#คําแนะนําเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ
การส่งออกไปยังเนเธอร์แลนด์: วิธีเข้าสู่ตลาดดัตช์
Vivien Christel Vella
Vivien Christel Vella
Vivien is an international marketing expert who advises customers on the best way to reach new markets.
8 min read
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share

เนเธอร์แลนด์เป็นตลาดอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของยุโรป เป็นประเทศที่น่าสนใจสำหรับผู้นําเข้าที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและประชาชนมีกําลังซื้อสูงและยังมีความคุ้นเคยกับดิจิทัลและสมาร์ทโฟน

รายได้จากอีคอมเมิร์ซกําลังเติบโตและการเจาะตลาดอีคอมเมิร์ซก็เติบโตขึ้นเช่นกัน (จำนวนคนที่ซื้อของออนไลน์)  ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของยุโรป สําหรับธุรกิจส่งออกเช่นคุณ ตลาดอีคอมเมิร์ซของเนเธอร์แลนด์ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าจับตามอง   2          

*ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของยุโรปเล็กน้อยที่ 9.97% แต่ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งเมื่อตลาดเติบโตเต็มที่ 3

 

*สูงกว่าค่าเฉลี่ยของยุโรปที่ 69% 4

*ข้อมูล ณ ปี 20225

สินค้าที่เหล่านักซื้อชาวดัตช์ซื้อออนไลน์

 สัดส่วนยอดการใช้จ่ายค้าปลีกในเนเธอร์แลนด์ในปี 2565 เทียบกับสัดส่วนแนวโน้มการใช้จ่ายสําหรับปี 2570 แยกตามประเภทสินค้า 6

 • การใช้จ่ายค้าปลีกในปี 2565 (แสดงเป็นสีเหลือง) 
 • แนวโน้มการใช้จ่ายปลีกในปี 2570 (แสดงเป็นสีแดง) 

เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้ 7

การซื้อของออนไลน์ของชาวเนเธอร์แลนด์ เกิดขึ้นกับทุกวัย

การช้อปปิ้งออนไลน์เป็นที่แพร่หลายในทุกกลุ่มช่วงอายุ โดยมีการซื้อของออนไลน์มีการลดน้อยแค่ในกลุ่มอายุ 75+ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 50% 8

กลยุทธ์อีคอมเมิร์ซ: วิธีประสบความสําเร็จในเนเธอร์แลนด์

การจัดส่งไปยังเนเธอร์แลนด์อาจมีความท้าทายที่ต้องพิจารณา:

 • การเป็นตัวแทนจําหน่ายพิเศษ: ตลาดดัตช์มีการแข่งขันสูง และมีขนาดค่อนข้างเล็ก ผู้นําเข้ามักชอบมีข้อตกลงเพื่อเป็นตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งหมายความว่าพวกเขาอาจเป็นผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์แต่เพียงผู้เดียวในเนเธอร์แลนด์ กลยุทธ์นี้การตัดโอกาสของผู้ส่งออกจากประเทศอื่นๆ ทางที่ดีคุณอาจต้องหาพาร์ทเนอร์ท้องถิ่นที่เหมาะสมหรือเจรจาข้อตกลงการจัดจําหน่าย
 • การปรับตัวให้เข้ากับตลาดดัตช์: อาจต้องปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และข้อความ เอกสาร เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของตลาด เช่น การพิจารณาฉลากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ตามกฎระเบียบของเนเธอร์แลนด์ รวมถึงการปรับสื่อการตลาดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับผู้บริโภคในประเทศ
 • ภาษีนําเข้าและอากร: ภาษีนําเข้าหรือที่เรียกว่าภาษีศุลกากรอาจมีความซับซ้อนเมื่อจัดส่งไปยังเนเธอร์แลนด์ ในฐานะสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) เนเธอร์แลนด์ปฏิบัติตามนโยบายการค้าของสหภาพยุโรปซึ่งโดยทั่วไป สําหรับสินค้าที่มาจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่น ๆ  จะได้รับผลประโยชน์ด้านภาษีที่ต่ำ หรือบางครั้งอาจไม่มีเลย อย่างไรก็ตามภาษีนําเข้าอาจใช้กับสินค้าที่นําเข้าจากนอกสหภาพยุโรปได้ด้วย ข้อบังคับแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ที่นําเข้า คุณต้องกําหนดการจําแนกประเภทภาษีให้ถูกต้องและปรึกษาเจ้าหน้าที่ศุลกากรของเนเธอร์แลนด์หรือนายหน้าศุลกากรเพื่อให้แน่ใจว่าการนำเข้าของคุณนั้นสอดคล้องกับข้อกําหนดด้านภาษีนําเข้า

