Navigácia a obsah
Nachádzate sa tu:  Slovensko
alebo Vybrať inú krajinu

Najčastejšie otázky o nákladnej preprave


Ak ste už naším zákazníkom alebo chcete s nami začať odosielať, tu je niekoľko stručných odpovedí na vaše najčastejšie otázky o preprave.

Odosielanie so spoločnosťou DHL Global Forwarding


Kto je DHL Global Forwarding?

Sme odborníci na špedíciu nákladnej prepravy. Ponúkame flexibilitu pri preprave tovaru nad 70 lb (31,5 kg) rôznymi spôsobmi prepravy (letecká, námorná, cestná a železničná). Ak neviete, ktorý režim je najlepší pre vašu ďalšiu zásielku, poradíme vám na základe vašich požiadaviek na čas prepravy a podľa vášho rozpočtu. Pozrite si náš nástroj Quote + Book

Kto môže využívať vaše služby nákladnej prepravy?

Aby ste mohli prepravovať so spoločnosťou DHL Global Forwarding, musíte byť spoločnosť.

 

Kam odosielate zásielky?

Kamkoľvek! Spoločnosť DHL Global Forwarding spolupracuje s väčším množstvom spoločností a vo viacerých krajinách ako ktorýkoľvek iný špecialista na logistiku. Máme skutočne globálnu prítomnosť a kvalifikovaných zamestnancov blízko vás.

 

Koľko stojí preprava nákladu?

Cena bude závisieť od krajiny odoslania, cieľovej krajiny, hmotnosti zásielky a rýchlosti doručenia. Najlepším spôsobom, ako získať odhad ceny, je získať cenovú ponuku na jednorazovú zásielku prostredníctvom nášho nástroja Quote + Book.

Ak posielate zásielky často alebo vo veľkom objeme a chcete preskúmať možnosti partnerstva, radi sa o tom s vami porozprávame. Kontaktujte svojho miestneho zástupcu spoločnosti DHL.

 

Ako dlho trvá doručenie nákladných zásielok?

Na čas doručenia vplýva veľa faktorov. Pozrite si približné prepravné časy pre leteckú nákladnú prepravu a náš harmonogram plavby pre zásielky LCL, pomocou ktorého môžete nájsť najbližšie dostupné odchody námornej nákladnej prepravy medzi vašimi preferovanými prístavmi.

 

Odosielate nebezpečný tovar?

Áno, dokážeme odoslať určité druhy nebezpečného tovaru. Ďalšie informácie o tom, čo odosielame, nájdete v našich pravidlách pre nebezpečný tovar/nebezpečné materiály.

 

Ako začať s prepravou nákladu?

Na získanie cenovej ponuky pre jednorazovú zásielku môžete použiť náš nástroj Quote + Book. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa pravidiel Incoterms, dokumentácie potrebnej na prepravu vášho nákladu alebo otázky o balení, kontaktujte miestneho zástupcu spoločnosti DHL.

 

Je DHL spoločný dopravca, ktorý neprevádzkuje plavidlá (NVOCC)?

Áno! Danmar Lines, spoločný dopravca, ktorý neprevádzkuje plavidlá (NVOCC) pre spoločnosť DHL Global Forwarding, zabezpečuje kapacitu námornej nákladnej prepravy a ochranu priestoru s najširším spektrom poskytovateľov prepravy zo a do všetkých hlavných svetových prístavov. To znamená, že spoločnosť DHL Global Forwarding dokáže prepravovať zásielky všetkých veľkostí za najlepšiu cenu, od jednej palety až po viacero kontajnerov.

Najčastejšie otázky o hmotnosti zásielok


Ako vypočítate účtovateľnú hmotnosť zásielky?

Účtovateľnou hmotnosťou vašej zásielky je buď jej hrubá hmotnosť (kombinovaná hmotnosť tovaru a kompletného balenia vrátane paliet) alebo objemová hmotnosť – podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je väčšia. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom vysvetlení účtovateľnej hmotnosti.

 

Ako vypočítam objemovú hmotnosť mojej zásielky?

Zmerajte svoju zásielku v centimetroch alebo palcoch. Vynásobte dĺžku x šírku x výšku. Takto získate objem. Vydeľte objem pomerom hustoty pre váš spôsobu prepravy. Podrobnosti o pomere hustoty pre leteckú, lodnú, cestnú a železničnú prepravu nájdete v našom vysvetlení účtovateľnej hmotnosti.

