Nawigacja i treść

OPŁATA PALIWOWA I DROGOWA

Opłata paliwowa i drogowa to dopłata stosowana w transporcie krajowym i międzynarodowym doliczana do podstawowej ceny netto każdej przesyłki.

Opłata kalkulowana jest w oparciu o hurtowe ceny oleju napędowego Ekodiesel, publikowane przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.

Ponieważ ceny paliwa podlegają wahaniom, wysokość opłaty jest indeksowana miesięcznie, a jej aktualizacja publikowana jest najpóźniej w pierwszym dniu miesiąca obowiązywania.

Od 1 kwietnia 2022 zostało wprowadzone rozróżnienie w wysokości opłaty paliwowej i drogowej DHL eCommerce dla przesyłek o wadze do 31,5kg i powyżej 31,5kg.

Krajowe i międzynarodowe usługi kurierskie DHL eCommerce:


Sierpień 2024
przesyłki do 31,5kg - opłata: 19,50%
przesyłki pow. 31,5kg - opłata: 29,40%

Lipiec 2024
przesyłki do 31,5kg - opłata: 19,50%
przesyłki pow. 31,5kg - opłata: 29,40%

Czerwiec 2024
przesyłki do 31,5kg - opłata: 19.50%
przesyłki pow. 31,5kg - opłata: 29,40%

Metodologia indeksowania:

Indeks na dany miesiąc ustalany jest na podstawie średniej arytmetycznej cen z dwóch pierwszych tygodni poprzedniego miesiąca, odniesionej do publikowanej tabeli wartości indeksu:

DHL eCommerce uprawniony jest do zmiany wysokości stawki opłaty paliwowej i drogowej oraz sposobu jej naliczania poprzez umieszczenie wysokości stawki opłaty paliwowej i drogowej na oficjalnej stronie DHL eCommerce.