#คําแนะนําเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ

คู่มือการส่งกระบองเพชรและไม้ใบจากไทยไปต่างประเทศ

6 นาทีอ่าน
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share
Cactus Plant Farm Growing Cactus Plant in Garden.

ด้วยสภาพอากาศเขตร้อนที่เอื้ออํานวยและความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ ประเทศไทยได้กลายเป็นสวรรค์ที่อุดมสมบูรณ์สําหรับการเพาะปลูกพืชหลากหลายชนิด สมบัติทางพฤกษศาสตร์เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นพืชเขตร้อนอย่างกระบองเพชรหรือแคคตัสที่น่าหลงใหล ไปจนถึงพืชใบที่สวยงาม ไม่เพียงแต่เป็นที่นิยมในประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นพืชยอดนิยมในตลาดสําคัญทั่วโลก แต่อะไรคือแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังอุปสงค์ทั่วโลกนี้ และผู้ส่งออกพืชไทยตอบรับต่อความสนใจที่เพิ่มขึ้นนี้อย่างไร

ทําความเข้าใจดีมานต์ด้านต้นไม้ทั่วโลก

ผู้คนพากันเปิดรับงานอดิเรกอย่างการปลูกต้นไม้และสร้างพื้นที่สีเขียวเป็นของตัวเอง จากข้อมูลของ GlobeNewswire บอกว่า ตลาดพืชในร่มทั่วโลกกำลังเฟื่องฟู คาดว่าจะมีมูลค่า 31.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2029 ความสนใจที่เพิ่มขึ้นนี้มาจากหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นความปรารถนาในการตกแต่งบ้าน ความมุ่งมั่นในสุขภาพ ความรักที่หยั่งรากลึกต่อธรรมชาติ หรืองานอดิเรกที่เกิดขึ้นใหม่ของการทําสวนในร่ม ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือมีการค้นหาไม้ใบในอินเทอร์เน็ตมากขึ้น เพื่อเอามาปลูกในบ้านและเพิ่มบรรยากาศสดชื่นให้ตัวเอง 

ในตลาดต้นไม้ที่เฟื่องฟูนี้ การส่งออกต้นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นกระบองเพชรที่โดดเด่นและพืชอื่นๆ ที่หลากหลายกําลังได้รับการยอมรับและชื่นชมมากขึ้น อันที่จริงถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับต้นไม้และส่งออกไปต่างประเทศเลยก็ว่าได้

แต่คุณจะเจาะตลาดที่เต็มไปด้วยโอกาสและเริ่มขายต้นไม้ออนไลน์ไปทั่วโลกได้อย่างไร การประสบความสําเร็จในการรุกเข้าสู่ตลาดโลกไม่ใช่แค่การปลูกต้นไม้หรือพืชหลากหลายชนิดให้สวยงามเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจกฎระเบียบศุลกากรของประเทศปลายทางที่เราต้องการส่งต้นไม้ไป และการปฏิบัติตามกฎการส่งออกพืชที่เข้มงวด ซึ่งนั่นหมายถึงคุณต้องรู้จักพืชของคุณเป็นอย่างดี ตั้งแต่กระบองเพชร (แคคตัส) ไม้ใบ หรือกล้วยไม้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนศุลกากรของแต่ละประเทศปลายทาง

กฎระเบียบศุลกากรในการส่งต้นไม้ไปต่างประเทศ

1. พืชต้องห้าม หรือที่ส่งออกได้แต่มีเงื่อนไขจำกัด

เมื่อพูดถึงการส่งต้นไม้ไปต่างประเทศ สิ่งสําคัญคือต้องตระหนักถึงกฎระเบียบทั้งการส่งออกจากประเทศต้นทาง และนำเข้าไปในประเทศปลายทาง โดยทั่วไป แต่ละประเทศจะมีรายการข้อห้ามและข้อจํากัด ที่มักนำมาใช้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของศัตรูพืช โรคและสายพันธุ์ที่รุกราน ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศในท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น กฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพของออสเตรเลียจํากัดการนําเข้าพันธุ์พืชและผลิตภัณฑ์จากพืชที่เฉพาะเจาะจง หากคุณกําลังส่งออกดอกกล้วยไม้ Phalaenopsis กรมวิชาการเกษตรการประมงและป่าไม้ (DAFF) ของออสเตรเลียกําหนดว่า สามารถนำเข้ามาได้หากกล้วยไม้นั้นมาจากแหล่งที่ได้รับอนุมัติพืชและต้องได้รับการรักษาด้วยยาฆ่าแมลงและคัดกรองโรคเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน

2. เอกสารที่ใช้ในการส่งต้นไม้ไปต่างประเทศ

เอกสารการส่งออกช่วยให้มั่นใจได้ว่าการขนส่งต้นไม้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทั้งประเทศผู้ส่งออกและนําเข้า โดยจะให้รายละเอียดที่จําเป็นเกี่ยวกับการจัดส่ง เช่น ประเภทของต้นไม้ มูลค่า ประเทศปลายทาง และแหล่งกําเนิด เอกสารเหล่านี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรพิจารณาได้เบื้องต้นว่าต้นไม้นั้นๆ สามารถนำเข้าหรือส่งออกจากประเทศได้อย่างถูกกฎหมายหรือไม่ มีภาษีอากรใดที่มีผลบังคับใช้ จําเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่ เอกสารที่อํานวยความสะดวกในการขนส่งต้นไม้ไปต่างประเทศ ได้แก่ 

 • ใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) คือ เอกสารที่รับรองว่าพืชได้รับการตรวจสอบและรับรองว่าปราศจากศัตรูพืชและโรคที่เป็นอันตราย
 • ใบกํากับสินค้า (Commercial Invoice) คือเอกสารทางกฎหมายระหว่างซัพพลายเออร์และลูกค้าที่อธิบายสินค้าที่ขายและจํานวนเงินที่ลูกค้าต้องชําระ ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดต้นไม้ ปริมาณ และมูลค่าของต้นไม้
 • ใบอนุญาต CITES สําหรับพืชคุ้มครองหรือใกล้สูญพันธุ์บางชนิด อาจจําเป็นต้องมีใบอนุญาตอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)

3. อากรและภาษี

การทําความเข้าใจอากรและภาษีเป็นสิ่งสําคัญเมื่อส่งสินค้าไปต่างประเทศ รวมถึงการส่งต้นไม้ไปต่างประเทศด้วย สินค้าทุกชิ้นมีรหัสเฉพาะที่ระบุใน Harmonized System (HS Code) และใช้เพื่อกําหนดอัตราอากรขาเข้า มูลค่าของต้นไม้ที่คุณส่งไปต่างประเทศส่งผลโดยตรงต่อจํานวนภาษีนําเข้าและอากรที่ต้องชําระ เนื่องจากต้นทุนเหล่านี้มักจะคํานวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าของต้นไม้ที่สำแดงไว้  ดังนั้นต้นไม้จำพวกไม้ใบที่มีราคาแพง หรือกระบองเพชรหายากที่ไม่เหมือนใคร อาจส่งผลให้ต้องจ่ายภาษีที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ ยังควรตรวจสอบข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศปลายทางส่งออกที่คุณต้องการ ข้อตกลงเหล่านี้อาจนําไปสู่การลดหรือกําจัดภาษีจํานวนมาก ช่วยลดภาษีที่ต้องชําระในการส่งออกต้นไม้ไปต่างประเทศและลดต้นทุนการขนส่งสําหรับธุรกิจของคุณ

คู่มือการแพ็คต้นไม้และการติดฉลากสําหรับการส่งต้นไม้ไปต่างประเทศ

การขนส่งต้นไม้ไปต่างประเทศต้องพิจารณาถึงความเปราะบางของต้นไม้ เช่น ไม้ใบ หรือกระบองเพชร ซึ่งอาจต้องการการแพ็คที่ไม่เหมือนกันเพื่อให้ส่งไปต่างประเทศได้อย่างปลอดภัยและไม่เสียหาย

คำแนะนำในการแพ็คต้นไม้ส่งไปต่างประเทศ

 • เลือกบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุที่เหมาะสม บรรจุภัณฑ์ควรทําจากกระดาษแข็งที่ทนทานหรือแผ่นใยไม้อัดลูกฟูก
 • เตรียมต้นไม้ให้พร้อม การส่งไม้ใบหรือกระบองเพชรไปต่างประเทศ ต้องเอาดินออกจากรากพืชให้หมด และตากหรือผึ่งให้รากแห้ง
 • ห่อราก ควรห่อรากด้วยกระดาษเอนกประสงค์ที่ชื้นหรือชุบน้ำหมาดๆ
 • ห่อใบ ถ้าส่งไม้ใบไปต่างประเทศ ก่อนวางในกล่องให้ห่อใบด้วยกระดาษเอนกประสงค์หรือกระดาษหนังสือพิมพ์
 • การใช้ซิลิกาเจล หากใช้ซิลิกาเจลในต้นไม้ที่ส่งไปต่างประเทศ จะต้องมีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุ หรือ MSDS แนบไปด้วย
 • วัสดุต้องห้าม โปรดทราบว่าในการส่งต้นไม้ไปต่างประเทศ ไม่อนุญาตให้ใช้โฟมโอเอซิสและกระสอบน้ำหรือถุงน้ำใส่เข้าไปในบรรจุภัณฑ์

