31.01.2020 r. Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej. Od 01.01.2021 r. obowiązywać będą nowe zasady wymiany handlowej UE z Wielką Brytanią, których ostateczny kształt zależeć będzie od wypracowanego porozumienia.

Już dziś wiadomo jednak, że zmiany są nieuniknione i dotyczyć będą między innymi odprawy celnej i VAT.

 

 

BĘDZIEMY WSPIERAĆ TWÓJ BIZNES W NOWYCH WARUNKACH!

DHL PARCEL CONNECT - PRZESYŁKI DO WIELKIEJ BRYTANII

Przesyłki z odprawą uproszczoną

 • Przesyłki jednoelementowe
 • Maksymalne wymiary 1 x 0,5 x 0,5 m
 • Minimalne wymiary 0,01 x 0,15 x 0,11 m
 • Maksymalna długość przesyłki 1,5 m
 • Maksymalny obwód nie może przekroczyć 3 m
  (1 x długość + 2 x szerokość + 2 x wysokość)

Przesyłki z odprawą indywidualną

 • Przesyłki jednoelementowe
 • Maksymalne wymiary 1,2 x 0,6 x 0,6 m
 • Minimalne wymiary 0,01 x 0,15 x 0,11 m
 • Maksymalna długość przesyłki 2 m
 • Maksymalny obwód nie może przekroczyć 3,6 m
  (1 x długość + 2 x szerokość + 2 x wysokość)

NADANIE I DORĘCZENIE PRZESYŁKI

 • Przygotuj przesyłki online - w narzędziach elektronicznych udostępnionych przez DHL
 • Wydrukuj etykiety i dokumenty celne
 • Nadaj, jak Ci wygodnie - u kuriera lub w Punkcie DHL
 • Doręczenie w systemie "od drzwi do drzwi" oraz do punktu odbioru (tylko dla odprawy indywidualnej)
 • Przewidywany termin doręczenia - 4 dni robocze*
 • Doręczenia od poniedziałku do piątku

*Przewidywany czas doręczenia może się wydłużyć ze względu na czynności związane z odprawą celną. Czas odprawy celnej nie wlicza się do czasu tranzytu.

USŁUGI DODATKOWE

 • Ubezpieczenie przesyłki
 • Powiadomienia e-mail/sms**
 • Informacja o statusie przesyłki

**Nie dotyczy przesyłek z odprawą uproszczoną.

 • Nadanie w DHL ServicePoint
 • Odbiór w DHL ServicePoint**
 • Potwierdzenie doręczenia**

DOPŁATY Z TYTUŁY ODPRAWY CELNEJ

Dopłata za odprawę uproszczoną

 • Do maksymalnej wartości towaru 1 000 EUR.
 • Brak możliwości otrzymania potwierdzenia wywozu,  uprawniającego do zastosowania 0% stawki VAT w eksporcie.
 • Wymaga samodzielnego przygotowania deklaracji CN23 i faktury proforma w narzędziu DHL. Wydrukowane dokumenty celne należy załączyć przesyłki w 2 egzemplarzach.

Dopłata za odprawę indywidualną

 • Do maksymalnej wartości towaru 100 000 PLN.
 • Daje możliwość otrzymania potwierdzenia wywozu, uprawniającego do zastosowania 0% stawki VAT w eksporcie.
 • Wymaga udzielenia upoważnienia stałego dla wyznaczonej przez DHL Parcel agencji celnej do reprezentowania Firmy przed organami celnymi oraz załączenia do przesyłki faktury handlowej w formie papierowej i elektronicznej

Dopłata za każdy kod taryfy celnej powyżej 5 (nie dotyczy przesyłek z odprawą uproszczoną)

Kod taryfy celnej to ciąg cyfr przypisany do danej kategorii towarów. Na jego podstawie identyfikuje się dany produkt i  pobiera odpowiednią należność przy odprawie. Jeżeli w przesyłce liczba kodów taryfy celnej przekroczy 5, to za każdy dodatkowy kod taryfy celniej zostanie naliczona dopłata.

