#คําแนะนําด้านโลจิสติกส์

วิธีหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการดําเนินพิธีการศุลกากร

5 นาทีอ่าน
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share

เมื่อโลกเชื่อมกันมากขึ้น ธุรกิจพยายามเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือเป้าหมายใหม่ๆ เพื่อลดช่องว่างระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศเติบโตขึ้นมาก ทำให้พิธีการทางศุลกากรมีความสำคัญมากเพราะเป็นปัจจัยหลักที่ธุรกิจต้องทำตามอย่างถูกต้องและเคร่ดครัด อย่างไรก็ตามการขยายการค้าทั่วโลกนี้ก็ตามมาด้วยความท้าทายหลายประการ โดยเฉพาะพิธีศุลกากรที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศปลายทาง 

ศุลกากรทําหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ด่านหน้าประเทศของตัวเอง เพื่อให้การนำเข้าเป็นไปอย่างถูกต้อง ปลอดภัย แต่กฎระเบียบทางศุลกากรนั้นมีมากมาย และอาจทําให้เกิดความล่าช้า และอาจส่งผลต่อการดําเนินงานในด้านผลกําไรและความน่าเชื่อถือของธุรกิจ ดังนั้นความเข้าใจพิธีการทางศุลกากรจึงจำเป็นและสำคัญมากสำหรับผู้ส่งออกจากประเทศไทย

ความจําเป็นในการหลีกเลี่ยงความล่าช้าทางศุลกากร

ค่าธรรมเนียมพิธีการศุลกากร อากรที่เกิดอย่างไม่คาดคิด หรือภาษี สามารถหยุดของการจัดส่งได้เลย ทุกๆ ชั่วโมงที่ล่าช้าที่ศุลกากรนั่นหมายถึงรายได้ที่หายไป และค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น ซึ่งรวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ ค่าปรับสําหรับการไม่ปฏิบัติตาม และการสูญเสียความไว้วางใจของลูกค้า ในยุคปัจจุบันที่ลูกค้าความอดทนในการรอสินค้ามีแนวโน้มลดลงเนื่องจากคุ้นชินกับการส่งวันนี้ ได้รับวันถัดไป การเกิดความล่าช้าทางศุลกากรสามารถส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของธุรกิจที่สร้างมาอย่างยากเย็น

เคล็ดลับเพื่อขั้นตอนศุลกากรที่ราบรื่น

พิธีการทางศุลกากรไม่มีสูตรสำเร็จ เวลาที่ใช้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้า ปริมาณการนําเข้า และข้อกำหนดของแต่ละประเทศ ขั้นตอนเริ่มต้นตั้งแต่การตรวจสอบเบื้องต้นไปจนถึงการเคลียร์ขั้นสุดท้าย ในบางครั้งก็อาจใช้เวลาไม่นานและจบภายใน 1 วัน หรืออาจใช้เวลามากกว่านั้น โดยเฉพาเมื่อจําเป็นต้องมีการตรวจสอบทางกายภาพ

วิธีที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินพิธีการทางศุลกากรอย่างราบรื่น คือการใช้แนวทางเชิงรุก ด้านล่างนี้คือกับเคล็ดลับและคู่มือที่สำคัญสำหรับหลีกเลี่ยงความล่าช้า

1. รู้จักสิ่งของต้องห้ามและของต้องกำกัด

หากคุณส่งสินค้าต้องห้ามหรือต้องกำกัด จะต้องเจอกับความล่าช้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่าลืมศึกษาและทําความเข้าใจกฎระเบียบศุลกากรสําหรับประเทศปลายทางก่อนจัดส่ง แต่ละประเทศมีรายการสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของต้องกำกัดแตกต่างกันไป แล้ว 2 อย่างนี้ต่างกันอย่างไร? 

  • สิ่งของต้องห้าม (Prohibited goods) คือ สินค้าที่ไม่สามารถนําเข้ามาในประเทศได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือไม่ว่าในกรณีใดๆ
  • สินค้าที่ถูกจํากัด(Restricted goods) คือ  สินค้าที่ยังสามารถนําเข้าประเทศได้แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อบังคับ หรือข้อกําหนดเฉพาะ ซึ่งอาจหมายถึงการได้รับใบอนุญาตบางอย่าง ชําระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หรือมีลักษณะพิเศษ 

2. เตรียมเอกสารที่จําเป็นทั้งหมด

การเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนเป็นสิ่งสําคัญสำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศ เนื่องจากเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน อาจนําไปสู่ความล่าช้าหรือค่าปรับทางศุลกากร การจัดส่งทุกครั้งต้องการเอกสารเฉพาะ เช่น ใบแจ้งหนี้ รายการบรรจุภัณฑ์ (Packing lists) และใบรับรองแหล่งกําเนิดสินค้า (Certificates of origin) อย่าลืมตรวจสอบเอกสารทั้งหมดอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องและครบถ้วนก่อนจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ

หากคุณกําลังจัดส่งสินค้าต้องกำกัด คุณอาจต้องเตรียมเอกสารรับรองหรือใบอนุญาตเพิ่มเติม เช่น ส่งจากไทยไปยังสหราชอาณาจักร ควรทราบว่าอาหารหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์บางชนิดได้รับการคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) เช่น หากคุณกําลังจัดส่งผลิตภัณฑ์ความงามที่มีสารสกัดจากคาเวียร์ คุณต้องยื่นขอใบอนุญาต CITES ก่อนส่งออก 