Najčastejšie otázku o medzinárodných predpisoch a clách


Existujú nejaké obmedzenia pre typ nákladu, ktorý môžem poslať do určitej krajiny?

Najmä v prípade importu budú niektoré tovary podliehať vládnym nariadeniam a budú pre ne potrebné licencie.

 Pred uzavretím zmluvy o preprave odporúčame preskúmať všetky platné predpisy pre import.

Tovar môže podliehať kontrole aj na základe obchodných dohovorov, ako je Washingtonský dohovor (CITES), ktorý chráni ohrozené druhy, ako sú vzácne esencie dreva, alebo schéma Kimberleyského procesu, ktorá sa venuje obchodu s diamantmi. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti Clo nášho Slovníka pojmov v nákladnej preprave.

 

Musí moja medzinárodná nákladná zásielka prejsť colnou kontrolou?

Pred naložením na kontajnerovú loď a po vyložení v cieľovom prístave musí vaša zásielka prejsť colnou kontrolou. Bez ohľadu na to, čo ste odosielateľ alebo príjemca, s najväčšou pravdepodobnosťou budete mať zodpovednosť za dovozné alebo vývozné colné konanie a zaplatenie ciel (označovaných aj ako „tarify“) za vašu zásielku. V závislosti od zvolených pravidiel Incoterms® sa možno budete musieť dokonca postarať o oba tieto poplatky.

Pred odoslaním odporúčame overiť si svoje zodpovednosti za colné konanie u vášho zahraničného partnera.

 

Ako zistím náklady na clo za moju nákladnú zásielku?

Konkrétna suma bude závisieť od typu vášho nákladu.

Hladké vybavenie vašich colných činností začína presným popisom tovaru, ktorý odosielate. To zabezpečíte prostredníctvom medzinárodne štandardizovaného kódu komodít nazývaného Kód harmonizovaného systému (HS), ktorý zaistí, že colné orgány uplatnia správne clá a dane. Je definovaný Svetovou colnou organizáciou (WCO) a je verejne dostupný.

 

Najčastejšie otázky o poistení a poistení nákladu


Aké typy problémov sú kryté v cene mojej zásielky?

Špeditéri nákladnej prepravy a prepravcovia majú podľa medzinárodných dohovorov obmedzenú zodpovednosť za stratu alebo poškodenie vášho tovaru. V prípade incidentu, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné dohovory, bude vaša kompenzácia vypočítaná na základe štandardnej doložky o zodpovednosti v prípade nedbanlivosti, a nie na základe skutočnej hodnoty vášho nákladu.

Hoci sa s každou zásielkou manipuluje veľmi opatrne, môže dôjsť k nehodám mimo kontroly prepravcu alebo špeditéra. Zodpovednosť za nákladnú prepravu sa nevzťahuje na prírodné katastrofy, ako sú povodne.

Spoločnosť DHL Global Forwarding ponúka doplnkové poistenie nákladu na vyrovnanie rozdielu medzi štandardnou zodpovednosťou a plnou hodnotou vášho tovaru.

Prečo odporúčame pridať poistenie DHL Cargo Insurance

Ponúkame výnimočnú úroveň služieb bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti. Získate prístup k poisteniu bez spoluúčasti alebo doplatkov za konkurencieschopnú cenu od jedného z najväčších svetových poisťovateľov – dokonca aj pre vysokorizikový náklad a v destináciách, ktoré väčšina ostatných poisťovní nepoistí. Ďalšie výhody:

  • Fakturácia prepravy a poistenia na jednej faktúre
  • Jednoduchý proces vybavenia nárokov – ako váš špeditér už máme veľa potrebných dokumentov
  • Nároky vyriešené v priemere do 30 dní
  • Nároky vybavujú lokálni pracovníci, ktorí hovoria miestnym jazykom
  • Náhrada vyplatená v miestnej mene

Vzťahuje sa služba DHL Cargo Insurance aj na vysoko rizikové destinácie a špeciálny náklad?

Vďaka našej veľkosti dokážeme zabezpečiť poistenie pre väčšinu krajín a pre špeciálny, vysoko rizikový alebo veľmi cenný náklad.

