#คําแนะนําเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ
ท้องฟ้ามีขีด จํากัด : ส่งออกไปยัง UAE
Anna Thompson
Anna Thompson
Discover content team
10 min read
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นที่ตั้งของอาคารที่สูงที่สุดในโลก – Burj Khalifa ในดูไบ – แต่ไม่ใช่แค่สถาปัตยกรรมที่พุ่งขึ้นเท่านั้น ประเทศนี้มีอัตราการเจาะอินเทอร์เน็ตสูงที่สุดแห่งหนึ่งในตะวันออกกลาง (มากกว่า 90%)1 ซึ่งกระตุ้นการเติบโตอย่างรวดเร็วของอีคอมเมิร์ซ

ด้วยระดับรายได้ที่สูงผู้บริโภคมีเงินที่จะเผา ดังนั้นพวกเขากําลังมองหาที่จะใช้จ่ายเงินของพวกเขาในการ? และธุรกิจของคุณจะเข้าสู่ตลาดที่ร่ํารวยนี้ได้อย่างไร? อ่านต่อสําหรับคําแนะนําพิเศษเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

คู่มือประเทศ: UAE

Want to know how to do business in the UAE? Read our FREE downloadable guide now!

 คู่มือประเทศ: UAE
 คู่มือประเทศ: UAE