Nawigacja i treść
Dotacje na biznes - gdzie i jak ich szukać?

DOTACJE NA BIZNES - GDZIE I JAK ICH SZUKAĆ?

Aktualne na dzień: 04.01.2023

Brak odpowiednio wysokich funduszy często jest przyczyną opóźnienia lub rezygnacji z założenia własnej działalności gospodarczej. Niski budżet wcale nie musi być problemem, jeśli ma się prawo do skorzystania z dotacji. Gdzie można szukać takiego finansowania? Które instytucje przyznają dotacje na założenie działalności gospodarczej i co należy wiedzieć przed zgłoszeniem się, by móc liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku? Oto kilka możliwości, w jakie przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie.

Dotacje ze środków Unii Europejskiej jako sposób na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wysokość dotacji przyznawanych w ramach projektów funduszy unijnych w ostatnich latach wzrosła, dzięki czemu osoby chcące założyć biznes z ich pomocą mają szansę na znaczny zastrzyk gotówki. Należy jednak pamiętać o upewnieniu się, że spełnia się wymogi konkretnego programu, z jakiego pragnie się uzyskać dotację. Oferty funduszy unijnych nie obejmują wyłącznie pomocy finansowej – do dyspozycji beneficjentów oddawane są m.in. programy doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, praktyki, staże, kursy czy studia podyplomowe. Na uzyskanie wsparcia z tego typu dotacji najczęściej mogą liczyć osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub z trudnościami w działalności na rynku pracy.

Projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich działają w całej Polsce, a korzystać z nich może bardzo szerokie grono osób. Dotacje na rozwój firmy to z możliwość uzyskania około 20 tysięcy złotych oraz niewliczona w samą dotację kwota wsparcia pomostowego, wynosząca do 2000 złotych. Przedsiębiorca, chcący ubiegać się o takie wsparcie na założenie firmy, musi poddać ocenie swój wstępny biznesplan oraz przejść odpowiednie szkolenia.

Dotacje z urzędu pracy – kto może je otrzymać?

Podstawowym warunkiem uzyskania dotacji z powiatowego urzędu pracy jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej oraz złożenie wniosku jeszcze przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej. Na tę formę wsparcia mogą liczyć również niepracujący opiekunowie osób niepełnosprawnych lub absolwenci centrum integracji społecznej (CIS) czy też klubu integracji społecznej (KIS). Przed złożeniem odpowiedniego wniosku należy pamiętać, że uzyskanie środków z tytułu dotacji z urzędu pracy może nie być możliwe, jeśli osoba już wcześniej otrzymała wsparcie z Funduszu Pracy. Nie warto zbyt długo ociągać się ze złożeniem wniosku – nabory do programu organizowane są stosunkowo rzadko, a na następną turę może przyjść Ci trochę poczekać.

Należy pamiętać, że urząd pracy nie przyzna dotacji, jeśli w ciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku osoba ubiegająca się prowadziła działalność gospodarczą oraz jest ona wpisana do ewidencji działalności gospodarczej. Ostatnie lata przyniosły jednak możliwość uzyskania dotacji nawet pomimo niespełniania tego warunku. Jeżeli zamknięcie firmy nastąpiło wskutek stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a przedmiot planowanej działalności gospodarczej jest inny niż wcześniej, bezrobotny wciąż może ubiegać się o pozyskanie środków finansowych.

Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej – co należy wiedzieć?

Jeśli dotacje możliwe do uzyskania w powiatowym urzędzie pracy lub ze środków Unii Europejskiej nie są dla Ciebie, zapoznaj się z warunkami pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej. Udzielane są one przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach projektu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”. Oferta dedykowana jest studentom, absolwentom szkół i uczelni wyższych, bezrobotnym i opiekunom osób niepełnosprawnych – wystarczy, że spełnią oni określone w programie warunki.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej z tą pożyczką daje duże możliwości. Ubiegający się o nią mogą uzyskać w jej ramach sumę odpowiadającą nawet dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Cechą charakterystyczną pożyczki na własną działalność gospodarczą jest bardzo niskie oprocentowanie, wynoszące 0,01% lub 0,03% w skali roku. Pożyczka jest udzielana na okres maksymalnie 7 lat. W tym czasie wykorzystana na zakup niezbędnych narzędzi i produktów oraz na wkład własny w leasing.