#คําแนะนําเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ

ส่งออกไปเม็กซิโก: ข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยธุรกิจของคุณ

Isabel Prieto Pérez
Isabel Prieto Pérez
ใช้เวลาอ่าน 7 นาที
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share
woman smiling at mobile phone

ถ้าเอ่ยถึงเม็กซิโก นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องเทศกาล Day of the Dead แล้ว เม็กซิโกยังเป็นอีกประเทศที่ตลาดอีคอมเมิร์ซคึกคักและมีชีวิตชีวามาก ที่จริงแล้ว ประเทศนี้มีตลาดอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่เป็นอันดับสองในละตินอเมริกา รองจากบราซิลและคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วย

โอกาสธุรกิจมากมายรอคุณอยู่ในเม็กซิโก แต่สิ่งที่คุณต้องมีคือพันธมิตรด้านการขนส่งระหว่างประเทศและข้อมูลเชิงลึกของตลาดในท้องถิ่น จากนั้นก็เริ่มสร้างรายได้เลย! เราจะพาไปดูวิธีส่งออกไปเม็กซิโก รวมถึงแนวโน้มของผู้บริโภคและกฎระเบียบทางศุลกากรที่คุณควรรู้

graphic image of statistics

GDP ปี 2023 เติบโต 3.18%

เศรษฐกิจของเม็กซิโกยังเป็นไปได้สวย การเติบโตของ GDP คาดว่าจะดําเนินต่อไปที่ 1.5-2% จนถึงปี 2027 (2)

graphic image of map of Mexico

เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 14 ของโลก(3)

และใหญ่เป็นอันดับสองในละตินอเมริการองจากบราซิล

graphic image of internet modem and laptop

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 101 ล้านคน

เม็กซิโกเป็นประชากรดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของโลก (4) คิดเป็นอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 78.6% จากประชากรทั้งหมด 126 ล้านคน (5)

graphic of DHL logistics activities

การเติบโตของอีคอมเมิร์ซ 13%

ภาคอีคอมเมิร์ซของเม็กซิโกคาดว่าจะเติบโตในอัตราต่อปี (CAGR 2023-2028) ที่ 11.81% (6)

graphic image of shopping activities

รายได้ออนไลน์ต่อผู้ใช้ 864 ดอลลาร์สหรัฐ (7)

รายได้เฉลี่ยของอีคอมเมิร์ซต่อผู้ใช้ (ARPU) ของเม็กซิโกอยู่ที่ 864 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าบราซิล (434 ดอลลาร์สหรัฐ) และสูงกว่า ARPU โดยรวมสําหรับละตินอเมริกา (502 ดอลลาร์สหรัฐ) (8)

การทําธุรกิจในเม็กซิโกและเทรนด์ผู้บริโภค

ผู้บริโภคชาวเม็กซิกันซื้อของออนไลน์ที่ไหน

ร้านค้าออนไลน์ยอดนิยมในเม็กซิโก ณ เดือนกันยายน 20239

(% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้อจากร้านค้านั้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา อนุญาตให้ตอบได้หลายคําตอบ)

graphic image of statistics

ผู้บริโภคชาวเม็กซิกันซื้ออะไรทางออนไลน์

หมวดหมู่สินค้ายอดนิยมสําหรับการซื้อของออนไลน์ในเม็กซิโก ณ เดือนกันยายน 202310

graphic image of statistics

พันธมิตรนําเข้ารายใหญ่ที่สุดของเม็กซิโก11

จริงๆ ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ที่คู่ค้ารายใหญ่ของเม็กซิโกจะเป็นสหรัฐอเมริกา เพราะมีเขตแดนติดกัน โดยคิดเป็น 54% ของการนําเข้าทั้งหมดไปยังเม็กซิโก 

graphic image of statistics

วิธีการชําระเงินยอดนิยมสำหรับการซื้อของออนไลน์

ประมาณหนึ่งในสามของธุรกรรมออนไลน์ทั้งหมดที่ทําในเม็กซิโกในปี 2022 ถูกชําระโดยใช้บัตรเครดิตหรือบัตรชาร์จ E-wallets ส่วนบัตรเดบิตเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดรองลงมา โดยคิดเป็น 27% และ 22% ของธุรกรรมตามลําดับ 12

graphic image of statistics

เทศกาลช้อปปิ้งและวันหยุดที่สำคัญในเม็กซิโก 

graphic image of holiday activities

เทศกาลช้อปปิ้งและวันหยุดที่สําคัญในเม็กซิโก ได้แก่ 

 • El Buen Fin: อีเวนท์ช้อปปิ้ง 4 วันที่จัดขึ้นทุกเดือนพฤศจิกายนและคล้ายคลึงกับวัน Black Friday 
 • Dia de los Muertos: วันหยุด 2 วันที่จัดขึ้นในวันที่ 1 และ 2 พฤศจิกายนเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เสียชีวิต 
 • Navidad: คนเม็กซิกันจะฉลองวันคริสต์มาสวันที่ 25 ธันวาคมและเป็นช่วงเวลาสําหรับการให้ของขวัญและการสังสรรค์ในครอบครัว
 • Dia de los Reyes Magos: วันหยุดที่จัดขึ้นในวันที่ 6 มกราคมเพื่อฉลองการมาถึงของนักปราชญ์ทั้งสาม
 • Dia del Niño: วันหยุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 30 เมษายนเพื่อฉลองให้กับเด็ก ๆ 