คำแนะนำในการติดฉลาก

ในการส่งไม้ไปต่างประเทศ ให้ติดฉลาก 'This Way Up' ที่ด้านข้างของกล่อง ฉลากควรมีการพิมพ์สีแดงบนพื้นหลังสีขาวและควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า 74 มม. และสูง 105 มม. ฉลากนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่ากล่องจะได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเสมอระหว่างการขนส่งไปต่างประเทศ

อ่านคู่มือการแพ็คของเราสําหรับการจัดส่ง เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าการส่งสินค้าไปต่างประเทศจะราบรื่นด้วยดี 

บริการส่งกระบองเพชรไปต่างประเทศ

สําหรับบุคคลทั่วไป เจ้าของสวน หรือร้านที่ต้องการส่งกระบองเพชรไปต่างประเทศ DHL Express มีบริการ Cactus Export Service ให้บริการจัดส่งกระบองเพชรจากประเทศไทยไปต่างประเทศ ถึงในวันถัดไป ปัจจุบัน ให้บริการส่งไปประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และกัมพูชา

นอกเหนือจากประเทศข้างต้น DHL Express ยังให้บริการส่งกระบองเพชรและไม้ใบจากประเทศไทยไปสหรัฐอเมริกา และประเทศแอฟริกาใต้ โดยมีเวลาขนส่ง 3-5 วัน โดยส่งออกจากศูนย์กระจายสินค้ากรุงเทพของ DHL Express เดินทางโดยเครื่องบินไปยังประเทศปลายทางอย่างรวดเร็วและปลอดภัย

เจ้าของธุรกิจส่งออกกระบองเพชรและไม้ใบ รวมถึงลูกค้าที่กำลังรอต้นไม้สามารถติดตามสถานะการจัดส่งได้อย่างเรียลไทม์ และด้วยการให้บริการส่งออกผ่านเครื่องบินขนส่งสินค้าของ DHL บริการจากผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้ และความรู้ด้านกฎระเบียบในการส่งออกและนำเข้า เราจึงมั่นใจได้ว่าต้นไม้ของคุณจะเดินทางไปถึงประเทศปลายทางในสภาพที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ด้วยตัวเลือกการจัดส่งที่ยืดหยุ่นของเรายังช่วยให้คุณสามารถเลือกบริการที่เหมาะกับความต้องการและงบประมาณของคุณมากที่สุด ไม่ว่าจะคุณจะส่งต้นไม้ไปต่างประเทศ หรือทำธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพรไทย เครื่องเทศจากเอเชียหรือผลิตภัณฑ์อาหาร ก็สามารถส่งออกจากไทยไปต่างประเทศกับ DHL Express ได้

นี่คือรายชื่อต้นไม้ที่ได้รับการอนุมัติให้ส่งออกจากประเทศไทยไปยัง สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา สหรัฐอเมริกาและประเทศแอฟริกาใต้ โดยเครื่องบินขนส่งสินค้าจาก DHL Express รายชื่อต้นไม้ครอบคลุมเฉพาะกระบองเพชรและไม้ใบ โดยเฉพาะต้นไม้ที่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีดินและไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ

พืชที่ได้รับอนุมัติซึ่งระบุด้วยชื่อภาษาอังกฤษ มีดังนี้

 • Cactus (กระบองเพชร)
 • Aglaonema (cv. Fransher หรือ cv. Silver queen)
 • Aspidistra elatior
 • Chamaeodorea elegans หรือ Chamaedorea seifrizii
 • Chrysaliocarpus lutescens
 • Codiaeum variegatum
 • Cordyline terminalis
 • Dieffenbachia picta
 • Dracaena deremensis
 • Dracaena fragrans
 • Dragon Tree (Dracaena marginata)
 • Ficus benjamina
 • Ficus nitia
 • Howeia forsteriana
 • Peperomia bicolour
 • Philodendron oxycardium (ฟิโลเดนดรอน ออกซีคาร์ดิเดียม)
 • Philodendron selloum (ฟิโลเดนดรอน เซลลูม)
 • Phoenix roebelenii
 • Song of India (Pleomele reflexa)
 • Rhapis excelsa
 • Scindapsus aureus
 • Shefflera arboricola
 • Spathiphyllum, Mauna Loa
 • Yucca elephantipes

ส่งกระบองเพชรและไม้ใบไปต่างประเทศกับ DHL Express

DHL Express อนุญาตให้จัดส่งไม้ใบและกระบองเพชรหลากหลายชนิดไปต่างประเทศผ่านเครือข่ายของเรา ปัจจุบันให้บริการส่งออกไปสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา สหรัฐอเมริกาและประเทศแอฟริกาใต้

ขยายธุรกิจส่งออกต้นไม้ในตลาดใหญ่กว่าเดิม เริ่มส่งกระบองเพชรและไม้ใบไปต่างประเทศกับ DHL เปิดบัญชีธุรกิจดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส กับเราวันนี้แล้วเริ่มส่งต้นไม้ไปต่างประเทศเลย!