Nawigacja i treść

Centrum Pomocy Aplikacji Mój DHL: Najczęstsze Pytania

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące aplikacji Mój DHL:

 • W przypadku problemów z powiadomieniami push należy zweryfikować ustawienia w aplikacji mojdhl.pl oraz w samym telefonie.
  Prosimy o sprawdzenie:

  • Czy włączono zgodę na powiadomienia w ustawieniach samego telefonu dla aplikacji Mój DHL – Opcje à Zezwól na powiadomienia.
  • Czy włączono zgodę na powiadomienia Push w ustawieniach aplikacji Mój DHL. W menu dolnym należy wybierać zakładkę „…Więcej”, a następnie à Prywatność / Wyrażone zgody i zaznaczono zgodę Powiadomienia Push.
 • W przypadku problemów ze zdalnym odbiorem przesyłki/ geolokalizacją prosimy sprawdzić ustawienia w aplikacji mojdhl.pl oraz w samym telefonie: 

  • Czy włączono geolokalizację w ustawieniach aplikacji Mój DHL.  W dolnym menu wybieramy zakładkę „… Więcej”, kolejno à Prywatność / Wyrażone zgody i zaznaczamy Zgodę na geolokalizację.
  • Czy włączono zgodę zezwolenie na korzystanie przez aplikację MójDHL z lokalizacji urządzenia (można to sprawdzić w ustawieniach telefonu, należy wyszukać zainstalowaną aplikację i sprawdzić jej uprawnienia).
   Następnie włączyć opcję Położenie à Dokładne położenie (dla systemów iOS). Dla systemów Android wybrać Informacje o aplikacji i w Uprawnieniach zezwolić na dostęp do Lokalizacji.
  • W ostateczności pobrać na nowo aplikację ze sklepu, oraz zalogować się ponownie, sprawdzając w prawym dolnym rogu, czy jest ona aktualna (wersja 2.5.3) i ustawić wszystkie powyższe uprawnienia.
 • W przypadku problemów z logowaniem proszę wykonać następujące kroki, które mogą pomóc przy logowaniu lub aktualizacji:

  • Odinstalować aplikację Mój DHL z poziomu samego sklepu Apple Store lub Google Play.
  • W ustawieniach spróbować domyślnej przeglądarki (dla iOS zazwyczaj jest Safari, dla systemów Android to przeważnie Google Chrome) wyczyścić pamięć podręczną (cache) i ciasteczka (tzw. Cookies).
  • Pobrać na nowo aplikację ze sklepu, oraz zalogować się ponownie.