#คําแนะนําเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ

วิธีการส่งออกไปยังเกาหลีใต้

8 นาทีอ่าน
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share

พลวัตทางการค้าระหว่างไทยและเกาหลีใต้มีการพัฒนาอย่างโดดเด่นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  สินค้าส่งออกสําคัญจากไทยไปเกาหลีใต้ ได้แก่ น้ำตาล น้ำมัน ผลิตภัณฑ์ยาง วงจรไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม และอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ในปี 2022 การส่งออกจากไทยไปเกาหลีใต้มีมูลค่า 4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตามสถิติทางการที่รายงานใน The Bangkok Post ทำให้เกาหลีใต้เป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับที่ 12 ของไทย

แต่อะไรอยู่เบื้องหลังการเติบโตที่แข็งแกร่งในความสัมพันธ์ทางการค้านี้ รากฐานมาจากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (AKFTA) ที่ลงนามในปี 2005 ข้อตกลงครั้งสําคัญนี้เป็นเครื่องมือในการยกเลิกภาษีศุลกากรสําหรับผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดที่ซื้อขายระหว่างสองประเทศ ประเทศไทยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ฉบับที่สองกับจังหวัดคยองกีของเกาหลีใต้ในเดือนกันยายน 2022 เพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตามรอย FTA ขนาดเล็กที่คล้ายกับปูซานก่อนหน้านี้

ด้วยรากฐานการค้าที่แข็งแกร่งเช่นนี้ จึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับธุรกิจไทยที่จะต้องเข้าใจความแตกต่างของการขนส่งไปยังตลาดเกาหลี ความซับซ้อนของการส่งออกไปยังเกาหลีใต้เกี่ยวข้องกับกระบวนการและข้อบังคับมากมาย บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ธุรกิจไทยมีข้อมูลเชิงลึกและแนวทางเพื่อให้มั่นใจถึงการจัดส่งไปยังเกาหลีใต้ที่ราบรื่นและสําเร็จ

การนําทางเขาวงกตการส่งออก: ประเด็นสําคัญในการขนส่งไปเกาหลีใต้

ในส่วนต่อไปนี้เราขอเสนอแผนกลยุทธ์เพื่อแนะนําผู้ส่งออกไทยให้ออกจากเขาวงกตที่ซับซ้อนของการส่งออกไปเกาหลีใต้เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนของคุณจะราบรื่นและให้ผลกําไร

การหาสินค้าที่ใช่

การทําความเข้าใจความคิด ค่านิยม และความชอบของผู้บริโภคชาวเกาหลีใต้เป็นสิ่งสําคัญ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการประเมินเทรนด์ รายงานผู้บริโภค และแม้แต่การพิจารณาปัจจัยทางวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่น ความสนใจที่เพิ่มขึ้นของเกาหลีใต้ในผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและออร์แกนิกอาจเป็นช่องทางที่มีศักยภาพสําหรับผู้ส่งออกไทยที่เชี่ยวชาญในด้านนี้

ทําความเข้าใจภาษีการค้าและมาตรการภาษี

การรับมือกับตลาดเกาหลีใต้ยังรวมถึงการทําความเข้าใจความแตกต่างทางเศรษฐกิจด้วย กุญแจสําคัญในเรื่องนี้คือ AKFTA ที่มีผลต่อภาษีศุลกากรและมาตรการทางการค้า แม้ว่าข้อตกลงครั้งสําคัญนี้จะลดภาษีศุลกากรลงอย่างมากทำให้สินค้าไทยเป็นที่ชื่นชอบในตลาดเกาหลีใต้มากขึ้น แต่นี่ไม่ใช่เกราะป้องกันที่ครอบคลุมรอบด้านเพราะภาษีบางอย่างยังคงมีอยู่ ธุรกิจต้องประเมินว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ของตนจะตรงกับข้อตกลง AKFTA หรือต้องเผชิญกับค่าภาษีและอากรเพิ่มเติม

การจำแนกระบบภาษีของเกาหลีใต้:

1. ภาษีศุลกากรทั่วไป (General customs tariff) 

ธุรกิจไทยควรตระหนักถึงอัตราภาษีศุลกากรทั่วไปเมื่อส่งออกสินค้าไปยังเกาหลีใต้ ภาษีประเภทนี้เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ไม่อยู่ในขอบเขตของการจําแนกประเภทภาษีเฉพาะอื่น ๆ ที่กล่าวไว้ด้านล่าง กําหนดให้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่เข้าสู่เกาหลีใต้ภายใต้เงื่อนไขภาษีศุลกากรทั่วไปนี้จะต้องเสียอากรและภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

2. ภาษีพิเศษที่เท่ากัน (Preferential tariff)