แม้จะมีความท้าทาย เนเธอร์แลนด์มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนามาอย่างดีและกระบวนการศุลกากรที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การนําเข้าไม่ซับซ้อน ตรงไปตรงมา เมื่อเทียบกับประเทศอื่น นอกจากนี้ประชากรชาวดัตช์ยังเปิดกว้างสําหรับผลิตภัณฑ์และการช้อประหว่างประเทศ ทําให้เป็นตลาดที่น่าสนใจสําหรับผู้ส่งออก

การขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์: แหล่งข้อมูลทางการค้าอย่างเป็นทางการ

เครือข่ายสถานทูตเนเธอร์แลนด์รัฐบาลและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเนเธอร์แลนด์จะช่วยคุณค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ Business.gov.nl  เป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของรัฐบาลดัตช์สําหรับผู้ประกอบการที่ไม่ได้พูดภาษาดัตช์และได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อช่วยคุณทําธุรกิจในเนเธอร์แลนด์และทํางานร่วมกับ บริษัท ดัตช์ เว็บไซต์นําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับแผนภาษีการตั้งค่าธุรกิจของคุณเงินอุดหนุนและอื่น ๆ

ใครคือผู้ส่งออกอันดับต้น ๆ ไปยังเนเธอร์แลนด์?

หมายเหตุ: ตัวเลขปี 2019 ตัวเลขปัจจุบันอาจแตกต่างกัน  9

สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ 

ผู้บริโภคชาวดัตช์ชื่นชมส่วนลดและของสมนาคุณโดยมองหาวิธีประหยัดเงินอย่างแข็งขัน แล็ปท็อปและเดสก์ท็อปยังคงเป็นอุปกรณ์ที่ต้องการสําหรับการช็อปปิ้งออนไลน์ เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่ดูเป็นมืออาชีพและเชื่อถือได้เป็นที่ชื่นชอบและลูกค้าชาวดัตช์ให้ความสําคัญกับการติดต่อส่วนบุคคล การปฏิบัติตามสัญญาเป็นสิ่งสําคัญเนื่องจากคาดว่าจะมีความซื่อสัตย์สุจริตและตอบสนองต่อการสอบถามและข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว

 การจัดส่งที่รวดเร็วและเชื่อถือได้นโยบายการคืนสินค้าที่ดีและการนําทางเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับผู้ซื้อออนไลน์ชาวดัตช์

มีการให้ความสําคัญกับความยั่งยืนในหมู่ผู้บริโภคชาวดัตช์มากขึ้น ร้อยละที่สําคัญของผู้ซื้อในเนเธอร์แลนด์ให้ความสําคัญกับความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นไข่และปลามีสถานะที่แข็งแกร่งในตลาด นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในการนํารถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์มาใช้โดยรถยนต์ไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่จดทะเบียนใหม่ในปี 2020

วันหยุดและกิจกรรมที่ต้องระวัง

เช่นเดียวกับหลายประเทศเนเธอร์แลนด์มีวันหยุดประจําชาติและกิจกรรมที่ผู้ขายอีคอมเมิร์ซควรระวัง:

 • วันขึ้นปีใหม่: 1 มกราคม
 • วันจันทร์อีสเตอร์: 10 เมษายน
 • วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 27 เมษายน
 • วันเสด็จขึ้นสู่สวรรค์: 18 พฤษภาคม
 • วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม
 • วันคริสต์มาส: 25 ธันวาคม
 • วันบ็อกซิ่งเดย์: 26 ธันวาคม

