#คําแนะนําเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ

ส่งออกไปเวียดนาม: คําแนะนําและข้อควรรู้

Quang Luu
Quang Luu
ใช้เวลาอ่าน 7 นาที
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share
two women having a drink

 ตั้งแต่กลางทศวรรษ 1980 ซึ่งเป็นช่วงที่มีโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจเกิดขึ้น เวียดนามก็มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง    จนเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีอัตราการเติบโตของยอดขายเป็นตัวเลขสองหลักในปี 2020 แม้จะมีการระบาดใหญ่ทั่วโลก1

การเติบโตของชนชั้นกลางในประเทศที่เพิ่มขึ้น รวมกับตลาดอีคอมเมิร์ซที่กําลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว กําลังเสนอโอกาสมูลค่ามหาศาลสําหรับธุรกิจออนไลน์ สิ่งที่คุณต้องการคือ พันธมิตร ด้านการขนส่งระหว่างประเทศและข้อมูลเชิงลึกในระดับท้องถิ่น แล้วคุณก็จะอยู่ในตําแหน่งที่ดีในการทำกำไร! อ่านต่อเพื่อสํารวจแนวโน้มของตลาด และความรู้ด้านศุลกากรที่คุณควรรู้เพื่อส่งออกไปยังเวียดนาม

ประชากรกว่า 99.1 ล้านคน

ผู้คนเกือบ 100 ล้านคนเรียกเวียดนามว่าบ้าน(2) และครึ่งหนึ่งมีอายุต่ํากว่า 32 ปี(3) ผู้บริโภคที่เข้าใจดิจิทัลเหล่านี้กําลังขับเคลื่อนการก้าวไปสู่อีคอมเมิร์ซของประเทศ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่น่าจับตามอง

เวียดนามมีเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค(4) ชนชั้นกลางที่กําลังขยายตัว ซึ่งคาดว่าจะเข้าถึง 17 ล้านครัวเรือนภายในปี 2030(5) และการใช้สมาร์ทโฟนอย่างแพร่หลายกําลังสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมสําหรับการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่แข็งแกร่ง

การเติบโตของตลาด 25%

ในปี 2022 รายได้จากอีคอมเมิร์ซในเวียดนามเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งคาดว่าจะเติบโตถึง 25% ในปี 2023(6) ผู้บริโภคชาวเวียดนามส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ด้วยโปรโมชั่น และราคาที่ต่ํากว่าในร้านค้า(7)

การทําธุรกิจในเวียดนาม: แนวโน้มของผู้บริโภค

ผู้บริโภคในเวียดนามซื้อสินค้าออนไลน์ที่ไหน

ตลาดออนไลน์เป็นช่องทางที่มีประโยชน์สําหรับธุรกิจต่างประเทศที่ต้องการเข้าสู่ตลาดใหม่เป็นครั้งแรก Shopee ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วยให้ผู้ขายสินค้าข้ามพรมแดนสามารถลงรายการสินค้า และขายให้กับลูกค้าในประเทศที่ดําเนินธุรกิจได้โดยตรง

เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซยอดนิยมในเวียดนามในปี 2022 อิงจากการเข้าชมเฉลี่ยต่อเดือน(8)

พวกเขากําลังซื้ออะไร

สินค้าในหมวดหมู่เหล่านี้จะทําให้ธุรกิจของคุณเป็นที่สนใจของผู้บริโภคชาวเวียดนาม – หากคุณสามารถแข่งขันในเรื่องราคาได้

หมวดหมู่สินค้ายอดนิยมสําหรับการซื้อออนไลน์ในเวียดนามในปี 2022(9)

ข่าวดีสําหรับธุรกิจของคุณ? ส่วนใหญ่การซื้อสินค้าเหล่านี้มาจากแบรนด์ต่างประเทศ – อันที่จริง 38% ของธุรกรรมอีคอมเมิร์ซทั้งหมดในเวียดนามเป็นธุรกรรมข้ามพรมแดน10

 

ผู้บริโภคชาวเวียดนามนิยมชําระเงินสําหรับการซื้อสินค้าออนไลน์อย่างไร

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคที่ช้อปออนไลน์มีแนวโน้มที่จะละทิ้งตะกร้าสินค้าของพวกเขา หากวิธีการชําระเงินที่ต้องการไม่มีให้เลือกในขั้นตอนการชําระเงิน(11) การเสนอวิธีการชําระเงินที่ผู้ซื้อในท้องถิ่นชื่นชอบยังช่วยให้แบรนด์ต่างประเทศสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อได้ 

วิธีการชําระเงินยอดนิยมสําหรับการช้อปปิ้งออนไลน์ในเวียดนาม ในปี 202212

(% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ชําระเงินด้วยวิธีนั้นในช่วงเวลาที่กําหนด)

