#คําแนะนําเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ

ส่งของไปอินเดีย: รู้จักประเทศดินเดียและการเติบโตของอนุทวีป

10 min read
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share
women in orange smiling in a row

อินเดียเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหก อะไรคือโอกาสสําหรับการค้าข้ามพรมแดนและผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของโลกนี้

อินเดียเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนสําคัญของเศรษฐกิจโลก อัตราการเติบโตของ GDP ต่อปี เฉลี่ยอยู่ที่ 6.12% ตั้งแต่ปี 1951 จนถึงปี 2017 และปัจจุบันอยู่ที่ 7.2% ทําให้อินเดียเป็นเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในปี 2017 ปัจจุบันอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 3.8% และอัตราการว่างงานอยู่ที่ 8% ดังนั้นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังตัวเลขที่น่าประทับใจเหล่านี้คืออะไร และ SME ในต่างประเทศจะเริ่มทําธุรกิจที่นั่นได้อย่างไร

Infographic detailing facts about India's economy

อินเดียเป็นสังคมของคนหนุ่มสาว

65% ของประชากรอินเดียเกิดหลังปี 1980 ในปี 2016 อินเดียมีประชากรในกลุ่มมิลเลนเนียล (millennials) 440 ล้านคน และวัยรุ่นรวมทั้งเด็ก Gen Z อีกกว่า 390 ล้านคน นับว่าเป็นสังคมของคนวัยหนุ่มสาวที่มีขนาดใหญ่มาก และทำให้อินเดียกลายเป็นหนึ่งในตลาดผู้บริโภคที่น่าสนใจที่สุดในโลกในอีก 20 ปีข้างหน้า 

- 1.326 พันล้านคน – ประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของโลก

- หลายภาษา - 122 ภาษา และแต่ละภาษามีคนพูดมากกว่า 10,000 คน

การขยายตัวของจำนวนชนชั้นกลาง

ภายในปี 2022 อินเดียสามารถแซงหน้าสหรัฐฯ จนกลายเป็นตลาดชนชั้นกลางที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก แซงหน้าญี่ปุ่นไปแล้วในปี 2016 เพื่อก้าวขึ้นสู่อันดับสาม

Misty Indian mountainside

Multiple Indias  

There’s more than one India within the subcontinent. The big differences – the haves and have-nots, languages, literacy levels, and the vastness of the geography (including the immense urban–rural divide) – make it challenging for any brand or company to satisfy everyone.

The Indian way of doing business

Business relationships are important. Indians will base their decisions on trust and intuition as much as on statistics and data. Be mindful of the importance of a good working relationship – take the time to engage in small talk and get to know your prospective partner. Rushing straight into the business issue is considered rude.

Business culture clash – it's in the language

Although English is the official language of business in India, things can easily get lost in translation. Indians have particular difficulty in saying ‘no’, lest it offend. Instead ‘we’ll see’, ‘yes, but it may be difficult’, or ‘I’ll try’ will be used. Listen carefully and be aware of the meaning behind these answers. Rephrasing the question is your best bet if you require a more definitive, concrete answer. Don’t attempt to force directness, as this can be counter-productive.

Man standing at the front of a classroom

การดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นระเบียบ

การตรงต่อเวลาไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมธุรกิจของอินเดียเสมอไป คุณอาจเจอกับการประชุมที่เริ่มและจบช้ากว่ากำหนด คุณควรเตรียมพร้อมสําหรับการหยุดชะงักของการประชุมที่เกิดขึ้นเป็นประจํา

การทักทาย

วิธีการที่ยืดหยุ่นเป็นสิ่งสําคัญ และมักจะดีที่สุดหากได้รับคําแนะนําจากบุคคลที่คุณกําลังประชุมด้วย การจับมือเป็นวิธีที่ง่ายและธรรมดาที่สุด แม้ว่าชาวอินเดียบางคนอาจใช้คำว่า "นมัสเต" ซึ่งเป็นคําทักทายทั่วไป พร้อมกับการพนมมือขึ้นและก้มหัวลงเล็กน้อย  และมักจะทักทายคนที่อาวุโสที่สุดก่อนเสมอ

พิธีการทางธุรกิจ

ชาวอินเดียให้ความสําคัญและชอบใช้ชื่อที่เป็นทางการเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เมื่อแลกเปลี่ยนนามบัตรให้รับด้วยมือขวาของคุณเสมอและวางไว้ด้วยความเคารพ

มันเป็นสิ่งที่ลําดับชั้น

Two women in traditional Indian clothing

Decisions are generally made at the highest level. Unless the company director, owner or a very senior manager is present at a meeting, a decision is unlikely to occur. Roles are also very well defined. An Indian manager would not typically be expected to carry out tasks that are undertaken by someone at a lower level in the organization. This is rigidly ingrained and you’ll have to take account of this should you be setting up an office in India. Conversely Indian operations can be considerably more flexible than is expected in other cultures. They’re often prepared to take on time-sensitive and important tasks at the last minute.

Knowledge is power. Just as important as knowing your counterpart is understanding the numbers behind them. Our downloadable PDF contains in-depth insight and analysis to help you make the most of cross border trading with the world’s sixth largest economy. 

คู่มือประเทศ: อินเดีย

Want to know how to do business in India? Read our fact sheet now!

คู่มือประเทศ: อินเดีย
คู่มือประเทศ: อินเดีย