กฎระเบียบด้านศุลกากรและการนําเข้าของเม็กซิโก

graphic image of shopping activities

ผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ต้องใช้เอกสารหรือใบอนุญาตที่จําเป็น ได้แก่ อาหาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ของเล่น ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับใช้ส่วนตัว โดย CNEE ซึ่งเป็นตัวย่อในภาษาสเปนจาก Comisión Nacional del Espacio Exterior ต้องพิสูจน์ด้วยสําเนาหนังสือเดินทางที่ประทับตราและตั๋วเครื่องบินสูงสุด 6 เดือนนับจากเข้าประเทศ หากผู้ส่งไม่ได้เตรียมเอกสารเหล่านี้ก่อนส่ง จะทำให้ชิปเมนต์ถูกยกเลิกหลังจาก 60 วันนับจากวันที่ชิปเมนต์มาถึง หากต้องการติดต่อรับ ลูกค้าและรัฐบาลจะต้องจัดการโดยตรง  

ลูกค้าส่วนใหญ่พิจารณาถึงภาษีนําเข้าและอากรสําหรับผลิตภัณฑ์หลาย ๆ อย่าง ว่าทำให้ค่าขนส่งเพิ่มขึ้น ผู้จัดส่งจําเป็นต้องคํานึงถึงต้นทุนเหล่านี้เมื่อกําหนดราคาผลิตภัณฑ์และจัดการโลจิสติกส์ด้วย

สําหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่น ผู้จัดส่งจําเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของตนเป็นไปตามกฎระเบียบเหล่านี้หรือไม่ เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า ค่าปรับ หรือการจับยึดของระหว่างขนส่ง 

มีสินค้าพิเศษหลายอย่างที่ต้องผ่านการดำเนินพิธีการด้านศุลกากรเต็มรูปแบบ และจําเป็นต้องประสานงานกับตัวแทนศุลกากร (DHL สามารถช่วยลูกค้าในขั้นตอนนี้ได้ ตราบใดที่พวกเขามีเอกสารที่ต้องใช้ทั้งหมด) เพื่อให้ดำเนินการนําเข้าได้อย่างราบรื่น

 • De Minimis สําหรับเม็กซิโก ไม่เกิน 50 เหรียญสหรัฐ
 • ชิปเมนต์ที่มูลค่าเกินจํานวนนี้จะต้องเสียภาษี
 • การจัดส่งที่มีมูลค่ามากกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐจะต้องสําแดงผ่าน แบบฟอร์มสําแดงมูลค่า มิฉะนั้นอาจถูกตรวจยึดโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรของเม็กซิโกได้ 
 • ข้อจํากัดด้านน้ำหนักสูงสุด คือ 50 กก. ต่อชิปเมนต์ 

 

รายการควบคุมและข้อกําหนดบรรจุภัณฑ์

graphic image

เช่นเดียวกับหลายประเทศ เม็กซิโกเป็นประเทศที่ตรวจสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เข้ามาในประเทศอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ก็เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศจากแมลงและศัตรูพืช  

บรรจุภัณฑ์ไม้และพาเลท

 • ไม้ดิบทั้งหมดที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งพาเลท ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ISPM15 (มาตรฐานสากลสําหรับมาตรการสุขอนามัยพืช #15) 
 • วัตถุดิบทั้งหมดต้องแสดงสัญลักษณ์ 'ดีบัก' รหัสประเทศ 2 ตัวอักษรและหมายเลขเฉพาะของผู้ผลิต 
 • มาตรฐานเหล่านี้ใช้ไม่ได้กับไม้อัดพาร์ติเคิลบอร์ดหรือพลาสติก 
 • วัสดุบรรจุภัณฑ์ (กล่อง พาเลท ฯลฯ)  ต้องมาพร้อมกับใบรับรองแหล่งกําเนิดของการรมควัน 

ดังนั้น ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นไม้ทั้งหมดที่นำเข้าสู่เม็กซิโกปราศจากศัตรูพืช ปราศจากเปลือกไม้ ผ่านการอบชุบด้วยความร้อน หรือรมควันและทําเครื่องหมายด้วยโลโก้ ISPM 15 เพื่อรับรองว่าได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม ชิปเมนต์ที่มีวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าสู่เม็กซิโก 

ส่งออกไปเม็กซิโก: เว็บไซต์อย่างเป็นทางการและลิงก์ที่มีประโยชน์

เคล็ดลับจาก DHL ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออกไปเม็กซิโก

 • ตรวจสอบกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการส่งออกผลิตภัณฑ์ของคุณ 
 • ตรวจสอบข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีอยู่ในเม็กซิโก เช่น ข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐอเมริกา-เม็กซิโก-แคนาดา (T-MEC) 
 • ใช้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เชื่อถือได้ มีความเชี่ยวชาญ และเข้าใจกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดด้านศุลกากรที่ซับซ้อนและขั้นตอนการนำเข้าและส่งออกของเม็กซิโก เป็นสิ่งสําคัญสําหรับธุรกิจระหว่างประเทศที่จะต้องทํางานร่วมกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในกระบวนการนำเข้าและส่งออก เพื่อให้แน่ใจว่าชิปเมนต์จะผ่านการดำเนินพิธีการด้านศุลกากรอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 • DHL มีจุดบริการมากถึง 730 จุดทั่วเม็กซิโก ใช้ประโยชน์จากการให้บริการที่ครอบคลุมนี้เพื่อให้ลูกค้าของคุณมีความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่ในการจัดส่ง 

กำลังจะส่งของไปเม็กซิโกอยู่ใช่ไหม

บริการขนส่งด่วนระหว่างประเทศที่ครอบคลุมของ DHL Express ช่วยให้คุณจัดส่งสินค้าได้รวดเร็วและเชื่อถือได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติม