Nawigacja i treść

OFERTA PRZESYŁEK KRAJOWYCH DLA TWOJEGO BIZNESU

DHL PARCEL POLSKA | DHL PARCEL PREMIUM | DHL PARCEL 9 | DHL PARCEL 12

WAGA I WYMIARY KAŻDEGO ELEMENTU W PRZESYŁCE (ŁĄCZNIE Z OPAKOWANIEM): 

  • przesyłki wieloelementowe nieumieszczone na palecie 
  • maksymalna liczba elementów w przesyłce 15 
  • maksymalna waga elementu 31,5 kg 
  • wymiary elementu standardowego 120 x 60 x 60 cm. W przypadku, gdy najdłuższy bok elementu jest dłuższy niż 120 cm
    lub którykolwiek z pozostałych boków przekracza 60 cm, naliczana jest opłata dodatkowa za element niestandardowy 
  • minimalne wymiary elementu 15 x 11 x 1 cm 
  • maksymalna długość elementu 200 cm 
  • obwód (długość + 2x szerokość + 2x wysokość) nie większy niż 450 cm 

DHL PARCEL ECONOMY

WAGA I WYMIARY PRZESYŁKI (ŁĄCZNIE Z OPAKOWANIEM): 

  • przesyłki jednoelementowe nieumieszczone na palecie 
  • maksymalna waga elementu 25 kg 
  • maksymalne wymiary elementu:
    – dla przesyłki skierowanej do DHL POP: 80 x 60 x 60 cm
    – dla przesyłki skierowanej do DHL BOX 24/7: 60 x 40 x 40 cm 
  • obwód: dla przesyłki skierowanej do DHL POP: 320 cm dla przesyłki skierowanej do DHL BOX 24/7: 220 cm 
  • minimalne wymiary elementu 15 x 11 x 1 cm 


INFORMACJE OGÓLNE 

DHL PARCEL POLSKA | DHL PARCEL PREMIUM | DHL PARCEL 9 | DHL PARCEL 12 | DHL PARCEL ECONOMY 

 

Przesyłki odbierane są standardowo od poniedziałku do piątku i doręczane w następnym dniu roboczym: 

  • do końca dnia – DHL PARCEL POLSKA, DHL PARCEL PREMIUM, DHL PARCEL ECONOMY
  • do godziny 9:00 – DHL PARCEL 9 
  • do godziny 12:00 – DHL PARCEL 12 Dni robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Dla produktów DHL PARCEL 9, DHL PARCEL 12, DHL PARCEL PREMIUM doręczenie z gwarancją zwrotu kosztów przy nieterminowej dostawie. Wymiary przesyłek określane są w kolejności długość x szerokość x wysokość, gdzie długość stanowi najdłuższy bok podstawy.

DHL PARCEL RETURN POLSKA

WAGA I WYMIARY PRZESYŁKI (ŁĄCZNIE Z OPAKOWANIEM): 

  • przesyłki jednoelementowe nieumieszczone na palecie 
  • Maksymalna waga elementu 31,5 kg 
  • Maksymalne wymiary przesyłki standardowej 120 x 60 x 60 cm. W przypadku, gdy najdłuższy bok elementu jest dłuższy niż 120 cm
    lub którykolwiek z pozostałych boków przekracza 60 cm, naliczana jest opłata dodatkowa za element niestandardowy 
  • Minimalne wymiary elementu 15 x 11 x 1 cm 
  • maksymalna długość elementu 200 cm 
  • obwód (długość + 2x szerokość + 2x wysokość) nie większy niż 450 cm

DHL PARCEL MAX PACZKA

WAGA I WYMIARY KAŻDEGO ELEMENTU W PRZESYŁCE (ŁĄCZNIE Z OPAKOWANIEM): 

  • przesyłki wieloelementowe nieumieszczone na palecie 
  • maksymalna liczba elementów w przesyłce 5 szt. 
  • maksymalna waga elementu 50 kg 
  • maksymalna waga przesyłki 250 kg 
  • wymiary przesyłki standardowej 120 x 60 x 60 cm. W przypadku, gdy którykolwiek z boków przekracza wymienione wymiary, naliczana jest opłata dodatkowa za element niestandardowy 
  • minimalne wymiary pojedynczego elementu 15 x 11 x 1 cm 
  • maksymalna długość pojedynczego elementu 400 cm 
  • suma wszystkich boków nie większa niż 600 cm 
  • obwód powyżej 450 cm, nawet jeśli waga elementu nie przekracza 31,5 kg
  • element o długości powyżej 200 do 400 cm stanowi osobną przesyłkę, wymaga odrębnego listu przewozowego, a jego waga rzeczywista nie może przekraczać 50 kg; naliczana jest dopłata za element dłużycowy

DHL PARCEL MAX PÓŁPALETA

WAGA I WYMIARY KAŻDEGO ELEMENTU W PRZESYŁCE (ŁĄCZNIE Z OPAKOWANIEM): 

