Nawigacja i treść

Usprawnią one Twoją pracę i zarządzanie wysyłkami. Na przykład, dzięki bezpłatnej usłudze "Przekieruj paczkę" możesz ułatwić klientom odbiór - dokonują oni samodzielnej zmiany terminu lub adresu dostawy. Część usług dodatkowych jest już wliczona w cenę przesyłki, a pozostałe dostępne są za dodatkową opłatą.

Przesyłki międzynarodowe – usługi zawarte w cenie

 • Za pomocą wiadomości e-mail lub SMS Odbiorca otrzymuje informacje o nadaniu przesyłki, dacie, miejscu i przewidywanych godzinach doręczenia.

 • Usługa obejmuje dostęp do informacji o bieżącym statusie przesyłki na stronie dhlparcel.pl

 • Dotyczy przesyłek jednoelementowych, o maksymalnej wadze 31,5 kg.

  Przed nadaniem w punkcie wymagany jest samodzielny wydruk etykiety i przygotowanie opakowania.

  Możliwe jest również nadanie paczek zwrotnych do Polski za granicą w punktach DHL ServicePoint i DHL Locker zgodnie z dostępnością w danym kraju.

  Informacje o sieci punktów nadania: dhl24.com.pl/mapa/nadania.

 • W procesie doręczenia DHL eCommerce wykorzystuje preferencje Odbiorców dotyczące czasu i miejsca doręczenia przesyłki, w tym możliwość skierowania przesyłki do odbioru w jednym z punktów DHL ServicePoint. 

  Przesyłka oczekuje w DHL ServicePoint od 7 do 15 dni kalendarzowych. 

  Informacje o sieci punktów DHL ServicePoint znajdują się w narzędziach elektronicznych służących do nadania przesyłki.

 • Potwierdzenie w wersji elektronicznej dostępne po zgłoszeniu Nadawcy w Dziale Obsługi Klienta DHL eCommerce. Usługa niedostępna dla Francji.

 • Faktura elektroniczna dostępna jest w serwisie dhlparcel.pl. Usługa obejmuje wysyłanie informacji o wystawionej fakturze.

 • Zniszczenie przesyłki niedostarczalnej zgodne z dyspozycją Nadawcy. Za niedostarczalną uważa się przesyłkę, która nie mogła być doręczona przez DHL do Odbiorcy lub nie została przez niego odebrana.

Przesyłki międzynarodowe – usługi dodatkowo płatne

 • Możliwość zapewnienia dodatkowej ochrony finansowej przed utratą lub zniszczeniem przesyłki o wartości do 100 000 PLN.

 • Możliwość pobrania od Odbiorcy kwoty należności za doręczony towar o wartości nieprzekraczającej 1 500 EUR lub 40 000 CZK lub 6750 RON lub 2 900 BGN (waluta zależna od kraju, w którym nastąpi doręczenie). Kwota zostanie przekazana na rachunek walutowy Nadawcy w ciągu 6 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego po doręczeniu przesyłki (obowiązuje data przekazania środków z rachunku bankowego DHL eCommerce).

  Usługa COD dotyczy krajów: Austria, Bułgaria, Czechy, Niemcy, Rumunia, Słowacja, Węgry.

 • Zwrot przesyłki do Nadawcy. Za przesyłkę niedostarczalną uważa się przesyłkę, która nie mogła być doręczona przez DHL do Odbiorcy z powodu nieobecności Odbiorcy, odmowy przyjęcia, odmowy uiszczenia kwoty pobrania w ramach usługi dodatkowej POBRANIE I ZWROT NALEŻNOŚCI (COD), przekazania niekompletnych/niepoprawnych danych w formularzu odprawy celnej przez nadawcę, nieuregulowania należności wynikających z odprawy celnej przez odbiorcę, braku prawidłowych danych adresowych, rezygnacji z odbioru.

 • Opłata za obsługę przesyłek, do których DHL eCommerce wydrukuje etykietę, na podstawie danych elektronicznych przygotowanych przez Klienta.

 • Opłata za opakowania kartonowe, foliopaki i koperty jest zależna od ich wymiarów.

 • Opłata naliczana, gdy Kurier został podstawiony zgodnie ze zleceniem, a przesyłka nie została Kurierowi wydana lub Nadawca był nieosiągalny.

 • Opłata zostanie doliczona do przesyłek:

  • których jeden z wymiarów jest większy niż 120 x 60 x 60 cm dla DHL PARCEL CONNECT, DHL PARCEL RETURN CONNECT, DHL PARCEL CONNECT PLUS
  • których jeden z wymiarów jest większy niż 100 x 50 x 50 cm dla DHL PARCEL INTERNATIONAL
  • umieszczonych na palecie, której długość przekracza 80 cm dla DHL PARCEL CONNECT PALLET – PALETA

  Opłata zostanie doliczona również do przesyłek:

  • o kształcie okrągłym, cylindrycznym
  • o kształcie rulonu i tuby, o przekroju trójkąta lub owalnym
  • o nieregularnych kształtach z wystającymi częściami
  • zawierających luźne, ciężkie elementy lub takich, których rozkład ciężaru jest nierównomierny
  • których wszystkie obiekty są częściowo opakowane lub nie posiadają opakowania, ale dla których brak opakowania nie ma wpływu na możliwość transportu (np. opony, materace, itp.)
  • składających się z kilku połączonych ze sobą przesyłek, które przekraczają standardowe wymiary
  • o lepkiej powierzchni uniemożliwiającej zsuwanie się (np. gumy, itp.)
  • umieszczonych w luźnym opakowaniu, związanych sznurkiem (tzn. gdy możliwe jest przesunięcie się zawartości, a tym samym przesunięcie środka ciężkości podczas transportu)
  • których opakowanie zawiera: materiały syntetyczne, metalowe, drewniane, tkaniny, folie, przedmioty z gumowymi krawędziami lub zapięciami (np. torby, worki, wiaderka, folie)
  • zawierających przedmioty lub urządzenia wytwarzające pole magnetyczne

  Opłata naliczana jest także przy zwrocie przesyłki niedostarczalnej do Nadawcy.

  Dla przesyłek do i z Włoch w ramach produktów DHL PARCEL CONNECT oraz DHL PARCEL RETURN CONNECT nie ma możliwości obsługi elementów niestandardowych.

  POBIERZ PORADNIK (polski)

  POBIERZ PORADNIK (angielski)   

 • Opłata zostanie naliczona w przypadku, gdy waga przestrzenna elementu przekroczy maksymalną wagę rzeczywistą właściwą dla poszczególnych produktów. Opłata naliczana jest także przy zwrocie przesyłki niedostarczalnej do Nadawcy.

 • Do maksymalnej wartości towaru 1 000 EUR. Szczegółowa lista towarów wyłączonych znajduje się na stronie dhl.com/pl-pl/parcel/brexit

  Brak możliwości otrzymania potwierdzenia wywozu, uprawniającego do zastosowania 0% stawki VAT w eksporcie. 
  Wymaga samodzielnego przygotowania deklaracji CN23 i faktury proforma w narzędziu DHL24.
  Wydrukowane dokumenty celne należy załączyć do przesyłki.

  Nadawca ponosi koszty transportu oraz odprawy celnej eksportowej i importowej.

  W przypadku niektórych rodzajów przesyłek Odbiorca może być zobowiązany do opłacenia cła, podatków, opłat manipulacyjnych i innych wynikających z odprawy celnej importowej.
  Dla towarów o wartości poniżej 135 GBP Nadawca zobowiązany jest do opłacenia podatku VAT.

  Szczegółowe informacje dotyczące przesyłek dostępne są na stronie www.gov.uk/prepare-to-import-to-great-britain-from-january-2021

 • Do maksymalnej wartości towaru 100 000 PLN. Szczegółowa lista towarów wyłączonych znajduje się na stronie dhl.com/pl-pl/parcel/brexit

  Daje możliwość otrzymania potwierdzenia wywozu, uprawniającego do zastosowania 0% stawki VAT w eksporcie.

  Wymaga udzielenia DHL eCommerce Pełnomocnictwa do działania w charakterze przedstawiciela bezpośredniego do dokonywania zgłoszeń przewidzianych w przepisach celnych oraz załączenia do przesyłki faktury handlowej w formie elektronicznej.

  Nadawca ponosi koszty transportu oraz odprawy celnej eksportowej i importowej.

  W przypadku niektórych rodzajów przesyłek Odbiorca może być zobowiązany do opłacenia cła, podatków, opłat manipulacyjnych i innych wynikających z odprawy celnej importowej.

  Szczegółowe informacje dotyczące przesyłek dostępne są na stronie www.gov.uk/prepare-to-import-to-great-britain-from-january-2021

 • Umożliwia odprawę celną wielu pozycji taryfowych. Opłata wystąpi jeśli w zgłoszeniu będzie łącznie więcej niż pięć pozycji wynikających z różnych taryf celnych i będzie naliczona za każdą pozycję powyżej piątej.

  Nie dotyczy przesyłek z odprawą uproszczoną.

 • Opłata paliwowa i drogowa jest doliczana do podstawowej ceny przesyłki (niezawierającej kosztów usług dodatkowych).

  Wysokość opłaty jest określana na podstawie średnich cen rynkowych oleju napędowego oraz paliwa lotniczego.

  Opłata paliwowa i drogowa jest jednakowa dla wszystkich produktów międzynarodowych.

  Wysokość aktualnej opłaty dostępna jest na dhlparcel.pl

 • DHL zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta opłatą administracyjną w przypadku konieczności wysłania ponownego wezwania do zapłaty za usługi.

 • Opłata związana z przygotowaniem faktury zawierającej szczegółowy wykaz zafakturowanych transakcji, obejmujący numer listu przewozowego, nazwę Nadawcy i Odbiorcy przesyłki oraz składowe opłaty za przesyłkę.

 • Opłata administracyjna związana z przywróceniem możliwości opłacania przelewem usług DHL.

 • Załącznik do faktury wysyłany w formie elektronicznej.

Cenniki dla klientów, którzy podpisali umowę od 01.11.2021

Cenniki dla klientów, którzy podpisali umowę przed 01.11.2021

Dokumenty DHL eCommerce

Pobierz wzory dokumentów, cenniki i regulaminy usług DHL eCommerce.

Rozwiązania dla e-commerce

Wybierz nasze rozwiązania dedykowane branży!

Oferta dla firm

Zobacz ofertę na krajowe i międzynarodowe przesyłki kurierskie.