#TưVấnThươngMạiĐiệnTử

Giải thích những biệt ngữ về thương mại điện tử

5 phút đọc
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share
DHL graphic with a face and 'ecommerce' definition

Quý khách đang gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa Theo đơn giá hàng (Ad Valorem) và Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của mình? Quý khách không hề đơn độc. Thương mại và công nghiệp sử dụng ngôn ngữ chuyên ngành riêng. Chúng còn được gọi là biệt ngữ.

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp quý khách. Để giúp quý khách hiểu rõ hơn về một số cụm từ và từ thường dùng, chúng tôi đã tạo một bảng tiện dụng giải nghĩa các biệt ngữ ở cuối trang này. Đây là hướng dẫn bằng tiếng Việt đơn giản, dễ sử dụng về một số thuật ngữ thương mại và hậu cần thường được sử dụng. 

Những cụm từ và thuật ngữ này có trong ngôn ngữ của chúng ta, thường là nhờ vào truyền thống. Bằng cách nào khác chúng ta vẫn đang sử dụng tiếng Latin? Ví dụ: Theo đơn giá hàng (Ad Valorem) liên quan đến cách tính thuế hàng hóa. Từ này có nghĩa đen là “theo giá trị”. Và nó đưa chúng ta trở lại nhiều thế kỷ trước. Khi những từ và cụm từ này được sử dụng, chúng sẽ trở thành cách nói chung của nhân viên. Chúng thường là những cách viết tắt tiết kiệm thời gian và rất dễ hiểu nếu quý vị biết. Còn không, chúng thực sự gây khó chịu.