Nawigacja i treść

ŚLAD WĘGLOWY DLA TRANSPORTU – JAK OGRANICZAĆ?

Aktualne na dzień: 04.01.2023

Na przestrzeni ostatnich dekad świadomość społeczeństwa na temat zagrożeń związanych z postępującymi zmianami klimatycznymi znacząco wzrosła. Część zmian powodowanych przez działalność człowieka stała się jednym z najważniejszych problemów środowiskowych, z którymi próbują mierzyć się przedstawiciele przemysłu i administracji państw na całym świecie. Jednym z terminów, które w tym kontekście często przewijają się na mapie dyskursu publicznego, jest ślad węglowy. Co on oznacza i jak można wpływać na zmniejszenie jego wartości?

Czym jest ślad węglowy produktu i dlaczego tyle się o nim słyszy?

Idea śladu węglowego (ang. carbon footprint) wynikła z chęci znalezienia miar, które określałyby wpływ danego produktu na środowisko i zachodzące w nim procesy. Wskaźnik ten powstał, by procesy takie jak badanie swojej działalności bądź produktów pod kątem emisji gazów cieplarnianych były znacznie prostsze i bardziej wymierne dla różnych warunków. Ślad węglowy określa ilość wyemitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych w wyniku działalności danego przedsiębiorstwa, państwa czy osoby.

Obecnie pojęciem śladu węglowego posługują się najróżniejsze podmioty. Swoje zużycie energii badają firmy z wielu branż i podejmują działania w kierunku optymalizacji procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa. Działalność w niektórych krajach (takich jak Wielka Brytania) automatycznie nakłada na przedstawicieli firmy przymus raportowania i obowiązek obliczania śladu węglowego dla konkretnego produktu. Wartość ta zaczyna również coraz bardziej przekładać się na wybory konsumentów. Zauważają oni, jak ich indywidualne działania i decyzje zakupowe mogą przysłużyć się dobrej sprawie i pomóc powstrzymywać zmiany klimatyczne.

Jak określa się wartość śladu węglowego produktu lub procesu?

Ślad węglowy wyraża się jako ekwiwalent dwutlenku węgla na jednostkę funkcjonalną produktu. Otrzymana wartość dotyczy całkowitej emisji gazów i pełnego cyklu życia produktu. Obliczanie śladu węglowego może przybierać różne formy. Taki stan rzeczy jest spowodowany różnymi warunkami panującymi w poszczególnych firmach czy branżach. Oprócz standaryzowanych sposobów obliczania i ogólnych metodyk niejednokrotnie stosuje się również przeliczniki uwzględniające specyfikę danej gałęzi gospodarki.

Jak ograniczać emisję gazów cieplarnianych w procesach transportowych?

Większa liczba przedsiębiorstw działających w celu efektywnej, lecz niskowęglowej gospodarki przyspieszy transformację ekologiczną regionu, a w skali globalnej zredukuje wartości emisji gazów cieplarnianych i zużycie paliw kopalnych, ograniczając wpływ skutków zmian klimatu. Przyjazne środowisku rozwiązania powoli stają się standardem stosowanym zarówno przez niewielkie firmy, jak i międzynarodowe koncerny. Problemem, z którym często mierzą się firmy pragnące dbać o ochronę środowiska i efektywność energetyczną, jest kwestia redukcji emisji gazów cieplarnianych powstających wskutek procesów transportowych.

Konieczność zachowania sprawnego obiegu dóbr w ramach działalności na rynku czyni to zadanie niezwykle trudnym – nie sposób przecież zrezygnować z przewożenia towarów. Na szczęście dzięki nowoczesnym technologiom tworzonym na rzecz ochrony środowiska, na rynku pojawia się coraz więcej rozwiązań tego problemu. Mowa na przykład o wykorzystywaniu samochodów elektrycznych lub zrezygnowania z dużych pojazdów tam, gdzie jest to możliwe. Firmy operujące na niewielkich obszarach mogą wykorzystywać hulajnogi, rowery czy nawet pojazdy transportu publicznego.

O niższy ślad węglowy mogą zawalczyć również sklepy internetowe i inni przedsiębiorcy trudniący się sprzedażą wysyłkową. Mogą tego dokonać na przykład poprzez nawiązanie współpracy z firmą kurierską, którą cechuje świadomość otoczenia i problemów, z jakimi wiążą się zmiany klimatu. DHL eCommerce aktywnie obniża swój ślad węglowy w ramach polityki DHL GoGreen, której celem jest osiągnięcie zerowej emisyjności do 2050 roku. Dokonuje tego na przykład poprzez rozwijanie efektywnej energetycznie, elektrycznej floty, na którą składają się samochody i rowery, oraz pozyskując energię ze źródeł odnawialnych.