เกาหลีใต้มอบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรให้กับประเทศต่างๆที่ลงสัญญา FTA  ร่วมกันซึ่งรวมถึงไทย ภายในภาษีหมวดนี้สินค้าจะได้รับสิทธิพิเศษที่แตกต่างกันตามข้อกําหนด FTA:

การลดภาษีทันที: เมื่อข้อตกลง FTA เริ่มมีผล สินค้าจะได้รับการยกเว้นภาษีทันที

การลดภาษีตามขั้น: ภาษีจะลดลงอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้สําหรับสินค้าเหล่านี้

สินค้าที่ไม่ได้กําหนดเวลาและมีอัตราอากรคงที่: สินค้าบางอย่างอยู่นอกขอบเขตของการลดภาษีตามขั้นทําให้ต้องเสียภาษีต่ออัตราอากรคงที่

เมื่อพิจารณาข้อตกลง AKFTA อย่างละเอียดแล้ว เราพบว่าสินค้าที่ส่งออกจากประเทศไทยซึ่งเป็นสมาชิกของอาเซียน ถูกแบ่งออกเป็นสามประเภท:

สินค้าปกติ: สินค้าในกลุ่มนี้จะมีอัตราภาษีเป็นศูนย์

รายการสินค้าอ่อนไหว: อัตราภาษีของสินค้ากลุ่มนี้จะลดลงเรื่อย ๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด

รายการสินค้าอ่อนไหวสูง: อัตราภาษีที่กําหนดสําหรับสินค้าประเภทนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

3. อัตราภาษีต่างตอบแทน (Reciprocal tariff)

บทบัญญัติที่น่าสนใจในระบบภาษีของเกาหลีใต้คืออัตราภาษีต่างตอบแทน กลไกนี้มีผลเฉพาะกับประเทศที่ทำสัญญาภายใต้ AKFTA ตัวอย่างเช่น หากประเทศไทยที่มี FTA กับเกาหลีใต้ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราภาษีสูงหรืออัตราภาษีไม่กําหนดเวลา เกาหลีใต้จะเก็บภาษีโดยใช้อัตราภาษีที่เหมือนกัน

อากรและภาษีนําเข้าเพิ่มเติม

เมื่อพิจารณาถึงวิธีการส่งออกไปยังเกาหลีใต้ ธุรกิจต้องคํานึงถึงมากกว่าเพียงภาษีศุลกากร มูลค่าของผลิตภัณฑ์เป็นตัวกําหนดอากรที่ต้องชําระซึ่งระบุผ่านพิกัดศุลกากร (HS Code) ระบบการจําแนกประเภทช่วยศุลกากรในการเรียกเก็บอากรที่เหมาะสม  อากรนําเข้าเฉลี่ยของเกาหลีใต้อยู่ที่ 8% ของมูลค่าสินค้า แต่สินค้าอื่น ๆ เช่น อาหารทะเล เสื้อผ้า และยาสูบอาจมีอัตราอากรที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้การนําเข้าไปยังเกาหลีใต้ทั้งหมดต้องเผชิญกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) มาตรฐาน 10% เรียกง่าย ๆ ก็คือ ภาษีการบริโภคที่เรียกเก็บในทุกขั้นตอนการผลิต สินค้าอุปโภคบริโภคฟุ่มเฟือยและคงทนบางชนิดยังต้องเสียภาษีสรรพสามิต 10% - 20% นอกจากนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ต้องเสียภาษีสุรา 72% ต่อลิตร

การนําทางกระบวนการส่งออกของไทย

ก่อนที่จะเจาะตลาดที่มีผลตอบแทนสูงอย่างเกาหลีใต้ ธุรกิจไทยต้องมีความรอบรู้ในขั้นตอนการส่งออกของประเทศไทยเป็นอย่างดี:

 • การลงทะเบียนระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ (E-customs): ขั้นตอนแรกนี้เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนําเข้าและส่งออกเพียงครั้งเดียว
 • การตรวจสอบสินค้าควบคุม: ขั้นตอนนี้สินค้าจะถูกจัดประเภทตามความจำเป็นสําหรับใบอนุญาตส่งออกและจัดหมวดหมู่ตามข้อกําหนดของเอกสาร
 • การยื่นข้อมูลและการตรวจสอบ: เอกสารที่จําเป็นจะถูกส่งไปยังระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบ
 • การชําระภาษี: แม้ว่าสินค้าหลายรายการจะมีภาษีในอัตราร้อยละศูนย์ แต่สินค้าเฉพาะบางอย่างมีค่าภาษีส่งออก
 • การตรวจสอบและการปล่อยสินค้า: ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์จะแนะนําการตรวจสอบตามการจัดหมวดหมู่ของการจัดส่ง

