#คําแนะนําด้านโลจิสติกส์

สหรัฐอเมริกาประกาศระเบียบศุลกากรล่าสุดเรื่องการนำเข้าเครื่องสำอาง ประเภทฉีดเข้าร่างกาย เช่น โบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ ฯลฯ

facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share

สหรัฐอเมริกาประกาศระเบียบศุลกากรล่าสุดเรื่องการนำเข้าเครื่องสำอาง สารเติมเต็มประเภทฉีดเข้าร่างกาย เช่น โบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ กลูต้า ฯลฯ หรือผลิตภัณฑ์วิตามินที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบยาเม็ด แคปซูลหรือซองผง โดยผู้ส่งออกต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้

  • ผู้ส่งต้องแนบเอกสารใบอนุญาตนำเข้าที่รับรองจากศุลกากรสหรัฐฯ (U.S. Customs and Border Protection –  US-CBP) โดยแนบสำเนาไปกับ Waybill และ Invoice ก่อนส่งออกทุกครั้ง
  • หากเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถส่งออกได้ และหากผู้นำเข้าที่สหรัฐอเมริกาเป็นในนามบุคคล จะไม่สามารถนำเข้าได้ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุญาตการส่งออกและนำเข้าเป็นดุลพินิจของศุลกากรในแต่ละประเทศเท่านั้น 
  • ข้อควรระวัง หากโบท็อกซ์หรือฟิลเลอร์เป็นสินค้าลอกเลียนแบบหรือผิดกฎหมาย จะถูกจับยึด ไม่สามารถส่งออกจากไทยไปสหรัฐอเมริกาได้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและศึกษาขั้นตอนการนำเข้าเครื่องสำอางแบบฉีดไปยังสหรัฐอเมริกาได้ที่ลิงค์ของศุลกากรสหรัฐ ที่นี่