Navigácia a obsah
Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vybrať inú krajinu

Centrum dokumentácie


Tu nájdete všetky podrobnosti o kľúčových zásadách a podmienkach služieb, ako možnosť stiahnuť si prepravné dokumenty.

zmluvných podmienkach a dokumenty o medzinárodnej preprave na stiahnutie


Spoločnosť DHL vám pomôže s prípravou všetkých dokumentov na rýchlu a efektívnu prepravu vašich zásielok v súlade s platnými zákonmi. Nižšie máte k dispozícii niektoré z najčastejšie používaných vývozných dokumentov.

Nižšie si môžete tiež stiahnuť všetky naše kľúčové prepravné podmienky.

Zásielky nebezpečného tovaru/nebezpečných materiálov


Spoločnosť DHL Global Forwarding je etablovaný prepravca nebezpečného tovaru a ako popredná dopravná a logistická spoločnosť dodržiava spoločnosť DHL nasledujúce predpisy:

  • ATA pre leteckú prepravu, platí vo všetkých krajinách, ktoré fungujú na základe predpisov ICAO, a všetky letecké spoločnosti, ktoré fungujú na základe predpisov IATA
  • ADR pre cestnú prepravu, smernice EÚ týkajúce sa prepravy nebezpečného tovaru platné vo všetkých krajinách, ktoré prijali dohovor ADR do svojej legislatívy, a navyše v rámci Európy

Odosielatelia sú zodpovední za potvrdenie, či ich zásielky s nebezpečným tovarom budú prechádzať na miesto určenia leteckou a cestnou prepravou, a podľa toho danú zásielku pripraviť.

Ďalšie informácie

Letecká preprava nebezpečných materiálov

Webová lokalita združenia IATA ponúka veľké množstvo zdrojov nevyhnutných pre vaše podnikanie, ak máte záujem o leteckú prepravu nebezpečného tovaru. Medzi dostupné zdroje patria školenia o nebezpečnom tovare, príručky, fóra a mnohé ďalšie materiály.

Lodná preprava nebezpečných materiálov

Hľadáte bezpečný spôsob lodnej prepravy vášho tovaru? Medzinárodná námorná organizácia (IMO) vám poskytne informácie o lodnej preprave nebezpečného tovaru.

Bezpečnosť plavby (Safety of Life at Sea, SOLAS)


Preprava kontajnerov je pomerne bezpečná činnosť. V posledných rokoch sa však v tomto odvetví zaznamenalo niekoľko veľkých incidentov na mori a na pobreží, ktoré vznikli v dôsledku kontajnerov s nesprávnymi údajmi o hmotnosti. Na predchádzanie podobným udalostiam prijala Medzinárodná námorná organizácia (IMO) v spolupráci so zástupcami priemyslu osobitné pravidlá ako súčasť dohovoru SOLAS (Bezpečnosť plavby) vrátane pravidiel o overenej hrubej hmotnosti (VGM).

Účelom požiadavky VGM je získať presnú hrubú hmotnosť naplnených kontajnerov, aby prevádzkovatelia plavidiel a terminálov mohli pripraviť plány uloženia nákladu do plavidiel pred naložením nákladu na lode. Táto požiadavka bude chrániť ľudí a majetok prevádzkovateľov plavidiel a terminálov, ako aj náklad odosielateľov a umožňuje správnu prípravu zásielky na prepravu.

Čo sa zmenilo od 1. júla 2016?

Okamžité dôsledky pre odosielateľov sú také, že od júla 2016 musí byť dopravcovi poskytnutá overená hrubá hmotnosť (VGM) každého kontajnera pred uzávierkou zoznamu nákladu.

Okrem toho je zodpovednosťou odosielateľa zabezpečiť, aby bola poskytnutá hmotnosť presná. Ak nebude poskytnutý údaj o overenej hrubej hmotnosti, kontajner nebude naložený na plavidlo.

Dva prípustné spôsoby váženia:

  • Spôsob 1: Odváženie naplneného kontajnera
  • Spôsob 2: Odváženie náklad a ostatného obsahu a pripočítanie hmotnosti prázdneho kontajnera

Spoločnosť DHL vám pomôže dodržiavať toto nové pravidlo. Ak chcete získať ďalšie informácie, stiahnite si dokumenty sprievodcu prepravou alebo sa obráťte na svojho miestneho zástupcu predaja alebo na zákaznícky servis spoločnosti DHL Global Forwarding.