Nawigacja i treść

ODPRAWA CELNA - PRZEPROWADZIMY JĄ DLA CIEBIE

Wybór procedury zależy od tego, czy chcesz odzyskać VAT oraz od tego jakiej wartości jest Twój towar

 

CZY CHCESZ ODZYSKAĆ VAT?

 

NIE

  • Odprawa celna uproszczona do 1000 EUR

TAK

  • Odprawa celna indywidualna do 100 000 PLN

 

UPOWAŻNIENIE DLA AGNECJI CELNEJ - POBIERZ

 

DOPŁATY Z TYTUŁY ODPRAWY CELNEJ

ODPRAWA UPROSZCZONA

Odprawa celna eksportowa i importowa, dla wysyłki towarów o charakterze niehandlowym lub handlowym, do krajów, które wymagają odprawy celnej.

Do maksymalnej wartości towaru 1 000 EUR. Szczegółowa lista towarów wyłączonych znajduje się na stronie https://www.dhl.com/pl-pl/parcel/brexit.html

Do maksymalnej wartości towaru 1 000 EUR. Szczegółowa lista towarów wyłączonych znajduje się na stronie Brak możliwości otrzymania potwierdzenia wywozu, uprawniającego do zastosowania 0% stawki VAT w eksporcie.

Wymaga samodzielnego przygotowania deklaracji CN23 i faktury proforma w narzędziu DHL24. Wydrukowane dokumenty celne należy załączyć do przesyłki.

Nadawca ponosi koszty transportu oraz odprawy celnej eksportowej i importowej. W przypadku niektórych rodzajów przesyłek odbiorca może być zobowiązany do opłacenia cła, podatków*, opłat manipulacyjnych i innych wynikających z odprawy celnej importowej. Szczegółowe informacje dotyczące przesyłek dostępne są na stronie https://www.gov.uk/prepare-to-import-to-great-britain-from-january-2021

*dla towarów o wartości poniżej 135 GBP nadawca zobowiązany jest do opłacenia podatku VAT.

 

ODPRAWA INDYWIDUALNA

Indywidualna odprawa celna eksportowa i importowa, dla wysyłki towarów o charakterze niehandlowym lub handlowym, do krajów, które wymagają odprawy celnej. Dopłata obejmuje do pięciu pozycji wynikających z różnych taryf celnych.

Do maksymalnej wartości towaru 100 000 PLN. Szczegółowa lista towarów wyłączonych znajduje się na stronie https://www.dhl.com/pl-pl/parcel/brexit.html

Daje możliwość otrzymania potwierdzenia wywozu, uprawniającego do zastosowania 0% stawki VAT w eksporcie. 

Wymaga udzielenia upoważnienia stałego(przypis dolny) dla wyznaczonej przez DHL eCommerce agencji celnej do reprezentowania Firmy przed organami celnymi oraz załączenia do przesyłki faktury handlowej w formie papierowej i elektronicznej

Nadawca ponosi koszty transportu oraz odprawy celnej eksportowej i importowej. W przypadku niektórych rodzajów przesyłek odbiorca może być zobowiązany jest do opłacenia cła, podatków*, opłat manipulacyjnych i innych wynikających z odprawy celnej importowej. Szczegółowe informacje dotyczące przesyłek dostępne są na stronie https://www.gov.uk/prepare-to-import-to-great-britain-from-january-2021

*dla towarów o wartości poniżej 135 GBP nadawca zobowiązany jest do opłacenia podatku VAT.

 

ODPRAWA WIELU POZYCJI TARYFOWYCH*

Umożliwia odprawę celną wielu pozycji taryfowych. Opłata wystąpi, jeśli w zgłoszeniu będzie łącznie więcej niż pięć pozycji wynikających z różnych taryf celnych i będzie naliczona za każdą pozycję powyżej piątej.

 

PRZEDŁOŻENIE UPOWAŻNIENIA ORGANOM CELNYM*

Jednorazowa opłata skarbowa za złożenie upoważnienia uprawniającego do pełnomocnictwa agencji celnej do reprezentowania firmy przed organami celnymi.

*Nie dotyczy przesyłek z odprawą uproszczoną.

 

 

 

 

O szczegóły oferty DHL zapytaj swojego przedstawiciela handlowego