#คําแนะนําเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ

ลอจิสติกส์ เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของธุรกิจแฟชั่นทั่วโลก

facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share

จากการศึกษาของ DHL Express ผู้นำด้านลอจิสติกส์ด่วนระหว่างประเทศที่ได้ทำหน้าที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับแบรนด์แฟชั่นชั้นนำระดับโลกอาทิเช่น CFDA เป็นต้น รวมและนักออกแบบเจ้าของธุรกิจในวงการแฟชั่นทั่วโลกได้พบว่าปัจจัยที่ช่วยให้ธุรกิจแฟชั่นประสบความสำเร็จทั่วโลกในระยะยาว นอกเหนือจากสไตล์การออกแบบที่ทันสมัยถูกใจลูกค้าแล้ว ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ต้องใส่ใจและเรียนรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเพื่อช่วยให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าของคุณอีก ดังต่อไปนี้

คุณภาพของสินค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

การสำรวจของ DHL Express พบว่ากว่าร้อยละ37ของผู้ตอบแบบสอบถามช่วยสนับสนุนว่าคุณภาพมีความสำคัญอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อแบรนด์แฟชั่นสินค้าของลูกค้า โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพมาก่อนเรื่องอื่น ดังนั้นนักออกแบบและเจ้าของธุรกิจแฟชั่นควรมองหาวัสดุที่มีคุณภาพและมาตรฐานการผลิตในระดับสากลเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด

จริยธรรมในการผลิต และความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ลูกค้า ในยุคปัจจุบันให้ความสนใจกับรายละเอียดปลีกย่อยของสินค้ามากขึ้นเช่น แหล่งที่มาของวัสดุ สวัสดิการของพนักงานและกระบวนการในการผลิต เป็นต้น จากการสำรวจของ DHL Express ผู้นำด้านการขนส่งระหว่างประเทศพบว่า ลูกค้าจากทั่วโลกโดยเฉพาะลูกค้าในประเทศอังกฤษให้ความสำคัญกับสินค้าแฟชั่นอย่างมีจริยธรรมเป็นอย่างมาก ผู้ตอบแบบสอบถาม 1 ใน 4 ให้ความเห็นว่าการผลิตสินค้าที่ยุติธรรมต่อลูกจ้างเป็นสิ่งสำคัญ ความเห็น 1 ใน 5 ให้ความสนใจเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของแบรนด์ นอกจากนี้ลูกค้าร้อยละ19 ให้ความสนใจแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ซัพพลายเชนสีเขียว

นอกจากความใส่ใจในเรื่องขอจริยธรรมในการผลิตสินค้าและวัสดุในการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลูกค้าในปัจจุบันยังคำนึงถึงการจัดหาวัสดุ การขนส่งและการส่งมอบสินค้าว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใดอีกด้วย จากการวิจัยของ MIT Sloan School of Management พบว่าลูกค้ายินดีที่จะจ่ายเงินมากขึ้นถ้าหากทราบว่าแบรนด์สินค้าใช้บริการซัพพลายเชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นหากคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจแฟชั่นในระดับโลกควรให้ความใส่ใจในการเลือกทำงานอย่างจำเป็นที่จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับพาร์ทเนอร์ลอจิสติกส์ด่วนระหว่างประเทศที่มีขั้นตอนการขนส่งสินค้าที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งในปัจจุบัน DHL Express เป็นผู้นำด้านการขนส่งด่วนระหว่างประเทศรายแรกของโลกที่ให้ความสำคัญกับระบบการขนส่งเขียวและตั้งเป้าหมายที่จะลดมลพิษที่เกิดจากกระบวนการขนส่งให้เป็น “ศูนย์” ภายในปี 2050

สร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ ด้วยความรวดเร็วในการขนส่งด่วนระหว่างประเทศ

จากการสำรวจของ DHL Express พบว่าปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าทั่วโลกกว่าครึ่งสั่งซื้อสินค้าแฟชั่นให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายและค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ในขณะที่ร้อยละ 37 ให้ความเห็นว่าความสะดวกและผลตอบแทนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ความสะดวกดังกล่าวรวมไปถึงความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าด่วนระหว่างประเทศให้ถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็วที่สุด และเชื่อถือได้ว่าสินค้าทุกชิ้นจะถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณมากที่สุด