Opłata za przedłożenie upoważnienia organom celnym

W związku z wymaganiami administracji celnej wymagane jest powiązanie firmy udzielającej upoważnienia z firmą Gerlach (na platformie Służby Celnej PUESC). Czynność ta może potrwać do kilku dni roboczych. Za złożenie upoważnienia w administracji celnej pobierana jest jednorazową opłata skarbowa. Zostanie ona uiszczona w Państwa imieniu, a po wykonaniu usługi wystawiona będzie nota obciążeniowa w tej samej wysokości.

 

 

O szczegóły oferty DHL zapytaj swojego przedstawiciela handlowego

 

 

ODPRAWA CELNA - PRZEPROWADZIMY JĄ DLA CIEBIE

Wybór procedury zależy od tego, czy chcesz odzyskać VAT oraz od tego jakiej wartości jest Twój towar

 

Czy chcesz odzyskać VAT?

 

NIE

 • Odprawa celna uproszczona  do 1000 EUR

TAK

 • Odprawa celna indywidualna do 100 000 PLN

CZEGO POTRZEBUJESZ PRZED 1 STYCZNIA 2021?

Odprawa celna uproszczona

Numer EORI

VAT REGISTRATION NUMBER

 

 

Odprawa celna indywidualna

Numer EORI

VAT REGISTRATION NUMBER

UPOWAŻNIENIE dla agencji celnej

POBIERZ

 

 

EORI - Economic Operators’ Registration and Identification, czyli Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Jest on elementem systemu elektronicznego cła. Jak uzyskać numer EORI - sprawdź TUTAJ

VAT REGISTRATION NUMBER - to brytyjski numer identyfikacji podatkowej (odpowiednik polskiego NIP), niezbędny do odprowadzenia podatku VAT. Dla przesyłek o wartości poniżej 135 GBP sprzedawca z UE będzie musiał zapłacić podatek VAT w Wielkiej Brytanii (tzw. Supply VAT), a dla przesyłek o wartości powyżej 135 GBP - tzw. import VAT. Jak uzyskać VAT REGISTRATION NUMBER - sprawdź TUTAJ

 

 

DANE CELNE POTRZEBNE DO UTWORZENIA PRZESYŁKI

Już na etapie tworzenia przesyłki potrzebne będą szczegółowe dane

 1. Dokładny opis każdego artykułu w języku angielskim
 2. Wartość i waga każdego artykułu
 3. Kraj pochodzenia wysyłanych artykułów
 4. Kod taryfy celnej w ramach jednolitej klasyfikacji artykułów (Harmonised System - HS).
  Kody używane są na całym świecie do klasyfikacji towarów i określania wysokości ceł, podatków i innych opłat.
  Wszystkie kody towarów są dostępne na stronie https://www.gov.uk/trade-tariff.

DOKUMENTY CELNE DLA ODPRAWY UPROSZCZONEJ I INDYWIDUALNEJ - W NARZĘDZIACH DHL

Odprawa celna uproszczona

 

Faktura pro-forma (drukowana)

Dokument CN23 (drukowany)

Oba dokumenty będą generować się automatycznie w narzędziu DHL w oparciu o dane wprowadzone przez Klienta.

Muszą być dołączone na zewnątrz przesyłki w 2 egzemplarzach.

Brak tych dokumentów sprawi, że przesyłka wróci do Nadawcy, który zostanie obciążony kosztem zwrotu i odprawy celnej.

Odprawa celna indywidualna

 

Faktura handlowa w języku angielskim (drukowana i elektroniczna)

Faktura handlowa w języku angielskim musi być załączona w formie elektronicznej w narzędziu elektronicznym DHL.

Po wydrukowaniu musi być dołączona na zewnątrz przesyłki.

Brak tych dokumentów sprawi, że przesyłka wróci do Nadawcy, który zostanie obciążony kosztem zwrotu i odprawy celnej