  • przesyłki wieloelementowe umieszczone na palecie 
  • maksymalna liczba elementów w przesyłce 5 szt. 
  • maksymalna waga elementu 200 kg 
  • maksymalna waga przesyłki 1000 kg 
  • wymiary przesyłki standardowej 80 x 60 x 160 cm. W przypadku przekroczenia wymiarów standardowych przesyłka zostanie uznana jako DHL PARCEL MAX PALETA 
  • maksymalna wysokość do 210 cm (z uwzględnieniem palety), przy czym wysokość elementu nie może być większa niż suma szerokości oraz długości palety, na której jest przewożony 
  • maksymalna długość pojedynczego elementu 60 cm 
  • suma wszystkich boków nie większa niż 300 cm

DHL PARCEL MAX PALETA

WAGA I WYMIARY KAŻDEGO ELEMENTU W PRZESYŁCE (ŁĄCZNIE Z OPAKOWANIEM): 

  • przesyłki wieloelementowe umieszczone na palecie 
  • maksymalna liczba elementów w przesyłce 5 szt. 
  • maksymalna waga elementu 1000 kg 
  • maksymalna waga przesyłki 2500 kg 
  • wymiary przesyłki standardowej 120 x 80 x 210 cm. W przypadku, gdy którykolwiek z boków przekracza wymienione wymiary, naliczana jest opłata dodatkowa za element niestandardowy 
  • maksymalna długość pojedynczego elementu 200 cm 
  • maksymalna wysokość do 210 cm (z uwzględnieniem palety), przy czym wysokość elementu nie może być większa niż suma szerokości oraz długości palety, na której jest przewożony 
  • suma wszystkich boków nie większa niż 600 cm

DHL ECOMMERCE - usługi zawarte w cenie

  • Potwierdzenie w wersji elektronicznej – skan dokumentu z podpisem odbiorcy. Dostępne w aplikacji DHL24 dla przesyłek nadanych przy jej użyciu.

  • Możliwość nadania przesyłki w dogodnym Punkcie Obsługi Paczek DHL POP w cenie usługi podstawowej. Dowiedz się więcej o sieci punktów nadania.

  • Faktura elektroniczna. Usługa obejmuje także wysyłanie informacji o wystawionej fakturze. Czytaj więcej

  • Za pomocą wiadomości e-mail lub SMS Odbiorca otrzymuje informacje o nadaniu przesyłki, dacie, miejscu i przewidywanych godzinach doręczenia.

  • Już od momentu wygenerowania przesyłki przez Nadawcę, Odbiorca może przekierować swoją przesyłkę za pomocą serwisu przekieruj.dhlparcel.pl 

    Usługa dostępna dla Odbiorców wyłącznie pod warunkiem podania przez Nadawcę w danych adresowych przesyłki numeru telefonu komórkowego i/lub adresu e-mail.

    Opcje do wyboru w obrębie jednego terminala: 

    • przekierowanie do odbioru w DHL POP lub DHL BOX 24/7
    • wskazanie nowego adresu doręczenia 
    • zmiana daty doręczenia 
    • rezygnacja z przesyłki

    Przekierowanie do odbioru w DHL POP lub DHL BOX 24/7 jest możliwe dla przesyłek jednoelementowych, o maksymalnej wadze 25 kg i maksymalnych wymiarach 80 x 60 x 60 cm (dotyczy DHL POP) oraz 60 x 40 x 40 cm (dotyczy DHL BOX 24/7), z usługą dodatkową UBEZPIECZENIE PRZESYŁEK o wartości nie przekraczającej 6 500 PLN, z usługą COD o wartości nie przekraczającej 1000 PLN.

  • W przypadku braku Odbiorcy, Kurier DHL eCommerce doręczy przesyłkę pod wskazany na liście przewozowym adres alternatywny, jeśli adres ten znajdować się będzie w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca doręczenia. Bezpośrednie sąsiedztwo miejsca doręczenia oznacza miejsce usytuowane w tym samym domu, budynku bądź obiekcie, co miejsce doręczenia lub dom albo posesję położoną w najbliższym sąsiedztwie miejsca doręczenia. 

    Odbiorca otrzyma powiadomienie o doręczeniu przesyłki do sąsiada w wiadomości e-mail lub SMS. Dotyczy tylko usługi DHL PARCEL POLSKA oraz DHL PARCEL PREMIUM. 

    Nie można łączyć z usługą ZWROT POTWIERDZONYCH DOKUMENTÓW (ROD). 

    Zamawianie usługi za pomocą narzędzi elektronicznych DHL eCommerce.

  • Codzienne zestawienie przesyłek niedoręczonych z przyczyn niezależnych od DHL eCommerce, przesyłane na wskazany adres e-mail.

Sprawdź szczegóły:

Cenniki dla klientów, którzy podpisali umowę od 01.11.2021

Cenniki dla klientów, którzy podpisali umowę przed 01.11.2021

Usługi dodatkowe

Jeszcze większa wygoda usług dla nadawców i odbiorców!

Przesyłki międzynarodowe

Poznaj ofertę ekonomicznych przesyłek do 28 państw Europy.

Dokumenty DHL eCommerce

Pobierz wzory dokumentów, cenniki i regulaminy usług DHL eCommerce.