กิจกรรมช้อปปิ้ง และวันหยุดสําคัญของเวียดนาม

เวียดนามมีกิจกรรมช้อปปิ้ง และวันหยุดต่างๆ ตลอดทั้งปี:

Tết

กิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามคือ Tet Nguyen Dan (วันตรุษจีนของเวียดนาม) นับเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ยาวนานที่สุดในประเทศ โดยมีวันหยุดงานติดต่อกันสูงสุด 10 วัน Tết  มักจะมีการเฉลิมฉลองในเดือนมกราคม หรือกุมภาพันธ์ และเป็นช่วงช้อปปิ้งที่คึกคักที่สุดในเวียดนาม ผู้คนเตรียมซื้อของขวัญให้คนที่รัก และการช้อปปิ้งจะเกิดขึ้นในสัปดาห์ก่อนหน้า 

9/9 

กิจกรรมช้อปปิ้งที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 กันยายน กําลังได้รับความนิยมในเวียดนาม 

วันคนโสด 11  พฤศจิกายน

มีต้นกําเนิดในประเทศจีน แต่ได้พัฒนาจนกลายเป็นงานช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

วันศุกร์ออนไลน์

กิจกรรมลดราคา 24 ชั่วโมง ในเดือนธันวาคม 

กฎระเบียบศุลกากรและการนําเข้าของเวียดนาม

ขั้นตอนศุลกากร

เมื่อเร็ว ๆ นี้รัฐบาลเวียดนามได้ดำเนินกระบวนการใหม่ในการเสริมสร้างกฎระเบียบด้านภาษี และการนําเข้า เพื่อให้มั่นใจว่ามีการชําระภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับการซื้อสินค้าทางออนไลน์

ขณะนี้ผู้ขาย B2B และ B2C ในต่างประเทศจะต้องจ่ายภาษีจากการขายผ่านกรมสรรพากร (GDT) ผ่านพอร์ทัลภาษีออนไลน์ของเวียดนาม

สินค้าที่ถูกจํากัด และต้องห้าม

เวียดนามมีกฎระเบียบเฉพาะเกี่ยวกับการนําเข้าสินค้าบางอย่าง เช่น ยา เคมีภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ และสินค้า  เกษตร

รายการสินค้าที่ห้ามนําเข้าสามารถดูได้ที่นี่: ภาคผนวก I พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 69/2018/ND-CP

รัฐบาลเวียดนามอาจดําเนินการตรวจสอบตามคุณภาพ สุขภาพ วัฒนธรรม การกักกัน และความปลอดภัยของอาหารก่อนพิธีการทางศุลกากร รายการที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบเหล่านี้ รวมถึง สมาร์ทการ์ด โทเค็นธนาคาร ยา และเครื่องสําอาง  

ภาษีนําเข้า

เวียดนามมีระบบภาษีที่ซับซ้อน ซึ่งมีภาษีหลายประเภท รวมถึงอากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีการบริโภคพิเศษ (SCT) อัตราภาษี และการยกเว้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า แหล่งกําเนิด และปัจจัยอื่นๆ

อัตราภาษีนําเข้าอยู่ที่ 0%, 5%, 10%, 15%, 20% และ 25% ตามประเภทสินค้าของรหัส HS ส่วนใหญ่อยู่ที่ 5%

ขอแนะนําให้ทํางานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในท้องถิ่นเพื่อช่วยคุณในการนําเข้าไปยังเวียดนามซึ่งมีความซับซ้อน 

ฉลากรายละเอียดสินค้า

สินค้าที่นําเข้าต้องมีฉลาก หรือฉลากเสริม ที่มีรายละเอียดข้อมูลสําคัญ เช่น ชื่อ แหล่งกําเนิดสินค้า นิติบุคคลที่รับผิดชอบสินค้า และวันหมดอายุ 

ฉันจําเป็นต้องผ่านพิธีการศุลกากรด้วยตัวเองหรือไม่ 

กระบวนการทางศุลกากรจะขึ้นอยู่กับว่าผู้ซื้อในเวียดนามเป็นลูกค้าบุคคลธรรมดา หรือลูกค้าธุรกิจ

สําหรับผู้ซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาจะมีคําแนะนําอย่างเป็นทางการเพื่อช่วยแนะนําผู้ซื้อตลอดกระบวนการบริการเดินพิธีการศุลกากร

สําหรับลูกค้าธุรกิจที่มีบัญชี DHL จะมีบริการเดินพิธีการศุลกากร ดังนั้นผู้ขายจึงสามารถแนะนําข้อดีของพิธีการทางศุลกากรของ DHL ให้กับลูกค้าบนเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มขายสินค้าของตนเองได้ 