รู้จักกับสินค้าต้องห้ามและสินค้าต้องกำกัด

สิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือการตระหนักถึงสินค้าที่ห้ามส่งออก ในประเทศไทยมีสินค้าหลากหลายประเภทที่ห้ามส่งออกโดยเด็ดขาด เช่น ยาเสพติด สกุลเงินปลอม และสินค้าที่มีลายธงชาติไทยที่ไม่เหมาะสม และสินค้าอื่น ๆ เช่น อาวุธปืนที่ต้องได้รับการอนุญาตพิเศษ นอกจากนี้โปรดอย่าลืมเรื่องข้อจํากัดของสกุลเงินหากคุณจะนำเงินบาทจํานวนมากออกนอกประเทศ

ในส่วนของเกาหลีใต้ สามารถดูสรุปได้ด้านล่าง:

สินค้าต้องห้ามในเกาหลีใต้

สินค้าที่คุณไม่สามารถส่งออกไปยังเกาหลีใต้ได้แก่:

 • อาหารปลอม รวมถึงเงินปลอม
 • หนังสือหรือสื่ออื่น ๆ ที่มีเนื้อหาฝ่าฝืนคําสั่งรัฐธรรมนูญและเป็นอันตรายต่อประชาชน
 • ข้อมูลที่เป็นความลับหรือเอกสารข่าวกรอง
 • ยาเสพติดผิดกฎหมาย

สินค้าที่ถูกกำกัดในเกาหลีใต้

คุณจะต้องได้รับอนุญาตหรือใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเกาหลีใต้ก่อนจัดส่งสินค้า เช่น:

 • อาวุธ ได้แก่ ปืน ดาบ ดินปืน และวัตถุระเบิด
 • ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ (CITES)
 • ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ รวมทั้งเนื้อสัตว์ ขนสัตว์ และหนังสัตว์
 • โลหะมีค่า
 • พืช ผักและผลไม้

ความสําคัญของการเป็นพันธมิตรกับบริษัทโลจิสติกส์ที่เหมาะสม

การรับมือกับความซับซ้อนของการขนส่งระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งไปยังประเทศที่มีกฎระเบียบที่เข้มงวดอย่างเกาหลีใต้นั้นต้องการมากกว่าแค่การทําความเข้าใจขั้นตอนศุลกากร แม้ว่าการตระหนักถึงกฎระเบียบเหล่านี้มีความสําคัญอย่างปฏิเสธไม่ได้แต่ก็มีองค์ประกอบอื่นที่สําคัญไม่แพ้กัน นั่นคือการเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เชื่อถือได้ ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ทํามากกว่าแค่ดูแลการส่งออกพัสดุของคุณไปยังเกาหลีใต้ พวกเขาทําหน้าที่เป็นไกด์ของคุณเพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดส่งเป็นไปตามกฎระเบียบศุลกากรของทั้งประเทศต้นทางของคุณและเกาหลีใต้

เมื่อคุณเจาะลึกลงไปในกระบวนการจัดส่ง อุปสรรคแรกที่คุณจะพบคือการเตรียมเอกสาร ดังนั้นความเชี่ยวชาญของพันธมิตรด้านลอจิสติกส์ที่เชื่อถือได้จะมีส่วนช่วยอย่างมากในจุดนี้

เอกสารสําคัญสําหรับการขนส่งไปยังเกาหลีใต้

ในเวทีการขนส่งต่างประเทศขนาดใหญ่ การมีเอกสารที่ถูกต้องอยู่เพียงปลายนิ้วถือเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเป็นพันธมิตรกับ DHL Express คุณจะได้รับบริการจากศุลกากรที่ได้มาตรฐานเพื่อช่วยเหลือในการดําเนินพิธีการศุลกากรทั้งหมดของคุณ รวมถึงรายการเอกสารการขนส่งที่จําเป็น เช่น:

 • ใบรับส่งสินค้าทางอากาศ
 • ใบตราส่งสินค้า
 • ใบกำกับสินค้าพาณิชย์และศุลกากร
 • บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ
 • เอกสารข้อมูลสินค้า
 • ใบรับรอง KC

กรมศุลกากรเกาหลีใต้ขึ้นชื่อเรื่องความละเอียดถี่ถ้วนในทุกขั้นตอน ขั้นตอนเชิงรุกเพื่อผ่านจุดตรวจโดยเร็วจำเป็นต้องอัปโหลดเอกสารสําคัญเหล่านี้ไปยัง UNIPASS ซึ่งเป็นอินเทอร์เฟซศุลกากรหลักของเกาหลี

