Nawigacja i treść

31.01.2020 r. Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej. Od 01.01.2021 r. obowiązują nowe zasady wymiany handlowej UE z Wielką Brytanią, w tym odprawa celna i VAT. Nie dotyczą one Irlandii Północnej.

 

WSPIERAMY TWÓJ BIZNES W NOWYCH WARUNKACH


DHL eCommerce świadczy odprawę celną na zasadach DAP (DDU) - dostarczone, cło nieopłacone

Przesyłki do Wielkiej Brytanii

Zobacz, jak wygląda nadanie i doręczenie przesyłki oraz usługi dodatkowe.

Jak przygotować się do wysyłki ?

Zadbaj o EORI, Vat Registration Number oraz upoważnienie do odprawy celnej.

Odprawa celna - warunki i dopłaty

Sprawdź, warunki odprawy celnej Incoterms i dopłaty z jej tytułu.

Dane celne


Zobacz, jakie dane potrzebne będą do utworzenia przesyłki w DHL24 i co to jest kod taryfy celnej.

Dokumenty celne w narzędziach DHL

Sprawdź, jakie dokumenty będą generować się automatycznie w narzędziu DHL.

Ograniczenia w przewozie towarów


Sprawdź, jakich towarów nie można wwozić do Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2021.

DHL PARCEL CONNECT - PRZESYŁKI DO WIELKIEJ BRYTANII

Brak usługi DHL Parcel Return Connect i DHL Parcel Return International

Przesyłki z odprawą uproszczoną

 • Przesyłki jednoelementowe do 30 kg
 • Maksymalne wymiary 1 x 0,5 x 0,5 m
 • Minimalne wymiary 0,01 x 0,15 x 0,11 m
 • Maksymalna długość przesyłki 1,5 m
 • Maksymalny obwód nie może przekroczyć 3 m
  (1 x długość + 2 x szerokość + 2 x wysokość)

Przesyłki z odprawą indywidualną

 • Przesyłki jednoelementowe do 31,5 kg
 • Maksymalne wymiary 1,2 x 0,6 x 0,6 m
 • Minimalne wymiary 0,01 x 0,15 x 0,11 m
 • Maksymalna długość przesyłki 2 m
 • Maksymalny obwód nie może przekroczyć 3,6 m
  (1 x długość + 2 x szerokość + 2 x wysokość)

NADANIE I DORĘCZENIE PRZESYŁKI

 • Przygotuj przesyłki online - w narzędziach elektronicznych udostępnionych przez DHL
 • Wydrukuj etykiety i dokumenty celne
 • Nadaj, jak Ci wygodnie - u kuriera lub w Punkcie DHL
 • Doręczenie w systemie "od drzwi do drzwi" oraz do punktu odbioru (tylko dla odprawy indywidualnej)
 • Przewidywany termin doręczenia - 4 dni robocze
 • Doręczenia od poniedziałku do piątku

USŁUGI DODATKOWE

 • Ubezpieczenie przesyłki
 • Powiadomienia e-mail/sms
 • Informacja o statusie przesyłki

**Nie dotyczy przesyłek z odprawą uproszczoną.

 • Nadanie w DHL POP
 • Odbiór w DHL POP**
 • Potwierdzenie doręczenia**

WARUNKI ŚWIADCZENIA ODPRAWY CELNEJ

Warunki Incoterms określają podział kosztów transportu, odpowiedzialności i ryzyka pomiędzy nadawcę i odbiorcę paczki.

DOPŁATY Z TYTUŁY ODPRAWY CELNEJ

Dopłata za odprawę uproszczoną

 • Do maksymalnej wartości towaru 1 000 EUR.
 • Brak możliwości otrzymania potwierdzenia wywozu,  uprawniającego do zastosowania 0% stawki VAT w eksporcie.
 • Wymaga samodzielnego przygotowania deklaracji CN23 i faktury proforma w narzędziu DHL. Wydrukowane dokumenty celne należy załączyć przesyłki w 2 egzemplarzach.

Dopłata za odprawę indywidualną

 • Do maksymalnej wartości towaru 100 000 PLN.
 • Daje możliwość otrzymania potwierdzenia wywozu, uprawniającego do zastosowania 0% stawki VAT w eksporcie.
 • Wymaga weryfikacji przez DHL eCommerce w Holandii na podstawie uzupełnionego formularza wdrożenia klienta, udzielenia DHL eCommerce pełnomocnictwa do działania w charakterze przedstawiciela bezpośredniego do dokonywania zgłoszeń przewidzianych w przepisach celnych oraz załączenia do przesyłki faktury handlowej w formie elektronicznej.

Dopłata za każdy kod taryfy celnej powyżej 5 (nie dotyczy przesyłek z odprawą uproszczoną)

Kod taryfy celnej to ciąg cyfr przypisany do danej kategorii towarów. Na jego podstawie identyfikuje się dany produkt i  pobiera odpowiednią należność przy odprawie. Jeżeli w przesyłce liczba kodów taryfy celnej przekroczy 5, to za każdy dodatkowy kod taryfy celniej zostanie naliczona dopłata.