ส่งออกไปยังเวียดนาม: เว็บไซต์อย่างเป็นทางการและลิงก์ที่มีประโยชน์

สําหรับคําแนะนําในการส่งออกไปยังเวียดนาม ธุรกิจสามารถเยี่ยมชมบริการทางการค้าที่จัดทําโดยรัฐบาลของประเทศของตน หรือองค์กรในเวียดนาม ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่ : 

  • WTO Center & International Trade: องค์กรที่มีชื่อเสียงภายใต้ Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) ภารกิจคือการให้ข้อมูลเชิงลึก การวิเคราะห์และทรัพยากรที่มีค่าที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) และนโยบายการค้า เว็บไซต์นําเสนอข้อมูลมากมายเกี่ยวกับกฎระเบียบทางการค้าโอกาสทางการตลาด ข้อพิพาททางการค้า และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า เว็บไซต์: https://wtocenter.vn 
  • The Ministry of Industry & Trade (MOIT): หน่วยงานของรัฐที่สําคัญที่รับผิดชอบในการพัฒนา และควบคุมภาคอุตสาหกรรม และการค้าของเวียดนาม มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายการค้า ส่งเสริมการอํานวยความสะดวกทางการค้า และส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้ออํานวย เว็บไซต์ของ MOIT นําเสนอข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับกฎหมายการค้า กฎระเบียบการลงทุน การวิจัยตลาด และการริเริ่มการส่งเสริมการค้า ซึ่งทําหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าสําหรับธุรกิจที่ต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการค้าในเวียดนาม เว็บไซต์: https://moit.gov.vn/en 
  • ศุลกากรเวียดนาม: หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการจัดการขั้นตอน และข้อบังคับทางศุลกากรในเวียดนาม ดูแลกิจกรรมการนําเข้า และส่งออก เก็บภาษีศุลกากร และรับรองการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการค้า เว็บไซต์ศุลกากรเวียดนามให้ข้อมูลที่จําเป็นเกี่ยวกับขั้นตอนศุลกากร การจําแนกประเภทภาษี สถิติการค้า และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร ทําหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลที่สําคัญสําหรับธุรกิจ ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากร และข้อกําหนดการนําเข้า/ส่งออกในเวียดนาม เว็บไซต์: https://www.customs.gov.vn/index.jsp?ngon_ngu=en 
  • เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ: หน่วยงานที่ควบคุมและจัดการการตรวจสอบเฉพาะของสินค้านําเข้า-ส่งออก (สินค้ากลุ่มที่ 2): 

กฎระเบียบการนําเข้าของเวียดนาม

บางรายการต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเวียดนาม เช่น 

สินค้าที่อยู่ภายใต้โควตาภาษีนําเข้า

(ที่มา: มาตรา 11 ของหนังสือเวียน 12/2018/TT-BCT)

เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญของ DHL ในการส่งออกไปยังเวียดนาม

  • การเพิ่มขึ้นของราคากําลังเปลี่ยนวิธีการซื้อสินค้าของผู้คน: ราคาที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเวียดนามกําลังกดดันพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค ความต้องการสินค้าฟุ่มเฟือย การเดินทาง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีแนวโน้มที่จะลดลง 
  • การเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: มีความตระหนักมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคกําลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เช่น สินค้าออร์แกนิก รีไซเคิลได้ หรือนํากลับมาใช้ใหม่ได้ สําหรับผู้ขาย ยังนับเป็นโอกาสในการชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และอัตรากําไรที่ลดลง
  • ความกังวลด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: ผู้บริโภคชาวเวียดนามมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล สิ่งนี้เกิดจากความกลัวการฉ้อโกง และการโจรกรรมข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มดิจิทัล และโซเชียลเน็ตเวิร์ก มีความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลของคุณบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณเพื่อสร้างความไว้วางใจ 
  • ช้อปปิ้งบนโซเชียลมีเดีย: แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมีบทบาทสําคัญในการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในเวียดนาม Facebook เป็นผู้นําตลาดในเวียดนาม รองลงมาคือ Zalo, Instagram และ TikTok ธุรกิจจํานวนมากใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเหล่านี้ เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ เรียกใช้แคมเปญโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย และเปิดใช้งานการซื้อโดยตรงผ่านฟีเจอร์ เช่น Facebook Shops หรือ Instagram Shopping

กำลังคิดจะส่งออกไปยังเวียดนาม?

คุณมาถูกที่แล้ว! เราทราบดีว่าแนวทางข้างต้นอาจดูซับซ้อนเล็กน้อย แต่นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องเป็นพันธมิตรกับ DHL ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งระหว่างประเทศ เราจะสนับสนุนคุณผ่านกระบวนการศุลกากรทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการจัดส่งของคุณ ขายไปทั่วโลกกับ DHL!

เริ่มต้นการเดินทางของคุณที่นี่