Nawigacja i treść

Usprawnią one Twoją pracę i zarządzanie wysyłkami. Na przykład, dzięki bezpłatnej usłudze "Przekieruj paczkę" możesz ułatwić klientom odbiór - dokonują oni samodzielnej zmiany terminu lub adresu dostawy. Część usług dodatkowych jest już wliczona w cenę przesyłki, a pozostałe dostępne są za dodatkową opłatą.

Przesyłki krajowe - usługi zawarte w cenie

 • Potwierdzenie w wersji elektronicznej – skan z podpisem Odbiorcy. Dostępne w narzędziach elektronicznych udostępnionych przez DHL eCommerce dla przesyłek nadanych przy ich użyciu.

 • Za pomocą wiadomości e-mail lub SMS Odbiorca otrzymuje informacje o nadaniu przesyłki, dacie, miejscu i przewidywanych godzinach doręczenia, a także o nieudanej próbie doręczenia (z powodu nieobecności Odbiorcy pod adresem doręczenia lub nieuiszczenia należności ciążących na przesyłce). Wiadomość zawiera informację o wartości pobrania, jeśli przesyłka została nadana z usługą dodatkową POBRANIE i ZWROT NALEŻNOŚCI (COD). Dzięki powiadomieniom Odbiorca może skorzystać z usługi PRZEKIERUJ PACZKĘ.

 • Możliwość nadania przesyłki w dogodnym punkcie DHL POP. Informacje o sieci punktów nadania: dhl24.com.pl/mapa/nadania.

  Dotyczy przesyłek DHL PARCEL POLSKA, DHL PARCEL RETURN POLSKA i DHL PARCEL ECONOMY, jednoelementowych o maksymalnej wadze 31,5 kg i maksymalnych wymiarach 120 x 60 x 60 cm, o maksymalnej wartości 6 500 PLN. Przed nadaniem w punkcie wymagane jest przygotowanie etykiety i opakowania.

 • Już od momentu wygenerowania przesyłki przez Nadawcę, Odbiorca może przekierować swoją przesyłkę za pomocą serwisu przekieruj.dhlparcel.pl Usługa dostępna dla Odbiorców wyłącznie pod warunkiem podania przez Nadawcę w danych adresowych przesyłki numeru telefonu komórkowego i/lub adresu e-mail. 

  Opcje do wyboru w obrębie jednego terminala:

  • przekierowanie do odbioru w DHL POP lub DHL BOX 24/7
  • wskazanie nowego adresu doręczenia 
  • zmiana daty doręczenia 
  • rezygnacja z przesyłki

  Przekierowanie do odbioru w DHL POP lub DHL BOX 24/7 jest możliwe dla przesyłek jednoelementowych, o maksymalnej wadze 25 kg i maksymalnych wymiarach 80 x 60 x 60 cm, z usługą dodatkową UBEZPIECZENIE PRZESYŁEK o wartości nie przekraczającej 6 500 PLN, z usługą COD o wartości nie przekraczającej 1000 PLN.

 • Faktura w wersji elektronicznej, będąca odpowiednikiem faktury papierowej. eFaktura to wielofunkcyjny, bezpieczny oraz łatwy w użyciu serwis.

  Umożliwia otrzymywanie e-mailem informacji o wystawionej fakturze, a także wyświetlanie i pobieranie potwierdzenia doręczenia do zafakturowanej przesyłki.

  Aktywacja eFaktury oraz dostęp do niej znajduje się pod adresem dhlparcel.pl

 • W przypadku braku Odbiorcy, Kurier DHL eCommerce doręczy przesyłkę pod wskazany na liście przewozowym adres alternatywny, jeśli adres ten znajdować się będzie w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca doręczenia.

  Bezpośrednie sąsiedztwo miejsca doręczenia oznacza miejsce usytuowane w tym samym domu, budynku bądź obiekcie, co miejsce doręczenia lub dom albo posesję położoną w najbliższym sąsiedztwie miejsca doręczenia.

  Odbiorca otrzyma powiadomienie o doręczeniu przesyłki do sąsiada w wiadomości e-mail lub SMS.

  Dotyczy tylko usługi DHL PARCEL POLSKA oraz DHL PARCEL PREMIUM.

  Nie można łączyć z usługą ZWROT POTWIERDZONYCH DOKUMENTÓW (ROD).

  Zamawianie usługi za pomocą narzędzi elektronicznych DHL eCommerce.

 • Codzienne zestawienie przesyłek niedoręczonych z przyczyn niezależnych od DHL eCommerce, przesyłane na wskazany adres e-mail.

Przesyłki krajowe - usługi dodatkowo płatne

 • Możliwość zapewnienia dodatkowej ochrony finansowej przed utratą lub zniszczeniem przesyłki. Obejmuje przesyłki o wartości do 100 000 PLN. W przypadku przesyłki łączonej obowiązuje opłata za ubezpieczenie przesyłek z elementami o wadze powyżej 31,5 kg. Rozszerzenie zakresu usługi dla przesyłek o wartości powyżej 100 000 PLN wymaga odrębnych ustaleń zawartych w pisemnej umowie ramowej łączącej DHL eCommerce z Klientem. Opłata naliczana jest indywidualnie dla każdej wysyłki na podstawie zgłoszenia w Dziale Obsługi Klienta DHL eCommerce.

 • Pobrana należność za towar jest przekazywana zgodnie z dyspozycją Zleceniodawcy usługi przelewem bankowym. Kwota pobrania zwracana jest w ciągu 5 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego po dniu doręczenia przesyłki (obowiązuje data przekazania środków z rachunku bankowego DHL eCommerce). Każda przesyłka z usługą COD podlega dodatkowo ubezpieczeniu. Odbiorca przesyłki może przekazać kwotę pobrania gotówką lub kartą płatniczą. Maksymalna kwota pobrania przesyłki to 11 000 PLN. Jeżeli przy nadaniu jednej lub wielu przesyłek łączne kwoty pobrań od jednego Nadawcy do jednego Odbiorcy przekroczą jednorazowo 6 500 PLN Odbiorca zobowiązany jest do uregulowania pobrania przy użyciu karty płatniczej. W przypadku opłacenia pobrania kartą płatniczą zostanie naliczona dopłata za PŁATNOŚĆ KARTĄ PŁATNICZĄ ZA NALEŻNOŚCI COD. Kwota pobrania przesyłki kierowanej do odbioru w punkcie DHL POP nie może przekroczyć 1 000 PLN.

 • Opłata zostanie naliczona, gdy Odbiorca przesyłki przekaże kwotę pobrania przy użyciu karty płatniczej. Dotyczy doręczenia Kurierem oraz odbioru w Punkcie Obsługi Klienta DHL Parcel. Dopłata nie obowiązuje w przypadku odbioru przesyłki w punkcie partnerskim DHL POP.

 • Obsługa zleceń pisemnych złożonych za pomocą e-maila. Dostępna wyłącznie dla Zleceniodawców będących płatnikami za tę usługę.

 • Obsługa zleceń złożonych telefonicznie za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta DHL Parcel. Dostępne wyłącznie dla Zleceniodawców będących płatnikami za tę usługę.

 • Możliwość zmiany adresu doręczenia przez Nadawcę w obrębie kraju. Realizowane po otrzymaniu pisemnej dyspozycji od Nadawcy.

 • Szczegółowe informacje o zakresie oferowania usługi (kod pocztowy miejsca doręczenia przesyłki) znajdują się w narzędziach elektronicznych udostępnionych przez DHL eCommerce lub w Dziale Obsługi Klienta DHL eCommerce. Dotyczy tylko usług DHL PARCEL POLSKA oraz DHL PARCEL MAX PACZKA, DHL PARCEL MAX PÓŁPALETA, DHL PARCEL MAX PALETA.

 • OPŁATA ZA ELEMENT NIESTANDARDOWY DLA PRZESYŁEK: DHL PARCEL POLSKA, DHL PARCEL PREMIUM, DHL PARCEL 9, DHL PARCEL 12, DHL PARCEL RETURN POLSKA 

  Opłata zostanie naliczona do elementów: 

  • których najdłuższy bok jest dłuższy niż 120 cm lub którykolwiek z pozostałych boków przekracza 60 cm 
  • o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym 
  • o nieregularnych kształtach z wystającymi częściami 
  • zawierających luźne, ciężkie elementy lub takich, których rozkład ciężaru jest nierównomierny 
  • umieszczonych w luźnym opakowaniu lub posiadających nieregularny kształt (tzn. gdy możliwe jest przesunięcie się zawartości, a tym samym przesunięcie środka ciężkości podczas transportu) • oznakowanych naklejkami DHL GÓRA oraz UWAGA! NST 
  • których zawartość wymaga obsługi specjalnej (gdy brak możliwości automatycznego sortowania w magazynach przeładunkowych lub istnieje ryzyko uszkodzenia innych przesyłek) 
  • zawierających substancje płynne w opakowaniach takich jak: beczki, kanistry, wiadra itp. 
  • zawierających przedmioty lub urządzenia wytwarzające pole magnetyczne
  • Kwalifikacja towarów dostępna jest na stronie dhlparcel.pl 
  • Opłata naliczana jest także przy zwrocie przesyłki niedostarczalnej do Nadawcy.
 • Opłacie podlegają elementy umieszczone na paletach, gdy: 

  • użyto palety o wymiarach przekraczających 120 x 80 cm (paleta EURO) 
  • towar wykracza poza obrys palety 
  • towar nie jest przymocowany do palety (np. za pomocą folii, taśm bindujących, śrub, itp.) 