 

O szczegóły oferty DHL zapytaj swojego przedstawiciela handlowego

 

PRZESYŁKI DO WIELKIEJ BRYTANII

ODPRAWA CELNA - PRZEPROWADZIMY JĄ DLA CIEBIE

Wybór procedury zależy od tego, czy chcesz odzyskać VAT oraz od tego jakiej wartości jest Twój towar

 

Czy chcesz odzyskać VAT?

 

NIE

 • Odprawa celna uproszczona  do 1000 EUR

TAK

 • Odprawa celna indywidualna do 100 000 PLN

CZEGO POTRZEBUJESZ DO WYSYŁKI?

Odprawa celna uproszczona

Numer EORI

VAT REGISTRATION NUMBER

 

 

Odprawa celna indywidualna

Numer EORI

VAT REGISTRATION NUMBER

O szczegóły zapytaj przedstawiciela handlowego

 

 

EORI - Economic Operators’ Registration and Identification, czyli Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Jest on elementem systemu elektronicznego cła. Jak uzyskać numer EORI - sprawdź TUTAJ

VAT REGISTRATION NUMBER - to brytyjski numer identyfikacji podatkowej (odpowiednik polskiego NIP), niezbędny do odprowadzenia podatku VAT. Dla przesyłek o wartości poniżej 135 GBP sprzedawca z UE będzie musiał zapłacić podatek VAT w Wielkiej Brytanii (tzw. Supply VAT), a dla przesyłek o wartości powyżej 135 GBP - tzw. import VAT. Jak uzyskać VAT REGISTRATION NUMBER - sprawdź TUTAJ

 

 

WYMAGANE DANE I DOKUMENTY CELNE

Odprawa uproszczona

Dokładny opis każdego artykułu w języku angielskim

Liczba, wartość i waga każdego artykułu

Kraj pochodzenia wysyłanych artykułów

 • Faktura pro-forma
 • Dokument CN23

Dokumenty wygenerują się na podstawie danych wprowadzonych do systemu.

Koniecznie wydrukuj i załącz na zewnątrz opakowania 2 egzemplarze każdego z dokumentów.

 

 

 

 

 

 

Waluta w EUR lub GBP!

Liczba, wartość i waga każdego artykułu

Kraj pochodzenia wysyłanych artykułów

Kod taryfy celnej w ramach jednolitej klasyfikacji artykułów (Harmonised System - HS).

Kody używane są na całym świecie do klasyfikacji towarów i określania wysokości ceł, podatków i innych opłat.

Wszystkie kody towarów są dostępne na stronie https://www.gov.uk/trade-tariff.

Faktura handlowa w języku angielskim w formie elektronicznej.
Dane w systemie i na fakturze muszą być takie same.

Koniecznie sprawdź wzory faktur:

Odprawa celna indywidualna

Dokładny opis każdego artykułu w języku angielskim

BRAK DOKUMENTÓW LUB NIEPOPRAWNE DANE MOGĄ SPOWODOWAĆ OPÓŹNIENIA W DOSTAWIE (WYDŁUŻONY CZAS ODPRAWY) LUB ZWROT PRZESYŁKI DO NADAWCY!

TOWARY ZAKAZANE I PODLEGAJĄCE OGRANICZENIOM W PRZEWOZIE MIĘDZYNARODOWYM

DHL eCommerce nie przyjmuje do przewozu przesyłek zawierających:

 • wyroby akcyzowe (alkohol, tytoń) 
 • gotówkę, papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym,
 • przedmioty wartościowe (wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki, itp.),
 • broń i amunicję,
 • artykuły szybko psujące się, wymagające specjalnych warunków przewozu,
 • towary chemicznie i biologicznie aktywne,
 • zwierzęta.

Dodatkowo, w przypadku przesyłek do Wielkiej Brytani:

Klient potwierdza, że wysyłany towar nie należy do:

 • towarów, w odniesieniu do których zostały spełnione formalności dla uzyskania refundacji lub korzyści finansowych przy wywozie w ramach wspólnej polityki rolnej; 
 • towarów, w odniesieniu do których złożono wniosek o zwrot należności celnych lub innych należności (np. procedury gospodarcze); 
 • towarów będących przedmiotem zakazu lub ograniczenia w wywozie; 
 • towarów będących przedmiotem dowolnej innej formalności przewidzianej w przepisach Unii, którą organy celne są zobowiązane dopełnić. 

Klient oświadcza, że:

 • zawartość przesyłki nie podlega ograniczeniom w obrocie na mocy ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst jednolity z Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 3 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 509) z późn. zm.).
 • wysyłane towary nie występują w wykazie towarów podwójnego zastosowania, określonym w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz. U. UE z 2009 r. L 134/1, z późn. zm.).
 • wysyłane towary nie występują w wykazie uzbrojenia, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2274) w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie.