นความต้องการ แฟชั่น ที่ยั่งยืนก็เพิ่มขึ้น แนวโน้มนี้กําลังพลิกโฉมอุตสาหกรรมสิ่งทอทั่วโลก วันนี้เราหันมาโฟกัสที่ประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางของแฟชั่นสีเขียวที่กําลังเติบโตเพื่อสํารวจว่าประเทศนี้เป็นผู้นําโดยตัวอย่างอย่างไร

การเติบโตของแฟชั่นที่ยั่งยืนในประเทศไทย

อุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยกําลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่ปฏิวัติวงการ วิธีการผลิตสิ่งทอ แบบดั้งเดิม กําลังถูกแทนที่ด้วย ทางเลือกที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการวางรากฐานสําหรับอนาคต ที่คํานึงถึง สิ่งแวดล้อมมากขึ้น แบรนด์แฟชั่นไทยไม่ได้นําสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้เพียงอย่างเดียว

ตั้งแต่การจัดหาผ้าที่ยั่งยืนไปจนถึงการส่งเสริมเสื้อผ้ารีไซเคิลและสิ่งทอรีไซเคิลอุตสาหกรรมแฟชั่นในประเทศไทยอยู่ในระดับแนวหน้าของจิตสํานึกด้านแฟชั่น กระแสแฟชั่นช้าได้กวาดล้างอุตสาหกรรม เนื่องจากแบรนด์ไทยยอมรับหลักการของแฟชั่นที่มีจริยธรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดําเนินงาน

ตัวอย่างเช่น Pipatchara แบรนด์แฟชั่นไทยกําลังได้รับการยอมรับจากความมุ่งมั่นในแฟชั่น ที่ยั่งยืน แบรนด์จัดหาหนังจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ในเมือง Arzignano ประเทศอิตาลี ซึ่งขึ้นชื่อในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการใช้น้ํา การกําจัดของเสีย การปล่อยอากาศ และการใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ หนังยังเป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมในท้องถิ่น ซึ่งหมายความว่าไม่ได้มีส่วนช่วยในการทําฟาร์มเพิ่มเติม แนวทางที่รอบคอบเพื่อความยั่งยืนนี้สอดคล้องกับ Pipatchara กับแบรนด์ไทยที่ใส่ใจอื่น ๆ โดยแกะสลักเส้นทางสําหรับแฟชั่น ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การจัดการกับข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

อุตสาหกรรมสิ่งทอแบบดั้งเดิมในขณะที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจโลก แต่ก็มีความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการพลังงานที่สําคัญปริมาณขยะสิ่งทอที่เพิ่มขึ้นและการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายอย่างแพร่หลายเป็นข้อกังวลหลักที่ทอดเงายาวในภาคส่วนนี้

การตอบสนองต่อปัญหาเหล่านี้ขบวนการแฟชั่นสีเขียวจึงเกิดขึ้นเพื่อกําหนดเส้นทางสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น การเคลื่อนไหวนี้ไม่ได้เป็นเพียงเทรนด์ แต่เป็นสิ่งจําเป็น ซึ่งอุทิศตนเพื่อจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้โดยตรง โดยเปลี่ยนวิธีที่เราผลิตและรับรู้แฟชั่น

โดยพื้นฐานแล้วแฟชั่นสีเขียวสนับสนุนแนวคิดของเสื้อผ้าที่ยั่งยืนและกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยนําเสนอโซลูชั่นที่มีสไตล์อย่างที่พวกเขาใส่ใจ เน้นย้ําถึงการลด ขยะสิ่งทอรับรอง การรีไซเคิล และนําวัสดุกลับมาใช้ใหม่ทุกครั้งที่ทําได้ การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนี้ทําให้ผ้ารีไซเคิลและสิ่งทอรีไซเคิลเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นศูนย์กลางของปรัชญาแฟชั่นที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ แฟชั่น สีเขียวยังส่งเสริมการนํา ผ้าที่ยั่งยืนมาใช้ กระตุ้นให้ อุตสาหกรรม สิ่งทอเปลี่ยนจากวัสดุที่เป็นอันตราย และแทนที่จะควบคุม ทางเลือกที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อโลกใบนี้ แต่ยังสอดคล้องกับจิตสํานึกด้านแฟชั่นที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้บริโภคที่กําลังมองหาเสื้อผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการเลือกแฟชั่นที่มีจริยธรรมมากขึ้น

เป็นตัวอย่างระดับโลกสําหรับเสื้อผ้าที่ยั่งยืน

อุตสาหกรรมแฟชั่นสีเขียวของไทยพร้อมที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับโลก ด้วยการแสดงให้เห็นว่าสามารถผลิตเสื้อผ้าที่สวยงามและมีคุณภาพสูงได้อย่างไรโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมประเทศไทยกําลังปูทางไปสู่สิ่งทอที่ยั่งยืนทั่วโลก ด้วยจํานวนแบรนด์แฟชั่นไทยที่นําแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้มากขึ้นประเทศไทยกําลังกําหนดมาตรฐานใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสําหรับอุตสาหกรรมการส่งออกเสื้อผ้าระหว่างประเทศ

เส้นทางสู่การบรรลุอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงนี้ ต่อไปนี้คือขั้นตอนบางส่วนที่ธุรกิจสามารถทําได้เพื่อเพิ่มความยั่งยืนในการส่งออกสิ่งทอ:

1. ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ลักษณะสําคัญของแฟชั่นที่ยั่งยืนคือการใช้สิ่งทอ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สิ่งนี้ไม่เพียงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังเพิ่มข้อเสนอการขายที่ไม่เหมือนใครสําหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ วัสดุต่างๆ เช่น ผ้าฝ้ายออร์แกนิก ป่าน โพลีเอสเตอร์รีไซเคิล และ Tencel มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ํากว่ามากเมื่อเทียบกับผ้าแบบดั้งเดิม

2. ลดใช้ซ้ํารีไซเคิล

การลดขยะสิ่งทอเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สําคัญของแฟชั่น ที่ยั่งยืน ด้วยการนําวัสดุกลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิลธุรกิจไม่เพียง แต่สามารถลดขยะ แต่ยังสร้างเสื้อผ้า ที่มีเอกลักษณ์และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้ผู้บริโภคส่งคืนเสื้อผ้าเก่าเพื่อรีไซเคิลสามารถขยายความพยายามเหล่านี้ได้มากขึ้น

3.

ลงทุนในการผลิตที่ประหยัดพลังงาน

การเปลี่ยนไปใช้วิธีการผลิตที่ประหยัดพลังงานเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมเสื้อผ้าที่ยั่งยืน นี่อาจหมายถึง การลงทุนในเครื่องจักรที่ใช้น้ําและพลังงานน้อยลงหรือใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงาน

4. การผลิตอย่างมีจริยธรรมและการค้าที่เป็นธรรม

แฟชั่น ที่มีจริยธรรมช่วยให้มั่นใจได้ถึงค่าจ้างที่ยุติธรรมและสภาพการทํางานที่ปลอดภัยสําหรับคนงาน สิ่งนี้มีความสําคัญพอๆ กับการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมในการกําหนดแฟชั่นที่ยั่งยืน ธุรกิจควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าห่วงโซ่อุปทานของตนปฏิบัติตามหลักการค้าที่เป็นธรรม

5. ร่วมมือกับพันธมิตรด้านโลจิสติกส์ที่ยั่งยืน

สุดท้ายนี้ การเป็นพันธมิตรกับ ผู้ให้บริการด้านลอจิสติกส์ ที่มุ่งมั่นเพื่อความยั่งยืน เช่น DHL Express สามารถมั่นใจได้ว่าแนวทางปฏิบัติในการจัดส่ง ของคุณ สอดคล้องกับเป้าหมาย ด้านความยั่งยืนของคุณ โปรแกรม GoGreen ของเรามีตัวเลือกการจัดส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดส่งเสื้อผ้ารองเท้าและกระเป๋าของคุณไปต่างประเทศช่วยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เข้าร่วมการปฏิวัติแฟชั่นสีเขียวกับ DHL Express

ที่ DHL Express เราเชื่อในอนาคตที่แฟชั่นและความยั่งยืนเป็นของคู่กัน ด้วยเหตุนี้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะปรับการดําเนินงานของเราให้สอดคล้องกับเป้าหมายของความยั่งยืน เราตระหนักถึงบทบาท สําคัญของโลจิสติกส์ ในอุตสาหกรรม การส่งออก สิ่งทอ และมุ่งมั่นที่จะนําเสนอ ทางเลือกในการขนส่ง ที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ความมุ่งมั่นของเราได้รับการยืนยันจากเป้าหมายที่ทะเยอทะยานของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้บรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 เพื่อบรรลุความมุ่งมั่น นี้ DHL Express ได้เปิดตัวโซลูชันการจัดส่ง ที่เป็นนวัตกรรมและ คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ GoGreen ที่บุกเบิกของเรา ความคิดริเริ่มระดับโลกนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความทุ่มเทอย่างแน่วแน่ของเราในการดูแลสิ่งแวดล้อมและเป้าหมายของเราในการช่วยเหลือลูกค้าของเราในการแสวงหาการเติบโต อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ที่สําคัญที่สุดของ GoGreen คือการลดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศ ในท้องถิ่น ความคิดริเริ่มนี้ครอบคลุมสี่ด้านหลัก ได้แก่ การบินที่ยั่งยืนการจัดส่งและการขนส่งระยะทางสุดท้ายสีเขียวอาคารที่เป็นกลางทางคาร์บอนและกลุ่มผลิตภัณฑ์ สีเขียว

นอกเหนือจากบริการที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมของเรา แล้วเรายังเสนอเครื่องคํานวณ คาร์บอนที่ซับซ้อน เพื่อสนับสนุน ผู้ ส่งออกสิ่งทอ ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เครื่องมือนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถตรวจสอบการปล่อยคาร์บอน โดยให้ข้อมูลเชิงลึกอันล้ําค่าเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการดําเนินงานในห่วงโซ่อุปทาน

ด้วยการร่วมมือกับ DHL Express ผู้ส่งออกสิ่งทอของไทยสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของตนจะเข้าถึงลูกค้าต่างประเทศผ่านห่วงโซ่โลจิสติกส์สีเขียว ซึ่งเป็นการตอกย้ําความมุ่งมั่นในแฟชั่น ที่ยั่งยืน หากคุณเป็นธุรกิจในประเทศไทย  ที่ต้องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการส่งออกสิ่งทอของคุณ เปิดบัญชี ธุรกิจกับเราวันนี้