Nawigacja i treść

Informacje o spółce

Nazwa firmy:

DHL Parcel Polska Sp. z o.o.

 

Wpisana do rejestru:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, numer 0000631916

 

NIP:

9512417713

 

Adres:

ul. Osmańska 2

02-823 Warszawa

 

Komisja Europejska ustanowiła internetową platformę rozwiązywania sporów (platforma ODR) dostepną pod adresem webgate.ec.europa.eu/odr. Konsumenci mogą tam składać skargi dotyczące nabycia online towarów lub usług.