#คําแนะนําเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ

วิธีการจัดส่งจากประเทศไทยไปยังซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และคูเวต

4 นาทีอ่าน
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share

เมื่อโลกเชื่อมต่อถึงกันมากขึ้นธุรกิจไทยจึงแสวงหาโอกาสทำกำไรในตะวันออกกลาง ภูมิภาคนี้ไม่เพียงแต่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นตลาดที่กําลังเติบโตสําหรับสินค้าไทยที่หลากหลาย ตั้งแต่ถนนที่พลุกพล่านของดูไบไปจนถึงตลาดที่มีชีวิตชีวาของริยาดและเมืองคูเวตความต้องการสินค้าจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2022 การค้าของไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) มีมูลค่าสูงถึง 3,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมาจากชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องปรับอากาศ สินค้าเกษตร และอุปกรณ์เทคโนโลยี การค้าระหว่างสองประเทศที่ไม่ใช่น้ำมันเพียงอย่างเดียวเพิ่มขึ้น 21% แตะ 6.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตัวเลขเหล่านี้แสดงถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นและโอกาสมากมายสําหรับผู้ส่งออกไทย

ในทํานองเดียวกันซาอุดีอาระเบียและคูเวตกําลังกลายเป็นคู่ค้าที่สําคัญมากขึ้น จากฐานข้อมูล COMTRADE ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations COMTRADE) พบว่าการส่งออกของไทยไปยังซาอุดิอาระเบียในปี 2022 มีมูลค่า 2,040 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่การส่งออกไปยังคูเวตมีมูลค่ารวม 327.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลาดเหล่านี้เต็มไปด้วยศักยภาพในหลากหลายภาคส่วน

สําหรับบริษัทไทยที่กําลังเล็งตลาดตะวันออกกลางอยู่ การทําความเข้าใจศิลปะของการขนส่งระหว่างประเทศเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญ แต่ละประเทศมีกฎและข้อบังคับของตนเองที่กําหนดขึ้นโดยเฉพาะ การใช้ประโยชน์จากศักยภาพนี้ไม่เพียงแต่หมายถึงการขยายการเข้าถึงตลาดของคุณแต่ยังมีส่วนช่วยในการเล่าเรื่องราวการค้าและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมทั่วโลก มาทำความรู้จักสิ่งสําคัญที่ทําให้การขนส่งของคุณประสบความสําเร็จจากประเทศไทยไปยังตลาดตะวันออกกลางที่เต็มไปด้วยสีสีน

ทําความเข้าใจตลาดตะวันออกกลาง

ตะวันออกกลางซึ่งเป็นภูมิภาคที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกําลังหันมาสนใจประเทศไทยมากขึ้นเนื่องด้วยสินค้าที่หลากหลาย ตลาดที่กําลังเติบโตนี้แสดงให้เห็นถึงความต้องการสินค้าไทยที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างภูมิภาคเหล่านี้

พื้นที่การเจริญเติบโต

หนึ่งในพื้นที่สําคัญของการเติบโตคือในภาคเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยให้ความสําคัญกับการเพิ่มการส่งออกผลไม้ไปยังประเทศในตะวันออกกลางรวมถึงซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศเหล่านี้มีความต้องการผลไม้ไทยสูง เช่น เงาะ มังคุด ลําไย มะม่วง และทุเรียน ในปี 2022 ความพยายามทวีกำลังขึ้นเพื่อเพิ่มการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 299 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี โครงการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการสินค้าเกษตรของไทยที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง

นอกจากนี้ ในปี 2022 ราคาข้าวไทยปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากตลาดตะวันออกกลาง ราคาข้าวหัก 5% ของไทยเพิ่มขึ้นเป็น 432-435 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 410-414 ดอลลาร์สหรัฐ การเพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากประเทศต่างๆ เช่น อิรักและอิหร่าน อีกทั้งการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับซาอุดีอาระเบีย

โอกาสในอนาคต

การเพิ่มแรงผลักดันนี้คืองาน Thailand Mega Fair 2023 ซึ่งจัดขึ้นในเดือนธันวาคม ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย งานแสดงสินค้าครั้งนี้เป็นงานแสดงสินค้าและบริการของไทยที่ใหญ่ที่สุดในซาอุดิอาระเบียโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ขยายความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุน และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ด้วยการมีส่วนร่วมจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทย เช่น สยามพิวรรธน์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, BDMS และSCG International ถือเป็นการขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าไทยที่หลากหลายและเพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง

เห็นได้ชัดว่าสําหรับธุรกิจไทยตะวันออกกลางไม่ได้เป็นเพียงตลาดเท่านั้นแต่เป็นประตูสู่โลกแห่งโอกาสที่ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของสินค้าไทยสามารถตอบสนองความต้องการและรสนิยมที่หลากหลายของผู้บริโภคในตะวันออกกลาง

การรับมือกฎระเบียบและข้อกําหนดในการจัดส่งในตะวันออกกลาง

การจัดส่งไปยังตะวันออกกลางเกี่ยวข้องกับการทําความเข้าใจและปรับให้เข้ากับอากรศุลกากรและข้อบังคับด้านภาษีของภูมิภาค แต่ละประเทศในตะวันออกกลางมีกฎเกณฑ์เฉพาะที่ควบคุมการนําเข้า และจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ส่งออกไทยจะต้องได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อให้การทําธุรกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น

อากรและภาษี

อากรและภาษีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ทั่วไปที่ 5% ใช้กับสินค้าส่วนใหญ่ที่จัดส่ง แต่สินค้าบางรายการจะอยู่ภายใต้อัตรา 0% หรือได้รับการยกเว้นภายใต้เงื่อนไขบางประการ นอกจากนี้โดยทั่วไปจะเรียกเก็บภาษีศุลกากร 5% จากต้นทุน การประกันภัย และค่าขนส่ง (CIF) ของการนําเข้า 

อย่างไรก็ตาม เมื่อจัดส่งสินค้า เช่น แอลกอฮอล์และยาสูบอาจเป็นอัตราภาาษีอื่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังบังคับใช้อากรตอบโต้การทุ่มในบางตลาดนําเข้า เช่น แบตเตอรี่รถยนต์และกระเบื้องเซรามิก โดยมีอัตราแตกต่างกันไปตามรหัส Harmonised System (HS) และประเทศที่ส่งออกหรือต้นทาง 

ในกรณีร้ายแรง อากรนี้อาจสูงถึง 67.5% ของมูลค่า CIF อัตราภาษีสรรพสามิตในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้นสูงเป็นพิเศษสําหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบและอุปกรณ์สูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่ 100% และ 50% สําหรับเครื่องดื่มอัดลมและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล

อากรและภาษีของซาอุดีอาระเบีย

ในซาอุดิอาระเบียโดยทั่วไปจะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% สําหรับสินค้าโดยมีข้อยกเว้นบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2020 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็น 15% 

อากรศุลกากรสําหรับสินค้าที่จัดส่งไปยังซาอุดิอาระเบียคํานวณตามราคาสินค้าซึ่งรวมถึงต้นทุนสินค้าบวกค่าขนส่งและการประกันภัยในค่าเงินริยัลซาอุดีอาระเบีย ภาษีเหล่านี้จะอยู่ในช่วง 6% ถึง 25% ซึ่งส่งผลต่อรหัส HS 99 ที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทรวมถึงอาหารและผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม

อากรและภาษีของคูเวต

คูเวตยังมีอัตราภาษีศุลกากรแบบรวมที่ 5% ของราคาใบแจ้งราคาการนําเข้า CIF โดยมีข้อยกเว้นบางประการ อาหารธรรมดาและอุปกรณ์ทางการแพทย์มักจะได้รับการยกเว้นจากภาษีนี้ อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ยาสูบคิดเป็นภาษี 100% ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือในคูเวตเกี่ยวกับการนําภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้ซึ่งผู้ส่งออกไทยควรติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด

สินค้าต้องห้ามและสินค้าต้องกำกัด

สินค้าต้องห้ามและสินค้าต้องกำกัดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังคงรักษานโยบายที่เข้มงวดเกี่ยวกับสินค้าบางรายการโดยห้ามนําเข้าทั้งหมด ได้แก่:

 • ยาเสพติดทุกประเภท (พิจารณาจากการควบคุมรายการต้องห้ามโดยรวม โดยเฉพาะยาเสพติด)
 • อุปกรณ์ เครื่อง และอุปกรณ์การพนันทุกชนิด
 • อวนจับปลาไนลอน
 • สุกรที่มีชีวิต
 • ยางที่ใช้แล้ว ยางปรับสภาพ และยางฝังเลี่ยม
 • สารที่ปนเปื้อนรังสีและฝุ่นนิวเคลียร์
 • สินค้าที่ขัดแย้งกับความเชื่อของศาสนาอิสลามและศีลธรรมอันดีของประชาชน
 • ใบปานและใบพลู
 • สินค้าอื่นใดที่ห้ามนําเข้าภายใต้กฎหมายศุลกากรทั่วไปของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้

สําหรับสินค้าที่ถูกกำกัดจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเฉพาะของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก่อนจัดส่งเข้าประเทศ ได้แก่:

 • สินค้าเกษตร เช่นพืชและสัตว์มีชีวิต รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง
 • สิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน เช่น อาวุธปืน กระสุน วัตถุระเบิด และดอกไม้ไฟ ซึ่งควบคุมโดยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย
 • ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ครอบคลุมไปถึงยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือศัลยกรรม
 • สินค้าที่เกี่ยวข้องกับสื่อ รวมถึงสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์ออกอากาศ
 • รายการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งดูแลโดย Federal Authority for Nuclear Regulation
 • ผลิตภัณฑ์ยานยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ยางใหม่ บุหรี่ไฟฟ้า และบารากู่ไฟฟ้า
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตรวจสอบโดยตํารวจดูไบ
 • สินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ อาหาร ของใช้ส่วนตัว และเครื่องสําอาง
 • เพชรดิบควบคุมภายใต้ Kimberley Process Certification Scheme

สินค้าต้องห้ามและสินค้าต้องกำกัดของซาอุดีอาระเบีย

ในซาอุดีอาระเบียกฎระเบียบการนําเข้ารวมถึงข้อห้ามเกี่ยวกับ:

 • อาวุธทุกรูปแบบ
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • สารเสพติด
 • เนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเนื้อหมู
 • สื่อลามก
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการกลั่นแอลกอฮอล์
 • ยางหล่อดอกหรือยางใช้แล้ว
 • เสื้อผ้ามือสอง.
 • ประติมากรรมบางประเภท
 • ยานพาหนะที่มีเงื่อนไขบางประการ รวมถึงรถยนต์ที่มีอายุมากกว่าห้าปี รถยนต์ที่กู้มา รถตํารวจมือสอง แท็กซี่ และรถเช่า 

สําหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดดูที่ Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO) และเว็บไซต์ศุลกากรของซาอุดีอาระเบีย

สินค้าที่ต้องกำกัด คุณต้องได้รับการอนุญาตเป็นพิเศษก่อนส่งของไปยังซาอุดีอาระเบีย ได้แก่:

 • เมล็ดพันธุ์ทางการเกษตร
 • สัตว์มีชีวิต
 • หนังสือ วารสาร ภาพยนตร์ และเทป รวมถึงสื่อทางศาสนา
 • สารเคมีและวัสดุที่ถือว่าเป็นอันตราย
 • ผลิตภัณฑ์ยา
 • อุปกรณ์ไร้สายและเครื่องบินจําลองที่ควบคุมด้วยวิทยุ
 • ม้า
 • ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์ เช่น น้ำหอมบางชนิด
 • ยางมะตอยธรรมชาติ
 • สิ่งประดิษฐ์ทางโบราณคดี

สําหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอากรและข้อจํากัด คุณสามารถไปที่หน้า ค้นหาภาษีศุลกากรของซาอุดิอาระเบีย

สินค้าต้องห้ามและต้องกำกัดของคูเวต

สิ่งของต้องห้ามที่คุณไม่สามารถขนส่งไปยังคูเวต ได้แก่:

 • เนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเนื้อหมู
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
 • อุปกรณ์และเครื่องการพนัน
 • สื่อลามก
 • ยาเสพติดและยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย
 • อาวุธปืนและวัตถุระเบิด (ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการนําเข้าพิเศษ)