 

วิธีการชําระเงินออนไลน์ที่ต้องการ

วิธีการชําระเงินยอดนิยมในเนเธอร์แลนด์:10

 • iDEAL (บริการกระเป๋าเงินดิจิทัล) 70%
 • บัตรเครดิต 8%
 •  PayPal 4%
 • บัตรเดบิต 4%
 • โอนเงิน ผ่านธนาคาร 4%
 • อาฟเตอร์เพย์ 2%
 • คลาร์นา 2%
 • การอนุมัติ จากธนาคาร 1%   

 

การตั้งค่าการจัดส่ง11

ผู้บริโภคใน เนเธอร์แลนด์ให้ความสําคัญกับการจัดส่งฟรีและการคืนสินค้าฟรีและชอบ ความประหยัดมากกว่า การจัดส่งด่วน เวลาในการจัดส่งทั่วยุโรป 2/3 วันยังคงถือว่ารวดเร็วเมื่อเทียบกับ   การจัดส่ง ไปรษณีย์ / จดหมาย ซึ่ง โดยปกติจะใช้เวลานานกว่ามาก

ดีเอชแอลสามารถช่วยคุณเริ่มต้นได้

ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ค้าอีคอมเมิร์ซที่กําลังเติบโตเราสามารถช่วยคุณเข้าถึงตลาดใหม่ ๆ ทั่วโลก ชุดเครื่องมือ DHL Express Global Trade Services ของเราช่วยให้การจัดส่งของคุณผ่านศุลกากรเป็นเรื่องง่าย คํานวณอากร ภาษี และอื่นๆ เพื่อรับค่าจัดส่งล่วงหน้า และค้นหากฎระเบียบการนําเข้าและส่งออกล่าสุด

เครื่องคํานวณอากรขาเข้าและอื่นๆ - DHL Express Global Trade Services

บริการจัดส่งไป/กลับจากเนเธอร์แลนด์

 • เลือกบริการด่วนหรือชั้นประหยัดของเราสําหรับตัวเลือกการจัดส่งทั่วยุโรปด้วยความเร็วที่คุณต้องการ

ตัวเลือกการจัดส่งที่ยืดหยุ่น

 • ทําให้ลูกค้าของคุณ สามารถควบคุมได้ด้วยบริการจัดส่งแบบออนดีมานด์ของ ดีเอชแอล ซึ่งเป็นบริการ ฟรีที่ให้ตัวเลือกการจัดส่งหกแบบแก่ผู้รับ

อัปเดตฟรีและการติดตามทีละขั้นตอน

 • ด้วย DHL คุณสามารถเห็น การจัดส่งของคุณได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผ่านการอัปเดตสถานะและการจัดส่ง ของเรา

ช่องทางการค้าปลีกที่มีจุดรับและจุดรับฝาก

 • จุดบริการของดีเอชแอล 900 แห่งทั่วประเทศ เนเธอร์แลนด์หมายถึงความสะดวกสบายสูงสุดสําหรับลูกค้าของคุณ 

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งสําคัญในการบรรเทาทั้งผู้ส่งและผู้รับ ตัวอย่างเช่นหากผู้ให้บริการโลจิสติกส์สามารถช่วยเหลือในเรื่องศุลกากรได้ก็จะช่วยประหยัดการจัดการพิเศษได้มาก นอกจากนี้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เชื่อถือได้ยังก่อให้เกิดภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ดีขึ้นสําหรับผู้ส่งและทําให้ผู้รับพึงพอใจทั้งในบริบท B2B และ B2C

เริ่มจัดส่งไปยังเนเธอร์แลนด์วันนี้

ค้นหาประสบการณ์และคําแนะนําที่คุณต้องการเพื่อดําเนินการต่อ
 เปิดบัญชี ธุรกิจ DHL Express เพื่อรับคําแนะนําการจัดส่งระหว่างประเทศจากผู้เชี่ยวชาญและอัตราที่แข่งขันได้