#คําแนะนําด้านโลจิสติกส์

วิธีปรับการจัดการซัพพลายเชนเพื่อการเติบโตในตลาดโลก

4 นาทีอ่าน
facebook sharing button
twitter sharing button
linkedin sharing button
Smart Share Buttons Icon Share

ธุรกิจที่รวดเร็วในปัจจุบันเรียกร้องให้มีแนวทางที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการจัดการซัพพลายเชน บริษัทที่อยากนําหน้าคู่แข่งต้องให้ความสําคัญกับการปรับปรุงการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของตน ในบล็อกนี้ เราจะสํารวจ 5 กลยุทธ์เพื่อช่วยให้ธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศและยกระดับการจัดการซัพพลายเชนทั่วโลก

1. ประเมินกระบวนการทำงานในปัจจุบัน

ในการเริ่มต้นปรับปรุงการดําเนินงานด้านโลจิสติกส์ทั่วโลกของคุณ สิ่งสําคัญคือต้องประเมินกระบวนการจัดการซัพพลายเชนในปัจจุบันของคุณ เริ่มต้นด้วยการทําแผนที่ซัพพลายเชนทั้งหมด ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบเบื้องต้น ไปจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปให้กับลูกค้าของคุณ การแสดงภาพนี้จะช่วยให้คุณระบุผู้เล่นหลัก บทบาท และวิธีที่พวกเขาโต้ตอบกัน

เมื่อแมปซัพพลายเชนของคุณแล้ว ให้ตรวจสอบเพื่อระบุปัญหาคอขวด ความไร้ประสิทธิภาพหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นที่อาจเกิดขึ้น ปัญหาทั่วไปอาจรวมถึงระยะเวลารอคอยสินค้าที่ยาวนานจากซัพพลายเออร์ การหยุดทํางานของการผลิต หรือข้อจํากัดด้านกําลังการผลิตในการขนส่งและคลังสินค้า การระบุพื้นที่ปัญหาเหล่านี้เป็นขั้นตอนแรกในการจัดการและสร้างซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. รับข้อมูลแบบเรียลไทม์

วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งในการเริ่มปรับปรุงกระบวนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของคุณคือการรับข้อมูลแบบเรียลไทม์  Internet of Things (IoT) มีบทบาทสําคัญในการจัดการซัพพลายเชนสมัยใหม่ ทําให้ธุรกิจมีโอกาสรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ 

ในความเป็นจริง จากการสํารวจในปี 2022 ที่จัดทําโดย International Business Machines Corporation (IBM) เกือบครึ่งหนึ่งของ Chief Supply Chain Officer (CSCOs) และ Chief Operating Officers (COO) 1,500 คนที่สํารวจได้รวมเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติใหม่เข้ากับการดําเนินงานซัพพลายเชนในช่วงสองปีที่ผ่านมา แนวทางนี้เพิ่มความสามารถในการคาดการณ์ ความยืดหยุ่น และความชาญฉลาดให้กับซัพพลายเชน ทําให้บริษัทต่างๆ มีความได้เปรียบในการแข่งขัน

ด้วยความช่วยเหลือของเซ็นเซอร์ อุปกรณ์ และระบบอัตโนมัติ บริษัทต่างๆ สามารถรวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ของการดําเนินงานในซัพพลายเชนได้อย่างง่ายดาย รวมถึงระดับสินค้าคงคลัง เงื่อนไขการขนส่ง และความต้องการในการบํารุงรักษา ข้อมูลแบบเรียลไทม์นี้ช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ลดขยะและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและการจัดการซัพพลายเชน

3. จัดตั้งศูนย์กลางโลจิสติกส์แบบรวมศูนย์

เพื่อจัดการความซับซ้อนของการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศให้ดียิ่งขึ้น ให้พิจารณาพัฒนาศูนย์กลางโลจิสติกส์แบบรวมศูนย์ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ทําหน้าที่เป็นจุดโฟกัสสําหรับการจัดการซัพพลายเชนทั่วโลกของคุณ การรวมการจัดส่งและการจัดการการส่งต่อในการขนส่งสินค้า พิธีการทางศุลกากรและหน้าที่ที่จําเป็นอื่นๆ

การรวมกระบวนการและฟังก์ชันต่างๆ ไว้ในที่เดียว คุณจะสามารถปรับปรุงโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทั่วโลกได้ในประเทศไทย และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมได้ นอกจากนี้ ฮับที่ออกแบบมาอย่างดียังช่วยให้เกิดการมองเห็นและควบคุมซัพพลายเชนได้ดีขึ้น ช่วยให้คุณตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของดีมานต์หรือการหยุดชะงักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. ลงทุนในทรัพยากรบุคคลและการฝึกอบรม

แม้ว่าเทคโนโลยีจะมีบทบาทสําคัญในการปรับปรุงกระบวนการจัดการซัพพลายเชนของคุณ แต่ทรัพยากรบุคคลยังคงมีความสําคัญเท่าเทียมกัน เพื่อให้มั่นใจถึงความสําเร็จในการจัดการซัพพลายเชนทั่วโลก สิ่งสําคัญคือต้องลงทุนในพนักงานของคุณโดยให้โอกาสในการฝึกอบรมและการพัฒนาที่ครอบคลุม ซึ่งอาจรวมถึงหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการซัพพลายเชน กฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ และการจัดการการขนส่ง 

ทีมงานมืออาชีพที่มีทักษะและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศสามารถช่วยให้องค์กรของคุณก้าวผ่านความซับซ้อนของการค้าโลก ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด และปรับตัวให้เข้ากับภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของการจัดการซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน

นอกจากนี้ ให้พิจารณาจ้างผู้มีความสามารถเฉพาะทางที่มีประสบการณ์ในการจัดการซัพพลายเชนทั่วโลก บุคคลเหล่านี้สามารถนําความเชี่ยวชาญอันมีค่ามาสู่องค์กรของคุณและช่วยปรับปรุงการดําเนินงานด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของคุณ

5. ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์ระดับโลก

ความซับซ้อนของการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศอาจเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสสําหรับธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นค้าขายไปทั่วโลก ดังนั้น การร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์อย่าง DHL Express จะทำให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์และได้ใช้ทรัพยากรที่มีประสบการณ์ของเราเพื่อให้ก้าวผ่านความซับซ้อนของการค้าระหว่างประเทศไปได้  DHL Express มีชื่อเสียงด้านความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ทั่วโลก นําเสนอบริการที่หลากหลายซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจในประเทศไทย

ความร่วมมือกับผู้นําในอุตสาหกรรมอย่าง DHL Express ยังทำให้คุณได้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น คลังสินค้า พิธีการทางศุลกากร และการจัดการการขนส่ง ช่วยให้องค์กรของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่โฟกัสหลักของธุรกิจ และปล่อยให้เรื่องความซับซ้อนด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศเป็นหน้าที่ของเรา เปิดบัญชีธุรกิจดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสเพื่อเริ่มต้นเส้นทางการค้าระหว่างประเทศไปกับเรา

ปรับกระบวนการจัดการซัพพลายเชนเพื่อความสําเร็จของธุรกิจ

เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตในตลาดโลกที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน สิ่งสําคัญที่ธุรกิจต้องตระหนักถึงคือการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ คำแนะนำในการดําเนินการ 5 ขั้นตอนข้างต้นจะช่วยให้บริษัทในประเทศไทยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและให้บริการลูกค้าทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้น ด้วยกลยุทธ์และความร่วมมือที่เหมาะสม ธุรกิจจะก้าวผ่านความซับซ้อนด้านการจัดการซัพพลายเชนทั่วโลกและประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนในตลาดต่างประเทศได้