  Opłata zostanie naliczona w przypadku elementów niespaletyzowanych, gdy: 

  • ich najdłuższy bok jest dłuższy niż 120 cm lub którykolwiek z pozostałych boków przekracza 60 cm 
  • oklejone są naklejkami DHL GÓRA oraz UWAGA! NST 
  • zawierają one substancje płynne w opakowaniach takich jak: beczki, kanistry, wiadra itp. 
  • mają kształt okrągły, cylindryczny bądź owalny 
  • mają nieregularny kształt z wystającymi elementami 
  • zawierają towary, które z powodu swojej specyfiki nie dają się spaletyzować (np. urządzenia na kółkach) i nie mogą być sortowane automatycznie 

  Kwalifikacja towarów dostępna jest na stronie dhlparcel.pl 

  Opłata naliczana jest także przy zwrocie przesyłki niedostarczalnej do Nadawcy.

 • Dopłata zostanie doliczona do elementu o długości powyżej 200 do 400 cm i stanowić będzie osobną przesyłkę wymagającą odrębnego listu przewozowego. Waga rzeczywista elementu nie może przekraczać 50 kg. Jeśli suma dwóch pozostałych boków jest równa lub przekroczy 60 cm – także opłata za element niestandardowy.

 • Za przesyłkę niedostarczalną uważa się taką przesyłkę, która nie mogła być doręczona przez DHL eCommerce z powodu: odmowy przyjęcia przez Odbiorcę, odmowy uregulowania płatności za usługę, odmowy uiszczenia kwoty pobrania w ramach usługi dodatkowej POBRANIE I ZWROT NALEŻNOŚCI (COD), nieodebrania przesyłki przez Odbiorcę po wykonaniu ustalonych prób doręczenia lub braku prawidłowych danych adresowych uniemożliwiających doręczenie.

  Dla przesyłek DHL PARCEL PREMIUM, DHL PARCEL 9 oraz DHL PARCEL 12 opłata za usługę ZWROT PRZESYŁKI NIEDOSTARCZALNEJ zostanie naliczona według cen za DHL PARCEL POLSKA.

 • Potwierdzenie doręczenia w postaci skanu listu przewozowego z podpisem Odbiorcy, przesyłane na adres e-mail Klienta.
  Usługa zamawiana w trakcie nadania przesyłki.

 • Uzyskanie potwierdzenia doręczenia towaru na dokumentach dołączonych na zewnątrz przesyłki i ich zwrot do Nadawcy (maksymalnie 5 dokumentów). Regulamin usług ROD dostępny jest na stronie dhlparcel.pl

 • Obsługa przesyłki płatnej przez Zleceniodawcę, który nie jest Nadawcą ani Odbiorcą.

 • Opłata naliczana, gdy kurier został podstawiony zgodnie ze zleceniem, a przesyłka nie została kurierowi wydana lub Nadawca był nieosiągalny.

 • Dotyczy tylko palet EURO (120 x 80 cm), zgodnych z normą UIC 435-2.

  Usługa dostępna dla Nadawców płacących za transport, z odpowiednim zapisem w umowie.

 • Opłata za opakowania kartonowe, foliopaki i koperty zależna od ich wymiarów.

 • Opłata paliwowa i drogowa doliczana jest do ceny podstawowej netto każdej przesyłki. Wielkość i sposób obliczania opłaty zdefiniowane są na stronie dhlparcel.pl

 • Opłata związana z przygotowaniem faktury zawierającej szczegółowy wykaz zafakturowanych transakcji, obejmujący numer listu przewozowego, nazwę Nadawcy i Odbiorcy przesyłki oraz składowe opłaty za przesyłkę.

 • Załącznik do faktury wysyłany w formie elektronicznej.

 • DHL eCommerce zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta opłatą administracyjną w przypadku konieczności wysłania ponownego wezwania do zapłaty za usługi DHL eCommerce.

 • Opłata administracyjna związana z przywróceniem możliwości opłacania przelewem usług DHL eCommerce.

 • Po wystawieniu faktury przez DHL eCommerce zmiana płatnika może nastąpić w oparciu o pisemną prośbę Klienta.

  Opłatę administracyjną za ponowne wystawienie faktury zostanie obciążony nowy płatnik wskazany w Formularzu zmiany płatnika.

  Formularz dostępny jest na stronie dhlparcel.pl w zakładce Wzory dokumentów lub w Dziale Obsługi Klienta DHL eCommerce.

Cenniki dla klientów, którzy podpisali umowę od 01.11.2021

Cenniki dla klientów, którzy podpisali umowę przed 01.11.2021

Dokumenty DHL eCommerce

Pobierz wzory dokumentów, cenniki i regulaminy usług DHL eCommerce.

Rozwiązania dla e-commerce

Wybierz nasze rozwiązania dedykowane branży!

Oferta dla firm

Zobacz ofertę na krajowe i międzynarodowe przesyłki kurierskie.