3. ระบุรหัส HS เพื่อให้ระบุรายการได้ง่าย

การใช้พิกัดศุลกากร หรือ Harmonised System (HS Cide) เป็นกุญแจสำคัญสำหรับการส่งออกไปต่างประเทศ HS Code คือหัสสากลที่ใช้ระบุเพื่อจำแนกประเภทของสินค้า ง่ายต่อการดำเนินพิธีการทางศุลกากร เช่น หากคุณกําลังส่งออกสมุนไพรหรือเครื่องเทศจากประเทศไทย คุณจะต้องใช้พิกัด HS Code เฉพาะ หรือหากคุณจัดส่งโหระพาหรือใบกระวาน และด้วยการแนบรหัส HS "0910.99.10" เจ้าหน้าที่ศุลกากรของเกาหลีใต้ก็จะสามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่าเป็นใบโหระพา และเป็นสมุนไพรหอมแห้งสําหรับใช้ในการทําอาหาร

การใช้ HS Code ผิดหรือระบุไม่ครบถ้วน เช่น การใช้พิกัดสลับกันสําหรับใบกระวานกับสมุนไพรหรือเครื่องเทศอื่น อาจนําไปสู่ความเข้าใจผิด หรือการตรวจสอบเพิ่มเติม หรือแย่ที่สุดคือเกิดความล่าช้า อย่าลืมตรวจสอบพิกัดศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่คุณกําลังนําเข้าหรือส่งออก และระบุไว้อย่างถูกต้องชัดเจนในเอกสารด้วย

4. เอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง

รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ไม่ถูกต้องหรือหายไป สามารถสร้างปัญหาให้กับผู้ส่งออก-นำเข้าได้ เสียทั้งเวลาและเงิน เพื่อการจัดส่งระหว่างประเทศที่ราบรื่น ให้เตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนเสมอ เช่น คําอธิบายผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม ไม่กว้างหรือคลุมเครือมากเกินไปน  อธิบายลักษณะสินค้าอย่างชัดเจน – แทนที่จะระบุว่า "อิเล็กทรอนิกส์" ให้ระบุ "สมาร์ทโฟนรุ่น XYZ" สำคัญคือคุณต้องระบุรายละเอียดที่ถูกต้องและมีใบรับรองหรือใบอนุญาตที่จําเป็นทั้งหมด เอกสารที่ครบถ้วน ถูกต้องจะหลีกเลี่ยงความล่าช้าทางศุลกากรได้

5. เหนือกว่าในด้านอากรและภาษี

อากรหรือภาษีที่ไม่คาดคิดอาจทําให้การจัดส่งหยุดชะงักได้ ความไม่แน่นอนว่าใครควรเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียม หรือการที่ไม่ชําระทันที อาจเกิดความล่าช้าทางศุลกากรได้ การสำแดงมูลค่าน้อยกว่าความเป็นจริงก็อาจทําให้คุณถูกปรับในโทษฐานการหลีกเลี่ยง ซึ่งนําไปสู่บทลงโทษ ในขณะที่การสำแดงเกินกว่ามูลค่าจริง ก็จะทําให้ค่าใช้จ่ายของคุณสูงเกินจริงโดยไม่จําเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดส่งเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว ให้วางแผนและคํานวณอากรหรือภาษีที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะถึงศุลกากร 

สําหรับผู้ส่งสินค้าที่กําลังมองหาโซลูชันที่ครอบคลุมแพลตฟอร์มการจัดการการจัดส่งของ DHl Express เช่น MyDHL + นําเสนอเครื่องมือแบบบูรณาการที่ไม่เพียง แต่ช่วยในการคํานวณอากรและภาษี แต่ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าการจัดส่งเป็นไปตามข้อกําหนดด้าน  กฎระเบียบทั้งหมด

DHL Express จะช่วยผู้ส่งออกไทยได้อย่างไร

พิธีการทางศุลกากรที่ราบรื่นต้องมีการเตรียมและวางแผนอย่างครอบคลุม วางแผนทุกรายละเอียดและคาดการณ์ถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น ธุรกิจผู้ส่งออกไทยสามารถมั่นใจได้ว่าบริการการจัดส่ง DHL Express นั้นมีประสิทธิภาพ ส่งทันเวลา และผ่านพิธีการทางศุลกากรโดยมีอุปสรรคน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การส่งของทั่วโลกมีความซับซอนมากและต้องใช้ความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านพิธีการศุลกากร ทีมศุลกากรของ DHL Express เข้าใจขั้นตอนและพิธีศุลกากรในประเทศต่างๆอย่างลึกซึ้ง ด้วยประสบการณ์จากทั่วโลก พร้อมทุ่มเทในทุกประเทศที่เครือข่ายของเราครอบคลุม  รวมถึงประเทศไทย 

นอกจากนี้บริการของ DHL Express ยังสนับสนุนพิธีการศุลกากรเพื่อให้เหมาะสมของประเภทของธุรกิจ รวมทั้งดําเนินพิธีการศุลกากรโดยปกติและซับซ้อน สําหรับธุรกิจไทยที่มีการร่วมทุนทั่วโลก การเป็นพันธมิตรกับเราทําให้มั่นใจทั้งเรื่องการจัดส่งแลพความถูกต้องของการจัดส่งอีกด้วย เปิดบัญชีธุรกิจดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส แล้วยกระดับประสบการณ์การค้าระหว่างประเทศของคุณเลย!