การนําทางพิธีการศุลกากรของเกาหลีใต้

ทันทีที่พัสดุของคุณมาถึงเกาหลีใต้ พัสดุจะถูกนําเข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองอย่างเข้มงวด ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะคัดกรองเอกสารการสำแดงศุลกากรของคุณอย่างละเอียด ตรวจสอบคําอธิบายผลิตภัณฑ์ มูลค่าตลาด ปริมาณ การชั่งน้ำหนัก ใบรับรองแหล่งกําเนิดสินค้า และอื่น ๆ ในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกันหรือคลาดเคลื่อน จะมีการแก้ไขและตรวจสอบซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าพัสดุทุกชิ้นตรงตามมาตรฐานศุลกากรของประเทศ กระบวนการนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเกาหลีใต้ในการสร้างความมั่นใจว่ามีเพียงการขนส่งที่ถูกต้องเท่านั้นที่ผ่านพรมแดนเกาหลีใต้ไปได้

ลดความล่าช้าและหลีกเลี่ยงค่าปรับ

ในเรื่องของการขนส่งนั้นความผิดพลาดเล็กน้อยของเอกสารอาจทําให้เกิดความล่าช้าอย่างมากหรือส่งผลให้เกิดการยึดพัสดุ การไม่สำแดงพัสดุอาจทำให้เกิดค่าปรับจํานวนมาก รากฐานที่สําคัญของการจัดส่งที่ประสบความสําเร็จคือเอกสารที่ถูกต้องและความโปร่งใสในการเจรจากับพิธีการศุลกากรเกาหลีใต้ การปฏิบัติตามข้อกําหนดอย่างเคร่งครัดสามารถรับประกันได้ในเรื่องการส่งตรงเวลาและลดความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น

สรุปได้ว่าเมื่อคุณเตรียมเอกสารเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่สําคัญคือการบรรจุสินค้า การตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณได้รับการบรรจุอย่างปลอดภัยเป็นมากกว่าข้อควรระวังซึ่งแสดงถึงการทุ่มเทเพื่อความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ ขณะที่พัสดุเดินทางไปในเส้นทางทางอากาศที่พลุกพล่าน และผ่านเส้นทางเครือข่ายที่ซับซ้อนข้ามทวีป บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมจะทําหน้าที่เป็นแนวป้องกันด่านแรกของพัสดุ ไม่เพียงแต่ป้องกันสิ่งของจากความเสียหายภายนอก เช่น แรงกระทบหรือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังเสริมความมั่นคง ลดความเสี่ยงของการเคลื่อนไหวภายในกล่องหรือการเขย่า นอกจากนี้สินค้าที่บรรจุอย่างดียังแสดงถึงความเป็นมืออาชีพและความเอาใจใส่ไปยังผู้รับเพื่อตอกย้ำความน่าเชื่อถือของแบรนด์หรือบริการของคุณ ในท้ายที่สุดการขนส่งผลิตภัณฑ์ของคุณที่ได้รับการปกป้องด้วยบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงจะกลายเป็นข้อพิสูจน์ถึงความใส่ใจเพื่อคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า การตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณได้รับการบรรจุอย่างปลอดภัยรับประกันความปลอดภัยได้ถึงจะเดินทางข้ามทวีป

การเป็นพันธมิตรกับสิ่งที่ดีที่สุด: ทําไม DHL Express จึงโดดเด่น

เมื่อคิดที่จะส่งของไปเกาหลีใต้ DHL Express เป็นผู้นําด้วยเหตุผลหลายประการ:

 • DHL Express สามารถเข้าถึงทั่วโลกได้โดยให้บริการจัดส่งแบบ door-to-door ไปทั่วทุกมุมโลก
 • กระบวนการจัดส่งที่รวดเร็วของเราได้รับการพัฒนาโดยแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น MyDHL+ และบริการขนส่งแบบ On-Demand Delivery  (ODD) ทําให้การขนส่งรวดเร็วและใช้งานง่าย
 • ความยืดหยุ่นของบริการเรานั้นถือเป็นจุดเด่น ตอนนี้ลูกค้าเช่นคุณสามารถมีอิสระในการกําหนดเวลาและสถานที่สําหรับการขนส่งพัสดุ
 • เครือข่ายที่กว้างขวางของเราครอบคลุม 220 ประเทศซึ่งรวมถึงเกาหลีใต้ แสดงถึงความสามารถในเข้าถึงที่กว้างขวางและความน่าเชื่อถือของเรา

สะดวกยิ่งกว่าเดิมด้วยระบบติดตามแบบเรียลไทม์ของเรา ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งเพื่อให้มั่นใจถึงความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการขนส่ง และคุณยังมีสิทธิในการกำหนดเวลาในการรับพัสดุ

การก้าวสู่เวทีระดับโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีโอกาสประสบผลสำเร็จสูงเช่นเดียวกับเกาหลีใต้จำเป็นต้องใช้ความรู้และพันธมิตรด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการเข้าถึงระดับโลก ความน่าเชื่อถือ และการยืดหยุ่นเรื่องเวลา DHL Express จึงกลายเป็นพันธมิตรที่ขาดไม่ได้ พร้อมที่จะยกระดับเกมการขนส่งระหว่างประเทศของคุณแล้วหรือยัง