#คําแนะนําด้านโลจิสติกส์

ประกาศสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับ และคุณภาพของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share

ปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับด้านศุลกากรสำคัญๆ หลายประการ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญการขนส่งระหว่างประเทศ ดีเอชแอล ต้องการช่วยเหลือคุณในการเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ และลูกค้าของคุณ โดยในปี 2564 จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบสำคัญ 3 ประการ ดังนี้

  • BREXIT (มกราคม 2564): ต้องมีการสำแดงสินค้าต่อศุลกากรสำหรับชิปเมนท์จากสหภาพยุโรป-สหราชอาณาจักร-สหภาพยุโรป มีผลกับทุกชิปเม้นท์ที่ส่งจากประเทศในสหภาพยุโรปไปสหราชอาณาจักร และจากสหราชอาณาจักรไปยังประเทศในสหภาพยุโรป
  • ระบบควมคุมการนำเข้า ICS2 Import Control System (มีนาคม 2564): การเพิ่มความเข้มงวดของระบบการตรวจสอบด้านความปลอดภัย จำเป็นต้องมีการส่งข้อมูลที่ถูกต้องไปยังหน่วยงานศุลกากรของสหภาพยุโรป เพื่อการพิจารณา และอนุมัติล่วงหน้า ก่อนจะทำการขนย้ายสินค้าจากประเทศผู้ส่งออก และมีผลกับทุกชิปเมนท์จากที่ต่างๆ ในโลกที่ นำเข้า (หรือส่งต่อ) ไปยังประเทศในสหภาพยุโรป  นอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์
  • การยกเลิกการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้านำเข้า (กรกฏาคม 2564): ยกเลิกการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 22 ยูโร ที่นำเข้าไปยังสหภาพยุโรป ทำให้ชิปเมนท์ขาเข้าทุกชิปเมนท์ต้องเดินพิธีการศุลกากรเต็มรูปแบบ และเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม มีผลกับทุกชิปเมนท์จากที่ต่างๆในโลกที่นำเข้าไปยังสหภาพยุโรป

จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะบังคับใช้ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบดังกล่าวซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลด้านศุลกากรที่ถูกต้อง และสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบด้านความปลอดภัย รวมถึงการต่อต้านการปลอมแปลงและละเมิดลิขสิทธิ์ ป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม และเพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถจัดเก็บภาษี และอากรได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์