Vďaka našej veľkosti dokážeme zabezpečiť poistenie vo väčšine krajín – vrátane špeciálneho, vysoko rizikového alebo veľmi cenného nákladu.

Ako dlho trvá vybavenie nároku so službou DHL Cargo Insurance?

V prípade incidentu sa snažíme váš nárok vybaviť do 30 dní od momentu, keď máme k dispozícii všetky požadované dokumenty.

Ako môžem podať nárok v rámci služby DHL Cargo Insurance?

Ak chcete začať proces uplatnenia nároku, kontaktujte svojho miestneho zástupcu.

Najčastejšie otázky o udržateľnosti


Ponúkate možnosti udržateľnej alebo uhlíkovo neutrálnej nákladnej prepravy?

Ako najväčší poskytovateľ logistických služieb na svete má spoločnosť DHL mimoriadnu povinnosť minimalizovať negatívny vplyv nášho podnikania na životné prostredie.

Ponúkame riešenia, ktoré vám pomôžu identifikovať a monitorovať vašu uhlíkovú stopu, minimalizovať emisie alebo nim predchádzať a kompenzovať emisie skleníkových plynov z logistiky prostredníctvom investícií do medzinárodne uznávaných projektov na ochranu klímy.

Ďalšie informácie o riešeniach GoGreen

Aké normy používa spoločnosť DHL na výpočet uhlíkových emisií?

EN 16258:2012 je metodika výpočtu a vykazovania spotreby energie GHG Protocol Product Lifecycle Accounting and Reporting Standard.

 

Aké zdroje emisných koeficientov používate?

Emisné koeficienty pre cestnú nákladnú prepravu založené na HBEFA (Handbook Emission Factors for Road Transport), emisné koeficienty pre lodnú nákladnú prepravu založené na CCWG (Clean Cargo Working Group), emisné koeficienty pre leteckú nákladnú prepravu založené na NTM (Network for Transport Measures). Toto je základ pre náš použitý systém prevádzky dopravných prostriedkov (Vehicle Operation System, VOS).

Aké povolenky ponúkate v rámci služby Climate Neutral?

Používame jednotky Gold Standard VER (Verified Emission Reductions) a Voluntary Carbon Units (VCU) ktoré sú certifikované v rámci normy Voluntary Carbon Standard. Naše emisné povolenky sú súčasťou dobrovoľného trhu s uhlíkovými emisiami a nie sú súčasťou systému obchodovania s kvótami.

Cross Trade

Nákladná preprava je definovaná ako Cross Trade, keď sa tovar presúva z miesta odoslania do miesta doručenia bez toho, aby vstúpil do krajiny, kde má sídlo odosielateľ.

Najčastejšie otázky o doručení


Aké informácie potrebujem na vyzdvihnutie zásielky?

Budete potrebovať niektoré z nasledovných údajov:

  • Číslo vašej zásielky
  • Váš kód objednávky a ID objednávky

Moja zásielka mešká/stratila sa. Čo mám robiť?

Ak nedokážete nájsť stav zásielky v našom sledovacom nástroji alebo v službe myDHLi Track, kontaktujte svojho miestneho zástupcu spoločnosti DHL.

Prišla mi iba časť zásielky. Čo mám robiť?

Začnite kontrolou stavu sledovania vašej zásielky v službe myDHLi Track alebo pomocou nášho sledovacieho nástroja na získanie informácie o jej aktuálnej polohe. Ak sledovanie indikuje, že bola doručená celá vaša zásielka, kontaktujte svojho miestneho zástupcu spoločnosti DHL.

Moja zásielka dorazila poškodená. Čo mám robiť?

Ak sa váš tovar stratí počas prepravy alebo ak zásielka vykazuje viditeľné vonkajšie poškodenie, poznačte to pri prevzatí na prepravný list alebo prepravné doklady a kontaktujte svojho miestneho zástupcu spoločnosti DHL.

Potrebujete pomoc so zásielkou v preprave?


Nasmerujeme vás do našich častí pre sledovanie zásielok a zákaznícky servis. Keď tam budete, stačí zadať sledovacie číslo a pomôžeme vám nájsť informácie, ktoré potrebujete.