รายการต้องกำกัดที่คุณต้องมีการอนุญาตพิเศษก่อนนําเข้าคูเวต ได้แก่:

 • สัตว์ปีก
 • เนื้อวัว
 • อาวุธปืน

เอกสารศุลกากร

เมื่อจัดส่งจากประเทศไทยไปยังตะวันออกกลางการทําความเข้าใจข้อกําหนดด้านเอกสารศุลกากรเป็นสิ่งสําคัญ  

เอกสารการส่งออกมาตรฐาน ได้แก่ :

 • ใบกํากับสินค้าพาณิชย์
 • ใบรับรองแหล่งกําเนิดสินค้า
 • บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ
 • ใบอนุญาตนําเข้า
 • ใบนําส่งสินค้า

นอกจากนี้นี่คือเอกสารบางประเภทที่คุณต้องเตรียมก่อนจัดส่งไปยังประเทศในตะวันออกกลาง:

เอกสารศุลกากรของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เมื่อจัดส่งจากประเทศไทยไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เอกสารศุลกากรเพิ่มเติมที่ต้องเตรียม ได้แก่ :

 • ใบรับรองสุขภาพ (เพื่อพิสูจน์ความปลอดภัยของอาหารสำหรับการบริโภคโดยมนุษย์)
 • ใบรับรองการเชือดสัตว์ฮาลาล (สําหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก)

เอกสารศุลกากรซาอุดีอาระเบีย

เอกสารศุลกากรเพิ่มเติมที่จะแสดงเมื่อจัดส่งไปยังซาอุดิอาระเบีย ได้แก่ :

 • ใบรับรอง IECEE เพื่อแสดงความเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
 • หลักฐานการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

เอกสารศุลกากรคูเวต

เมื่อจัดส่งไปยังคูเวต นี่คือเอกสารเพิ่มเติมบางส่วนที่คุณต้องเตรียม:

 • ใบอนุญาตนําเข้าจากกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมโดยลงทะเบียนที่หอการค้าและอุตสาหกรรมคูเวต (KCCI)
 • ใบอนุญาตเฉพาะสําหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมและชิ้นส่วนอะไหล่ (จากหน่วยงานสาธารณะสําหรับอุตสาหกรรม) อาวุธปืน วัตถุระเบิด ยา และสัตว์บางชนิด
 • การอนุญาตตัวแทนในพื้นที่

การเตรียมพัสดุสําหรับการขนส่งไปยังตะวันออกกลาง

เมื่อจัดส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย หรือคูเวต การเตรียมพัสดุของคุณอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสําคัญ สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่ง แต่ยังช่วยในการดําเนินพิธีการทางศุลกากรให้ราบรื่น นี่คือคําแนะนําในการบรรจุและติดฉลากการจัดส่งของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ:

เคล็ดลับการบรรจุ

 • ใช้วัสดุที่ทนทาน: เลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ทนทาน เช่น กล่องกระดาษลูกฟูกที่แข็งแรง โดยเฉพาะสําหรับสิ่งของที่บอบบาง เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องประดับ
 • บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งของถูกห่อกันกระแทกอย่างแน่นหนา บับเบิ้ลแรป โฟม หรือเม็ดโฟมกันกระแทกสามารถป้องกันการเคลื่อนและดูดซับแรงกระแทกได้
 • กันน้ำ: สําหรับสิ่งของที่ไวต่อความชื้นต้องมีบรรจุภัณฑ์กันน้ำ อย่างเช่น ห่อพลาสติกหรือกล่องกันน้ำ
 • การปิดผนึก: ใช้เทปคุณภาพสูงเพื่อปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ของคุณอย่างแน่นหนาปิดช่องและขอบทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แนวทางการบรรจุหีบห่อที่นี่

กฎการติดฉลาก

เมื่อจัดส่งสินค้าไปยังตะวันออกกลางการปฏิบัติตามกฎระเบียบการติดฉลากเฉพาะของแต่ละประเทศเป็นสิ่งสําคัญ กฎเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อรับรองความปลอดภัยของผู้บริโภคและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นี่คือรายละเอียดของสิ่งที่คุณต้องรู้:

ยูเออี

สินค้าที่จัดส่งไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดการติดฉลากเหล่านี้:

 • ภาษา: ป้ายกํากับต้องเป็นภาษาอาหรับหรือภาษาอาหรับ/อังกฤษ สำหรับสติกเกอร์ภาษาอาหรับได้รับอนุญาต
 • ผลิตภัณฑ์อาหาร: ฉลากต้องมีวันที่ผลิตและวันหมดอายุซึ่งพิมพ์อยู่บนฉลากแหล่งผลิต สติกเกอร์ทั้งหมดต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฉลากเป็นไปตามมาตรฐานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมถึงการอนุมัติที่จําเป็นในระหว่างกระบวนการประเมินฉลาก

ซาอุดีอาระเบีย

ในทํานองเดียวกันเมื่อจัดส่งไปยังซาอุดิอาระเบียสินค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎการติดฉลากเหล่านี้: 

 • หน่วยวัด: กล่องควรมีฉลากติดเป็นหน่วยเมตริก หน่วยที่ไม่ใช่เมตริกจากประเทศผู้ส่งออกได้รับการอนุญาตหากขายตามหน่วยเมตริกในซาอุดีอาระเบีย
 • สินค้าทั่วไป: ไม่จำกัดกับฉลากตามการวัด เว้นแต่จะมี

คูเวต

การจัดส่งไปยังคูเวตยังมีกฎการติดฉลากผลิตภัณฑ์ เช่น:

 • สารเคมี: ฉลากควรมีข้อมูลที่ครอบคลุม รวมถึงชื่อผลิตภัณฑ์ ส่วนผสม คําแนะนําในการจัดการ ความเสี่ยงต่อสุขภาพ และแนวทางการกําจัด
 • ยา: ต้องระบุรายละเอียดที่จําเป็น เช่น เลขที่ครั้งที่ผลิต (Batch Number) วันที่ผลิตและหมดอายุ ปริมาณ และคําแนะนําการใช้งาน
 • ผลิตภัณฑ์อาหาร: ฉลากต้องแสดงรายละเอียดสินค้า ส่วนผสม ข้อมูลทางโภชนาการ และการปฏิบัติตามกฎหมายอิสลามสําหรับเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก ข้อมูลควรเป็นภาษาอาหรับเป็นหลัก แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วป้ายกํากับหลายภาษาจะเป็นที่ยอมรับ

เลือกผู้ให้บริการขนส่งที่เชื่อถือได้

ในภูมิทัศน์ที่ซับซ้อนของการขนส่งจากประเทศไทยไปยังตะวันออกกลาง การเลือกพันธมิตรด้านลอจิสติกส์เช่น DHL Express เป็นกุญแจสําคัญ เราเป็นเลิศในการจัดการกระบวนการทางศุลกากรที่ซับซ้อน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดส่งของคุณไม่เพียงแต่ทันเวลา แต่ยังปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของประเทศนั้นๆ ด้วย นี่เป็นสิ่งสําคัญสําหรับการจัดส่งในต่างประเทศที่ราบรื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่หลากหลาย เช่น ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และคูเวต

DHL Express ให้บริการติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ในกว่า 220 ประเทศ รวมถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย และคูเวต ให้ความโปร่งใสและความอุ่นใจสําหรับการขนส่งของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับที่เปราะบางหรือสินค้าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ บริการของเราได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย

สําหรับธุรกิจไทยที่เล็งตลาดตะวันออกกลาง DHL Express Thailand ไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้บริการขนส่งเท่านั้น เราเป็นพันธมิตรในการเติบโตและการขยายธุรกิจของคุณ การเปิดบัญชีธุรกิจกับเราหมายถึงการเข้าถึงการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดของการขนส่งและการจัดส่ง การสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญและเป็นประตูสู่โอกาสใหม่ๆ ในตลาดเกิดใหม่เหล่านี้ ด้วย DHL Express คุณสามารถสํารวจความซับซ้อนของการขนส่งระหว่างประเทศได้อย่างง่ายดายและมั่นใจ